Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  62  0  62  45  0  45  0  0  0  0  0  0  0  0  0  107
2
Kec. Paninggaran  102  0  102  19  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  121
3
Kec. Lebakbarang  35  0  35  21  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  56
4
Kec. Petungkriyono  46  2  48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  48
5
Kec. Talun  98  0  98  33  0  33  18  0  18  0  9  9  0  0  0  158
6
Kec. Doro  81  0  81  8  0  8  26  0  26  0  37  37  0  0  0  152
7
Kec. Karanganyar  65  8  73  34  0  34  0  14  14  0  58  58  0  0  0  179
8
Kec. Kajen  119  42  161  46  0  46  53  27  80  0  112  112  0  0  0  399
9
Kec. Kesesi  74  0  74  61  24  85  42  0  42  0  41  41  0  0  0  242
10
Kec. Sragi  130  0  130  60  0  60  38  0  38  0  10  10  0  0  0  238
11
Kec. Bojong  127  0  127  74  0  74  0  0  0  0  21  21  0  0  0  222
12
Kec. Wonopringgo  36  11  47  39  42  81  0  0  0  0  55  55  0  0  0  183
13
Kec. Kedungwuni  114  36  150  90  39  129  40  42  82  94  0  94  0  0  0  455
14
Kec. Buaran  27  5  32  0  14  14  0  0  0  0  108  108  0  0  0  154
15
Kec. Tirto  45  7  52  49  0  49  0  0  0  0  56  56  0  0  0  157
16
Kec. Wiradesa  68  13  81  72  10  82  46  0  46  0  33  33  25  0  25  267
17
Kec. Siwalan  79  0  79  60  9  69  0  0  0  0  10  10  0  0  0  158
18
Kec. Karangdadap  31  0  31  21  29  50  0  0  0  59  0  59  0  0  0  140
19
Kec. Wonokerto  49  15  64  52  0  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  116
JUMLAH  1.388  139  1.527  784  167  951  263  83  346  153  550  703  25 0  25  3.552

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok