Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  441  0  441  105  33  138  38  0  38  0  42  42  0  0  0  659
2
Kec. Bantarkawung  460  0  460  95  60  155  36  0  36  0  110  110  0  0  0  761
3
Kec. Bumiayu  443  48  491  140  147  287  59  90  149  0  214  214  0  3  3  1.144
4
Kec. Paguyangan  377  11  388  95  124  219  34  10  44  0  152  152  0  0  0  803
5
Kec. Sirampog  247  0  247  47  80  127  22  27  49  0  168  168  0  0  0  591
6
Kec. Tonjong  306  0  306  95  40  135  0  20  20  76  72  148  0  0  0  609
7
Kec. Larangan  434  2  436  145  17  162  62  0  62  0  195  195  0  0  0  855
8
Kec. Ketanggungan  429  9  438  134  40  174  42  14  56  0  88  88  0  0  0  756
9
Kec. Banjarharjo  469  0  469  134  40  174  38  12  50  0  17  17  0  0  0  710
10
Kec. Losari  487  21  508  146  30  176  33  0  33  0  64  64  0  0  0  781
11
Kec. Tanjung  363  0  363  166  8  174  59  0  59  0  13  13  0  0  0  609
12
Kec. Kersana  267  5  272  106  15  121  41  0  41  67  102  169  0  0  0  603
13
Kec. Bulakamba  548  9  557  130  80  210  56  13  69  75  91  166  0  0  0  1.002
14
Kec. Wanasari  540  0  540  163  43  206  28  0  28  0  72  72  0  0  0  846
15
Kec. Songgom  257  14  271  111  24  135  0  3  3  40  61  101  0  0  0  510
16
Kec. Jatibarang  361  7  368  147  8  155  35  0  35  0  62  62  0  0  0  620
17
Kec. Brebes  773  80  853  307  64  371  189  0  189  60  189  249  18  0  18  1.680
JUMLAH  7.202  206  7.408  2.266  853  3.119  772  189  961  318  1.712  2.030  18  3  21  13.539

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok