Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  436  0  436  103  33  136  39  0  39  0  42  42  0  0  0  653
2
Kec. Bantarkawung  460  0  460  94  60  154  36  0  36  0  116  116  0  0  0  766
3
Kec. Bumiayu  433  46  479  137  147  284  58  88  146  0  217  217  0  3  3  1.129
4
Kec. Paguyangan  370  10  380  93  126  219  32  10  42  0  153  153  0  0  0  794
5
Kec. Sirampog  253  0  253  48  80  128  22  27  49  0  168  168  0  0  0  598
6
Kec. Tonjong  309  0  309  90  40  130  0  20  20  75  72  147  0  0  0  606
7
Kec. Larangan  433  2  435  145  17  162  62  0  62  0  202  202  0  0  0  861
8
Kec. Ketanggungan  435  9  444  134  40  174  42  15  57  0  95  95  0  0  0  770
9
Kec. Banjarharjo  459  0  459  135  40  175  38  14  52  0  17  17  0  0  0  703
10
Kec. Losari  488  20  508  147  24  171  33  0  33  0  71  71  0  0  0  783
11
Kec. Tanjung  364  0  364  165  8  173  60  0  60  0  15  15  0  0  0  612
12
Kec. Kersana  274  7  281  108  15  123  41  0  41  67  101  168  0  0  0  613
13
Kec. Bulakamba  546  9  555  130  80  210  54  13  67  73  108  181  0  0  0  1.013
14
Kec. Wanasari  539  0  539  159  40  199  27  0  27  0  72  72  0  0  0  837
15
Kec. Songgom  257  13  270  114  26  140  0  3  3  41  63  104  0  0  0  517
16
Kec. Jatibarang  341  7  348  147  9  156  34  0  34  0  70  70  0  0  0  608
17
Kec. Brebes  765  80  845  300  64  364  186  0  186  58  201  259  18  0  18  1.672
JUMLAH  7.162  203  7.365  2.249  849  3.098  764  190  954  314  1.783  2.097  18  3  21  13.535

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok