Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  175  0  175  68  0  68  19  0  19  0  0  0  0  0  0  262
2
Kec. Paninggaran  165  0  165  61  0  61  21  0  21  0  19  19  0  0  0  266
3
Kec. Lebakbarang  111  0  111  28  0  28  0  0  0  16  0  16  0  0  0  155
4
Kec. Petungkriyono  127  3  130  32  0  32  15  0  15  0  0  0  0  0  0  177
5
Kec. Talun  158  5  163  33  0  33  17  0  17  0  9  9  0  0  0  222
6
Kec. Doro  214  8  222  55  0  55  29  0  29  0  32  32  0  0  0  338
7
Kec. Karanganyar  216  12  228  50  0  50  0  10  10  0  61  61  0  0  0  349
8
Kec. Kajen  343  58  401  123  25  148  50  29  79  0  116  116  0  0  0  744
9
Kec. Kesesi  350  8  358  90  26  116  41  0  41  0  67  67  0  0  0  582
10
Kec. Sragi  292  0  292  135  0  135  37  0  37  77  12  89  0  0  0  553
11
Kec. Bojong  323  0  323  99  12  111  47  0  47  0  40  40  0  0  0  521
12
Kec. Wonopringgo  148  36  184  56  48  104  0  20  20  0  54  54  0  0  0  362
13
Kec. Kedungwuni  222  88  310  90  72  162  44  48  92  105  60  165  0  0  0  729
14
Kec. Buaran  84  23  107  25  29  54  0  0  0  0  103  103  0  0  0  264
15
Kec. Tirto  144  11  155  74  0  74  0  0  0  0  45  45  0  0  0  274
16
Kec. Wiradesa  177  25  202  73  20  93  47  9  56  0  60  60  26  0  26  437
17
Kec. Siwalan  201  0  201  62  9  71  0  0  0  0  10  10  0  0  0  282
18
Kec. Karangdadap  114  7  121  21  31  52  0  0  0  57  0  57  0  0  0  230
19
Kec. Wonokerto  160  15  175  77  13  90  0  0  0  0  12  12  0  0  0  277
JUMLAH  3.724  299  4.023  1.252  285  1.537  367  116  483  255  700  955  26 0  26  7.024

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok