Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
2
Kec. Kayen  9  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9
3
Kec. Pucakwangi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
4
Kec. Batangan  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
5
Kec. Juwana  0  41  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41
6
Kec. Pati  0  0  0  0  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9
7
Kec. Gabus  21  0  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21
8
Kec. Margorejo  0  0  0  0  0  0  0  0  0  139  0  139  0  0  0  139
9
Kec. Wedarijaksa  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
10
Kec. Cluwak  15  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15
11
Kec. Tayu  0  0  0  0  0  0  0  12  12  0  0  0  0  0  0  12
JUMLAH  45  41  86 0  9  9 0  12  12  139 0  139 0 0 0  246

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok