Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  150  0  150  52  0  52  0  0  0  23  0  23  0  0  0  225
2
Kec. Ampel  333  34  367  105  73  178  24  9  33  0  66  66  0  0  0  644
3
Kec. Cepogo  266  21  287  66  0  66  34  0  34  0  7  7  0  8  8  402
4
Kec. Musuk  331  0  331  77  14  91  0  0  0  26  0  26  0  0  0  448
5
Kec. Boyolali  296  61  357  205  22  227  158  57  215  75  215  290  18  12  30  1.119
6
Kec. Mojosongo  266  26  292  143  6  149  0  0  0  110  17  127  0  0  0  568
7
Kec. Teras  212  17  229  99  0  99  53  10  63  0  16  16  0  11  11  418
8
Kec. Sawit  176  0  176  107  0  107  0  0  0  73  0  73  0  0  0  356
9
Kec. Banyudono  249  52  301  77  12  89  45  0  45  66  0  66  0  13  13  514
10
Kec. Sambi  237  37  274  60  47  107  0  11  11  33  26  59  0  5  5  456
11
Kec. Ngemplak  277  0  277  82  49  131  49  0  49  0  21  21  0  10  10  488
12
Kec. Nogosari  223  61  284  49  36  85  30  0  30  14  16  30  0  16  16  445
13
Kec. Simo  250  56  306  90  16  106  49  20  69  0  158  158  0  12  12  651
14
Kec. Karanggede  188  15  203  47  25  72  39  19  58  0  23  23  0  0  0  356
15
Kec. Klego  189  21  210  50  29  79  32  5  37  60  19  79  0  0  0  405
16
Kec. Andong  267  22  289  61  40  101  49  12  61  0  69  69  0  0  0  520
17
Kec. Kemusu  198  0  198  44  16  60  21  0  21  40  0  40  0  0  0  319
18
Kec. Wonosegoro  221  7  228  71  45  116  23  0  23  59  11  70  0  0  0  437
19
Kec. Juwangi  192  0  192  56  18  74  0  20  20  41  0  41  0  0  0  327
JUMLAH  4.521  430  4.951  1.541  448  1.989  606  163  769  620  664  1.284  18  87  105  9.098

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok