Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  150  0  150  52  0  52  0  0  0  23  0  23  0  0  0  225
2
Kec. Ampel  333  34  367  105  72  177  24  9  33  0  66  66  0  0  0  643
3
Kec. Cepogo  266  21  287  66  0  66  34  0  34  0  7  7  0  8  8  402
4
Kec. Musuk  331  0  331  77  14  91  0  0  0  26  0  26  0  0  0  448
5
Kec. Boyolali  297  61  358  205  22  227  158  57  215  75  213  288  18  12  30  1.118
6
Kec. Mojosongo  266  26  292  143  6  149  0  0  0  110  17  127  0  0  0  568
7
Kec. Teras  212  17  229  99  0  99  53  11  64  0  16  16  0  11  11  419
8
Kec. Sawit  177  0  177  107  0  107  0  0  0  73  0  73  0  0  0  357
9
Kec. Banyudono  249  52  301  77  12  89  45  0  45  66  0  66  0  13  13  514
10
Kec. Sambi  237  37  274  60  47  107  0  11  11  33  26  59  0  5  5  456
11
Kec. Ngemplak  277  0  277  82  49  131  49  0  49  0  21  21  0  10  10  488
12
Kec. Nogosari  223  61  284  49  36  85  30  0  30  14  16  30  0  16  16  445
13
Kec. Simo  250  56  306  90  16  106  49  20  69  0  158  158  0  12  12  651
14
Kec. Karanggede  188  15  203  47  25  72  39  19  58  0  23  23  0  0  0  356
15
Kec. Klego  191  21  212  50  29  79  32  5  37  60  19  79  0  0  0  407
16
Kec. Andong  267  22  289  61  40  101  49  12  61  0  69  69  0  0  0  520
17
Kec. Kemusu  197  0  197  44  16  60  21  0  21  40  0  40  0  0  0  318
18
Kec. Wonosegoro  222  7  229  71  45  116  23  0  23  59  11  70  0  0  0  438
19
Kec. Juwangi  192  0  192  56  18  74  0  20  20  41  0  41  0  0  0  327
JUMLAH  4.525  430  4.955  1.541  447  1.988  606  164  770  620  662  1.282  18  87  105  9.100

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok