Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  388  18  406  88  43  131  0  12  12  0  16  16  565
2
Kec. Kayen  378  0  378  97  55  152  56  76  132  0  31  31  693
3
Kec. Tambakromo  341  0  341  115  0  115  0  0  0  0  0  0  456
4
Kec. Winong  382  0  382  95  8  103  0  0  0  0  43  43  528
5
Kec. Pucakwangi  286  0  286  72  0  72  0  0  0  0  9  9  367
6
Kec. Jaken  241  0  241  64  0  64  0  0  0  0  0  0  305
7
Kec. Batangan  218  0  218  67  0  67  57  0  57  0  12  12  354
8
Kec. Juwana  436  62  498  203  31  234  69  10  79  0  117  117  928
9
Kec. Jakenan  254  0  254  97  0  97  70  0  70  0  19  19  440
10
Kec. Pati  533  97  630  371  40  411  227  151  378  146  310  456  1.875
11
Kec. Gabus  338  10  348  87  4  91  0  11  11  0  45  45  495
12
Kec. Margorejo  296  40  336  78  26  104  0  9  9  183  14  197  646
13
Kec. Gembong  226  0  226  33  10  43  0  16  16  0  25  25  310
14
Kec. Tlogowungu  263  7  270  54  0  54  0  0  0  0  13  13  337
15
Kec. Wedarijaksa  262  0  262  91  7  98  0  0  0  0  0  0  360
16
Kec. Trangkil  264  10  274  78  0  78  0  0  0  0  0  0  352
17
Kec. Margoyoso  275  15  290  77  0  77  0  0  0  0  158  158  525
18
Kec. Gunung Wungkal  204  0  204  71  0  71  0  0  0  0  6  6  281
19
Kec. Cluwak  279  0  279  39  7  46  0  0  0  40  0  40  365
20
Kec. Tayu  273  73  346  81  24  105  60  17  77  0  41  41  569
21
Kec. Dukuhseti  257  9  266  44  22  66  0  17  17  0  59  59  408
JUMLAH  6.394  341  6.735  2.002  277  2.279  539  319  858  369  918  1.287  11.159

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok