Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  93  0  93  35  0  35  0  0  0  47  17  64  0  0  0  192
2
Kec. Jatiyoso  52  0  52  43  0  43  0  0  0  0  0  0  0  0  0  95
3
Kec. Jumapolo  55  8  63  74  0  74  0  0  0  0  0  0  0  0  0  137
4
Kec. Jumantono  78  0  78  13  0  13  0  0  0  64  0  64  0  0  0  155
5
Kec. Matesih  87  0  87  42  8  50  0  0  0  0  0  0  0  5  5  142
6
Kec. Tawangmangu  107  0  107  0  48  48  0  0  0  0  0  0  0  0  0  155
7
Kec. Ngargoyoso  105  14  119  55  0  55  0  0  0  17  0  17  0  0  0  191
8
Kec. Karangpandan  104  0  104  35  0  35  61  0  61  0  0  0  0  0  0  200
9
Kec. Karanganyar  209  0  209  91  86  177  146  56  202  184  295  479  53  43  96  1.163
10
Kec. Tasikmadu  108  0  108  38  0  38  0  0  0  0  24  24  0  0  0  170
11
Kec. Jaten  107  8  115  84  0  84  0  0  0  0  41  41  0  0  0  240
12
Kec. Colomadu  84  49  133  125  7  132  59  0  59  0  109  109  16  26  42  475
13
Kec. Gondangrejo  123  38  161  17  22  39  42  0  42  0  0  0  0  18  18  260
14
Kec. Kebakkramat  105  0  105  34  29  63  0  0  0  0  9  9  0  0  0  177
15
Kec. Mojogedang  232  22  254  100  10  110  45  0  45  0  0  0  0  0  0  409
16
Kec. Kerjo  83  0  83  37  12  49  45  0  45  0  0  0  0  3  3  180
17
Kec. Jenawi  78  0  78  38  0  38  0  0  0  34  0  34  0  0  0  150
JUMLAH  1.810  139  1.949  861  222  1.083  398  56  454  346  495  841  69  95  164  4.491

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok