Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  437  0  437  103  33  136  39  0  39  0  42  42  0  0  0  654
2
Kec. Bantarkawung  460  0  460  94  60  154  36  0  36  0  116  116  0  0  0  766
3
Kec. Bumiayu  434  46  480  137  147  284  59  88  147  0  214  214  0  3  3  1.128
4
Kec. Paguyangan  370  10  380  93  126  219  32  10  42  0  153  153  0  0  0  794
5
Kec. Sirampog  253  0  253  48  80  128  22  27  49  0  167  167  0  0  0  597
6
Kec. Tonjong  309  0  309  90  40  130  0  20  20  75  72  147  0  0  0  606
7
Kec. Larangan  433  2  435  145  17  162  62  0  62  0  202  202  0  0  0  861
8
Kec. Ketanggungan  434  9  443  134  40  174  42  14  56  0  94  94  0  0  0  767
9
Kec. Banjarharjo  459  0  459  135  40  175  38  14  52  0  17  17  0  0  0  703
10
Kec. Losari  488  20  508  145  24  169  33  0  33  0  71  71  0  0  0  781
11
Kec. Tanjung  363  0  363  165  8  173  60  0  60  0  15  15  0  0  0  611
12
Kec. Kersana  273  7  280  108  15  123  41  0  41  67  101  168  0  0  0  612
13
Kec. Bulakamba  546  9  555  129  80  209  54  13  67  73  107  180  0  0  0  1.011
14
Kec. Wanasari  539  0  539  159  40  199  27  0  27  0  72  72  0  0  0  837
15
Kec. Songgom  257  13  270  114  26  140  0  3  3  41  63  104  0  0  0  517
16
Kec. Jatibarang  344  7  351  147  9  156  34  0  34  0  66  66  0  0  0  607
17
Kec. Brebes  766  80  846  300  64  364  186  0  186  58  200  258  18  0  18  1.672
JUMLAH  7.165  203  7.368  2.246  849  3.095  765  189  954  314  1.772  2.086  18  3  21  13.524

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok