Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  44  0  44  23  0  23  9  0  9  0  0  0  0  0  0  76
2
Kec. Paninggaran  42  0  42  19  0  19  9  0  9  0  11  11  0  0  0  81
3
Kec. Lebakbarang  20  0  20  11  0  11  0  0  0  10  0  10  0  0  0  41
4
Kec. Petungkriyono  30  1  31  10  0  10  7  0  7  0  0  0  0  0  0  48
5
Kec. Talun  34  0  34  16  0  16  6  0  6  0  4  4  0  0  0  60
6
Kec. Doro  35  1  36  24  0  24  13  0  13  0  16  16  0  0  0  89
7
Kec. Karanganyar  33  3  36  14  0  14  0  3  3  0  22  22  0  0  0  75
8
Kec. Kajen  68  8  76  49  8  57  11  12  23  0  41  41  0  0  0  197
9
Kec. Kesesi  74  1  75  31  10  41  13  0  13  0  13  13  0  0  0  142
10
Kec. Sragi  58  0  58  63  0  63  15  0  15  16  0  16  0  0  0  152
11
Kec. Bojong  54  0  54  46  4  50  19  0  19  0  7  7  0  0  0  130
12
Kec. Wonopringgo  36  0  36  21  14  35  0  6  6  0  17  17  0  0  0  94
13
Kec. Kedungwuni  46  16  62  30  15  45  16  12  28  38  12  50  0  0  0  185
14
Kec. Buaran  15  2  17  8  9  17  0  0  0  0  21  21  0  0  0  55
15
Kec. Tirto  16  1  17  38  0  38  0  0  0  0  9  9  0  0  0  64
16
Kec. Wiradesa  34  1  35  28  3  31  15  0  15  0  12  12  2  0  2  95
17
Kec. Siwalan  43  0  43  19  1  20  0  0  0  0  3  3  0  0  0  66
18
Kec. Karangdadap  20  0  20  8  12  20  0  0  0  22  0  22  0  0  0  62
19
Kec. Wonokerto  33  1  34  30  6  36  0  0  0  0  2  2  0  0  0  72
JUMLAH  735  35  770  488  82  570  133  33  166  86  190  276  2 0  2  1.784

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok