Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  45  0  45  23  0  23  9  0  9  0  0  0  77
2
Kec. Paninggaran  48  0  48  20  0  20  10  0  10  0  1  1  79
3
Kec. Lebakbarang  22  0  22  12  0  12  0  0  0  9  0  9  43
4
Kec. Petungkriyono  30  1  31  11  0  11  8  0  8  0  0  0  50
5
Kec. Talun  35  0  35  16  0  16  6  0  6  0  4  4  61
6
Kec. Doro  34  1  35  26  0  26  13  0  13  0  9  9  83
7
Kec. Karanganyar  34  3  37  15  0  15  0  3  3  0  20  20  75
8
Kec. Kajen  75  9  84  50  9  59  7  12  19  0  45  45  207
9
Kec. Kesesi  73  1  74  33  12  45  13  0  13  0  15  15  147
10
Kec. Sragi  59  0  59  66  0  66  16  0  16  16  0  16  157
11
Kec. Bojong  60  0  60  48  4  52  19  0  19  0  8  8  139
12
Kec. Wonopringgo  38  0  38  22  12  34  0  7  7  0  18  18  97
13
Kec. Kedungwuni  46  19  65  32  16  48  16  13  29  39  13  52  194
14
Kec. Buaran  17  4  21  9  8  17  0  0  0  0  25  25  63
15
Kec. Tirto  18  1  19  38  0  38  0  0  0  0  7  7  64
16
Kec. Wiradesa  38  1  39  28  3  31  17  0  17  0  18  18  105
17
Kec. Siwalan  47  0  47  20  2  22  0  0  0  0  3  3  72
18
Kec. Karangdadap  19  0  19  8  12  20  0  0  0  22  0  22  61
19
Kec. Wonokerto  36  1  37  33  6  39  0  0  0  0  2  2  78
JUMLAH  774  41  815  510  84  594  134  35  169  86  188  274  1.852

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok