Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  186  0  186  52  0  52  0  0  0  24  0  24  262
2
Kec. Ampel  372  37  409  103  54  157  26  10  36  0  75  75  677
3
Kec. Cepogo  307  20  327  71  0  71  36  0  36  0  10  10  444
4
Kec. Musuk  385  0  385  77  15  92  19  0  19  22  0  22  518
5
Kec. Boyolali  324  65  389  203  25  228  156  67  223  82  221  303  1.143
6
Kec. Mojosongo  311  22  333  138  7  145  0  0  0  113  21  134  612
7
Kec. Teras  247  19  266  109  0  109  58  13  71  0  17  17  463
8
Kec. Sawit  197  0  197  117  0  117  0  0  0  78  0  78  392
9
Kec. Banyudono  277  56  333  81  13  94  45  0  45  66  0  66  538
10
Kec. Sambi  261  57  318  63  29  92  0  13  13  32  25  57  480
11
Kec. Ngemplak  320  0  320  77  53  130  48  0  48  0  21  21  519
12
Kec. Nogosari  258  61  319  59  40  99  31  0  31  0  18  18  467
13
Kec. Simo  281  53  334  100  16  116  46  20  66  0  172  172  688
14
Kec. Karanggede  217  17  234  46  29  75  40  19  59  0  23  23  391
15
Kec. Klego  229  20  249  52  29  81  33  12  45  60  19  79  454
16
Kec. Andong  304  24  328  59  46  105  52  15  67  0  69  69  569
17
Kec. Kemusu  242  0  242  44  15  59  23  0  23  48  0  48  372
18
Kec. Wonosegoro  264  0  264  67  51  118  31  0  31  58  10  68  481
19
Kec. Juwangi  230  0  230  62  19  81  0  19  19  44  0  44  374
JUMLAH  5.212  451  5.663  1.580  441  2.021  644  188  832  627  701  1.328  9.844

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok