Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  202  0  202  78  0  78  0  0  0  47  16  63  0  0  0  343
2
Kec. Jatiyoso  188  8  196  88  0  88  0  0  0  0  0  0  0  0  0  284
3
Kec. Jumapolo  206  41  247  86  6  92  50  0  50  0  0  0  0  0  0  389
4
Kec. Jumantono  236  0  236  76  0  76  0  0  0  65  0  65  0  0  0  377
5
Kec. Matesih  242  31  273  68  26  94  0  0  0  8  0  8  0  0  0  375
6
Kec. Tawangmangu  251  40  291  54  47  101  0  0  0  0  0  0  0  0  0  392
7
Kec. Ngargoyoso  177  25  202  75  0  75  0  0  0  16  0  16  0  0  0  293
8
Kec. Karangpandan  238  20  258  91  26  117  62  13  75  0  12  12  0  0  0  462
9
Kec. Karanganyar  342  57  399  232  62  294  147  65  212  190  372  562  55  40  95  1.562
10
Kec. Tasikmadu  276  0  276  96  0  96  0  0  0  0  32  32  0  0  0  404
11
Kec. Jaten  320  7  327  85  8  93  0  10  10  0  35  35  0  9  9  474
12
Kec. Colomadu  220  71  291  124  33  157  57  0  57  0  120  120  17  18  35  660
13
Kec. Gondangrejo  264  31  295  85  29  114  43  6  49  0  53  53  0  18  18  529
14
Kec. Kebakkramat  320  0  320  104  37  141  57  0  57  0  12  12  0  0  0  530
15
Kec. Mojogedang  347  26  373  100  70  170  48  0  48  0  0  0  0  0  0  591
16
Kec. Kerjo  234  14  248  75  18  93  44  0  44  0  0  0  0  2  2  387
17
Kec. Jenawi  190  0  190  63  6  69  0  0  0  34  0  34  0  0  0  293
JUMLAH  4.253  371  4.624  1.580  368  1.948  508  94  602  360  652  1.012  72  87  159  8.345

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok