Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  43  0  43  23  0  23  9  0  9  0  0  0  0  0  0  75
2
Kec. Paninggaran  42  0  42  19  0  19  9  0  9  0  9  9  0  0  0  79
3
Kec. Lebakbarang  20  0  20  11  0  11  0  0  0  10  0  10  0  0  0  41
4
Kec. Petungkriyono  30  1  31  10  0  10  6  0  6  0  0  0  0  0  0  47
5
Kec. Talun  32  0  32  15  0  15  6  0  6  0  4  4  0  0  0  57
6
Kec. Doro  35  1  36  24  0  24  13  0  13  0  14  14  0  0  0  87
7
Kec. Karanganyar  33  3  36  13  0  13  0  3  3  0  22  22  0  0  0  74
8
Kec. Kajen  67  8  75  48  8  56  11  12  23  0  40  40  0  0  0  194
9
Kec. Kesesi  72  1  73  29  10  39  13  0  13  0  12  12  0  0  0  137
10
Kec. Sragi  56  0  56  63  0  63  15  0  15  15  0  15  0  0  0  149
11
Kec. Bojong  54  0  54  45  4  49  18  0  18  0  7  7  0  0  0  128
12
Kec. Wonopringgo  35  0  35  21  13  34  0  6  6  0  19  19  0  0  0  94
13
Kec. Kedungwuni  44  16  60  30  16  46  16  13  29  35  12  47  0  0  0  182
14
Kec. Buaran  14  2  16  7  9  16  0  0  0  0  20  20  0  0  0  52
15
Kec. Tirto  17  1  18  38  0  38  0  0  0  0  10  10  0  0  0  66
16
Kec. Wiradesa  32  1  33  28  2  30  13  0  13  0  15  15  2  0  2  93
17
Kec. Siwalan  42  0  42  19  1  20  0  0  0  0  3  3  0  0  0  65
18
Kec. Karangdadap  20  0  20  8  12  20  0  0  0  22  0  22  0  0  0  62
19
Kec. Wonokerto  33  1  34  29  6  35  0  0  0  0  2  2  0  0  0  71
JUMLAH  721  35  756  480  81  561  129  34  163  82  189  271  2 0  2  1.753

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok