Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  150  0  150  56  0  56  0  0  0  23  0  23  0  0  0  229
2
Kec. Ampel  332  35  367  105  71  176  24  9  33  0  67  67  0  0  0  643
3
Kec. Cepogo  264  17  281  66  0  66  36  0  36  0  7  7  0  8  8  398
4
Kec. Musuk  331  0  331  76  15  91  0  0  0  27  0  27  0  0  0  449
5
Kec. Boyolali  304  60  364  207  22  229  160  62  222  77  209  286  20  12  32  1.133
6
Kec. Mojosongo  265  26  291  148  6  154  0  0  0  115  17  132  0  0  0  577
7
Kec. Teras  215  18  233  106  0  106  53  11  64  0  16  16  0  11  11  430
8
Kec. Sawit  175  0  175  111  0  111  0  0  0  74  0  74  0  0  0  360
9
Kec. Banyudono  253  49  302  76  12  88  47  0  47  64  0  64  0  13  13  514
10
Kec. Sambi  242  39  281  59  44  103  0  12  12  33  26  59  0  5  5  460
11
Kec. Ngemplak  279  0  279  82  49  131  51  0  51  0  20  20  0  10  10  491
12
Kec. Nogosari  223  61  284  47  36  83  30  0  30  14  16  30  0  15  15  442
13
Kec. Simo  250  50  300  90  16  106  49  19  68  0  160  160  0  12  12  646
14
Kec. Karanggede  193  15  208  47  25  72  39  18  57  0  21  21  0  0  0  358
15
Kec. Klego  195  21  216  48  28  76  32  6  38  60  17  77  0  0  0  407
16
Kec. Andong  269  23  292  60  40  100  49  13  62  0  67  67  0  0  0  521
17
Kec. Kemusu  201  0  201  43  16  59  22  0  22  42  0  42  0  0  0  324
18
Kec. Wonosegoro  221  0  221  68  45  113  23  0  23  59  10  69  0  0  0  426
19
Kec. Juwangi  197  0  197  58  18  76  0  20  20  41  0  41  0  0  0  334
JUMLAH  4.559  414  4.973  1.553  443  1.996  615  170  785  629  653  1.282  20  86  106  9.142

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok