Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  52  0  52  22  0  22  0  0  0  22  0  22  0  0  0  96
2
Kec. Ampel  222  11  233  13  52  65  0  0  0  0  62  62  0  0  0  360
3
Kec. Cepogo  104  15  119  66  5  71  34  0  34  0  7  7  0  0  0  231
4
Kec. Musuk  128  0  128  55  12  67  0  0  0  0  0  0  0  0  0  195
5
Kec. Boyolali  83  27  110  166  12  178  97  55  152  0  207  207  0  13  13  660
6
Kec. Mojosongo  99  11  110  137  7  144  0  0  0  108  18  126  0  0  0  380
7
Kec. Teras  69  15  84  0  0  0  51  0  51  0  16  16  0  0  0  151
8
Kec. Sawit  99  0  99  64  0  64  0  0  0  0  0  0  0  0  0  163
9
Kec. Banyudono  94  0  94  78  0  78  44  0  44  0  0  0  0  4  4  220
10
Kec. Sambi  140  10  150  20  47  67  0  0  0  31  34  65  0  0  0  282
11
Kec. Ngemplak  118  0  118  80  31  111  50  20  70  0  0  0  0  10  10  309
12
Kec. Nogosari  81  20  101  50  10  60  0  0  0  21  15  36  0  0  0  197
13
Kec. Simo  101  20  121  64  9  73  47  21  68  0  94  94  0  12  12  368
14
Kec. Karanggede  74  0  74  0  27  27  38  0  38  0  13  13  0  0  0  152
15
Kec. Klego  102  0  102  49  0  49  0  0  0  61  0  61  0  0  0  212
16
Kec. Andong  91  8  99  59  16  75  49  0  49  0  52  52  0  0  0  275
17
Kec. Kemusu  60  0  60  24  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  84
18
Kec. Wonosegoro  84  0  84  36  32  68  18  0  18  56  13  69  0  0  0  239
19
Kec. Juwangi  56  0  56  9  0  9  0  19  19  40  0  40  0  0  0  124
JUMLAH  1.857  137  1.994  992  260  1.252  428  115  543  339  531  870 0  39  39  4.698

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok