Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. NPSN Nama Satuan Pendidikan Alamat Kelurahan Status Jumlah Tenaga Kependidikan
1
20329208 SD NEGERI KARANGANYAR 01 Raya Walisongo Km 12 Karanganyar Negeri 2
2
20329262 SD NEGERI KARANGANYAR 02 Jl Walisongo Km 12 Karanganyar Negeri 2
3
20329276 SD NEGERI MANGKANG KULON 01 Jl Raya Walisongo Km 15 Tugu Semarang Mangkang Kulon Negeri 1
4
20329287 SD NEGERI MANGKANG KULON 02 Jl Raya Walisongo Km 15 Mangkang Kulon Negeri 1
5
20329286 SD NEGERI MANGKANG KULON 03 Jl Kyai Gilang Irigasi Utara Mangkang Kulon Negeri 1
6
20329285 SD NEGERI MANGKANG WETAN 01 Jl. Laut Mangunharjo Mangkang Wetan Negeri 1
7
20329284 SD NEGERI MANGKANG WETAN 02 Jl. Mangunharjo No 200 Mangkang Wetan Negeri 2
8
20329283 SD NEGERI MANGKANG WETAN 03 Jl Kauman Mangkang Wetan Mangkang Wetan Negeri 1
9
20328726 SD NEGERI RANDUGARUT Jl. Lapangan Randugarut Randu Garut Negeri 2
10
20328605 SD NEGERI TUGUREJO 01 Jl Walisongo Km 9 Tugurejo Negeri 3
11
20328604 SD NEGERI TUGUREJO 02 Jl Tapaksari Tugurejo Negeri 1
12
20328603 SD NEGERI TUGUREJO 03 Jl Walisongo Km 09 TUGUREJO Negeri 1
13
20331850 SMP HASANUDDIN 5 Kauman Rt2 Rw3 MANGKANG WETAN Swasta 1
14
20331851 SMP HASANUDDIN 6 Jl Raya Tugu Km 9 TUGUREJO Swasta 3
15
20328807 SMP KARANGTURI Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F Kompleks Graha Padma Jerakah Swasta 3
16
20331866 SMP MUHAMMADIYAH 9 JL .lapangan kalisasak No.9 Mangkang Wetan Swasta 4
17
20328837 SMP NEGERI 28 SEMARANG Jl. Kyai Gilang Mangkang Kulon Negeri 9
18
20328916 SMA KARANGTURI Padma Boulevard Selatan Blok F Kompleks Graha Padma Jerakah Swasta 3
19
20331939 SMK TEXMACO Jl. Raya Mangkang KM. 16 Mangkang Kulon Swasta 15

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok