Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  108  0  108  71  10  81  0  0  0  0  0  0  0  0  0  189
2
Kec. Bantarkawung  202  0  202  13  20  33  36  0  36  0  50  50  0  0  0  321
3
Kec. Bumiayu  167  31  198  136  90  226  59  29  88  0  182  182  0  0  0  694
4
Kec. Paguyangan  149  0  149  46  61  107  32  9  41  0  42  42  0  0  0  339
5
Kec. Sirampog  118  0  118  34  70  104  0  0  0  0  78  78  0  0  0  300
6
Kec. Tonjong  83  0  83  69  26  95  0  0  0  0  71  71  0  0  0  249
7
Kec. Larangan  218  0  218  62  0  62  62  0  62  0  49  49  0  0  0  391
8
Kec. Ketanggungan  133  0  133  121  21  142  41  14  55  0  67  67  0  0  0  397
9
Kec. Banjarharjo  131  0  131  59  29  88  38  3  41  0  0  0  0  0  0  260
10
Kec. Losari  220  0  220  100  0  100  0  0  0  0  70  70  0  0  0  390
11
Kec. Tanjung  109  0  109  82  0  82  58  0  58  0  18  18  0  0  0  267
12
Kec. Kersana  105  0  105  31  12  43  40  0  40  66  52  118  0  0  0  306
13
Kec. Bulakamba  158  6  164  130  56  186  52  0  52  70  84  154  0  0  0  556
14
Kec. Wanasari  168  0  168  67  26  93  0  0  0  0  33  33  0  0  0  294
15
Kec. Songgom  71  8  79  78  25  103  0  0  0  16  29  45  0  0  0  227
16
Kec. Jatibarang  110  0  110  55  7  62  32  0  32  0  33  33  0  0  0  237
17
Kec. Brebes  266  10  276  204  45  249  113  0  113  58  94  152  0  0  0  790
JUMLAH  2.516  55  2.571  1.358  498  1.856  563  55  618  210  952  1.162 0 0 0  6.207

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok