Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  205  0  205  78  0  78  0  0  0  48  16  64  0  0  0  347
2
Kec. Jatiyoso  194  8  202  89  0  89  0  0  0  0  0  0  0  0  0  291
3
Kec. Jumapolo  209  41  250  86  6  92  50  0  50  0  0  0  0  0  0  392
4
Kec. Jumantono  240  0  240  79  0  79  0  0  0  65  0  65  0  0  0  384
5
Kec. Matesih  243  31  274  68  26  94  0  0  0  8  0  8  0  0  0  376
6
Kec. Tawangmangu  257  40  297  55  48  103  0  0  0  0  0  0  0  0  0  400
7
Kec. Ngargoyoso  182  26  208  75  0  75  0  0  0  15  0  15  0  0  0  298
8
Kec. Karangpandan  243  20  263  95  26  121  62  14  76  0  12  12  0  0  0  472
9
Kec. Karanganyar  346  56  402  232  58  290  152  65  217  191  352  543  55  39  94  1.546
10
Kec. Tasikmadu  277  0  277  95  0  95  0  0  0  0  35  35  0  0  0  407
11
Kec. Jaten  329  8  337  84  9  93  0  10  10  0  36  36  0  8  8  484
12
Kec. Colomadu  223  81  304  125  31  156  59  0  59  0  120  120  16  18  34  673
13
Kec. Gondangrejo  270  32  302  86  29  115  43  6  49  0  52  52  0  18  18  536
14
Kec. Kebakkramat  329  0  329  104  36  140  57  0  57  0  12  12  0  0  0  538
15
Kec. Mojogedang  352  27  379  101  70  171  48  0  48  0  0  0  0  0  0  598
16
Kec. Kerjo  237  14  251  76  19  95  43  0  43  0  0  0  0  3  3  392
17
Kec. Jenawi  188  0  188  64  6  70  0  0  0  34  0  34  0  0  0  292
JUMLAH  4.324  384  4.708  1.592  364  1.956  514  95  609  361  635  996  71  86  157  8.426

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok