Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  491  0  491  109  41  150  37  0  37  0  42  42  720
2
Kec. Bantarkawung  518  0  518  106  64  170  31  0  31  0  118  118  837
3
Kec. Bumiayu  491  51  542  141  152  293  56  94  150  0  240  240  1.225
4
Kec. Paguyangan  430  14  444  104  125  229  32  11  43  0  159  159  875
5
Kec. Sirampog  275  0  275  52  82  134  22  30  52  0  180  180  641
6
Kec. Tonjong  342  0  342  99  41  140  0  24  24  67  78  145  651
7
Kec. Larangan  499  0  499  144  18  162  61  0  61  0  223  223  945
8
Kec. Ketanggungan  497  13  510  135  34  169  37  14  51  0  106  106  836
9
Kec. Banjarharjo  543  0  543  133  19  152  40  10  50  0  20  20  765
10
Kec. Losari  545  23  568  146  34  180  33  0  33  0  66  66  847
11
Kec. Tanjung  418  0  418  165  12  177  59  0  59  0  13  13  667
12
Kec. Kersana  301  9  310  109  16  125  41  0  41  66  73  139  615
13
Kec. Bulakamba  619  6  625  135  95  230  58  15  73  79  110  189  1.117
14
Kec. Wanasari  606  0  606  166  34  200  26  0  26  0  77  77  909
15
Kec. Songgom  292  18  310  120  29  149  0  5  5  38  70  108  572
16
Kec. Jatibarang  392  9  401  143  9  152  35  0  35  0  74  74  662
17
Kec. Brebes  836  76  912  321  64  385  181  0  181  63  216  279  1.757
JUMLAH  8.095  219  8.314  2.328  869  3.197  749  203  952  313  1.865  2.178  14.641

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok