Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  223  0  223  73  0  73  20  0  20  0  0  0  316
2
Kec. Paninggaran  207  0  207  66  0  66  24  0  24  0  1  1  298
3
Kec. Lebakbarang  134  0  134  35  0  35  0  0  0  19  0  19  188
4
Kec. Petungkriyono  152  5  157  41  0  41  16  0  16  0  0  0  214
5
Kec. Talun  194  6  200  36  0  36  17  0  17  0  11  11  264
6
Kec. Doro  261  10  271  57  0  57  31  0  31  0  40  40  399
7
Kec. Karanganyar  258  15  273  54  0  54  0  13  13  0  67  67  407
8
Kec. Kajen  393  67  460  133  28  161  50  29  79  0  122  122  822
9
Kec. Kesesi  411  9  420  93  32  125  42  0  42  0  75  75  662
10
Kec. Sragi  334  0  334  144  0  144  40  0  40  78  14  92  610
11
Kec. Bojong  366  0  366  107  14  121  48  0  48  0  42  42  577
12
Kec. Wonopringgo  185  41  226  58  50  108  0  14  14  0  58  58  406
13
Kec. Kedungwuni  252  106  358  95  79  174  41  51  92  114  66  180  804
14
Kec. Buaran  105  28  133  28  33  61  0  0  0  0  99  99  293
15
Kec. Tirto  166  14  180  81  0  81  0  0  0  0  48  48  309
16
Kec. Wiradesa  210  30  240  71  23  94  49  11  60  0  63  63  457
17
Kec. Siwalan  224  0  224  68  10  78  0  0  0  0  12  12  314
18
Kec. Karangdadap  134  9  143  21  37  58  0  0  0  39  0  39  240
19
Kec. Wonokerto  192  14  206  86  16  102  0  0  0  0  15  15  323
JUMLAH  4.401  354  4.755  1.347  322  1.669  378  118  496  250  733  983  7.903

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok