Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kalijambe  4  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4
2
Kec. Plupuh  32  0  32  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  32
3
Kec. Masaran  16  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16
4
Kec. Kedawung  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0
5
Kec. Sambung Macan  8  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8
6
Kec. Ngrampal  0  8  8  0  0  0  0  0  0  0  46  46  0  0  0  54
7
Kec. Karangmalang  41  0  41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  41
8
Kec. Sragen  34  0  34  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34
9
Kec. Tanon  7  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7
10
Kec. Gemolong  0  0  0  0  6  6  0  0  0  0  108  108  0  0  0  114
11
Kec. Miri  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6
12
Kec. Sumberlawang  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21  21  0  0  0  21
13
Kec. Sukodono  0  0  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4
14
Kec. Gesi  9  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9
JUMLAH  157  8  165 0  10  10 0 0 0 0  175  175 0 0 0  350

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok