Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  233  0  233  82  0  82  0  0  0  47  21  68  383
2
Kec. Jatiyoso  226  0  226  92  0  92  0  0  0  0  0  0  318
3
Kec. Jumapolo  228  39  267  91  6  97  50  0  50  0  0  0  414
4
Kec. Jumantono  263  0  263  86  0  86  0  0  0  62  0  62  411
5
Kec. Matesih  259  33  292  68  28  96  0  0  0  9  0  9  397
6
Kec. Tawangmangu  274  44  318  60  53  113  0  0  0  0  0  0  431
7
Kec. Ngargoyoso  190  23  213  84  0  84  0  0  0  12  0  12  309
8
Kec. Karangpandan  267  16  283  102  32  134  65  16  81  0  13  13  511
9
Kec. Karanganyar  373  60  433  240  62  302  157  71  228  203  384  587  1.550
10
Kec. Tasikmadu  297  0  297  104  0  104  0  0  0  0  35  35  436
11
Kec. Jaten  350  6  356  84  10  94  0  11  11  0  36  36  497
12
Kec. Colomadu  234  85  319  130  31  161  61  0  61  0  125  125  666
13
Kec. Gondangrejo  298  35  333  93  30  123  43  7  50  0  58  58  564
14
Kec. Kebakkramat  333  0  333  107  30  137  58  0  58  0  26  26  554
15
Kec. Mojogedang  376  27  403  109  57  166  47  0  47  0  0  0  616
16
Kec. Kerjo  251  16  267  81  19  100  44  0  44  0  0  0  411
17
Kec. Jenawi  207  0  207  65  7  72  0  0  0  34  0  34  313
JUMLAH  4.659  384  5.043  1.678  365  2.043  525  105  630  367  698  1.065  8.781

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok