Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  406  0  406  120  6  126  0  0  0  5  0  5  537
2
Kec. Purwareja Klampok  256  41  297  108  28  136  56  13  69  0  136  136  638
3
Kec. Mandiraja  335  0  335  125  21  146  0  11  11  46  0  46  538
4
Kec. Purwanegara  374  8  382  132  0  132  47  0  47  0  0  0  561
5
Kec. Bawang  305  0  305  134  0  134  63  0  63  193  0  193  695
6
Kec. Banjarnegara  295  70  365  167  52  219  60  26  86  0  261  261  931
7
Kec. Sigaluh  188  0  188  34  0  34  35  0  35  0  0  0  257
8
Kec. Madukara  251  43  294  70  34  104  0  0  0  0  0  0  398
9
Kec. Banjarmangu  232  0  232  50  16  66  0  0  0  0  17  17  315
10
Kec. Wanadadi  208  9  217  72  31  103  51  0  51  0  22  22  393
11
Kec. Rakit  292  0  292  81  10  91  0  0  0  0  20  20  403
12
Kec. Punggelan  407  0  407  125  12  137  0  0  0  54  0  54  598
13
Kec. Karangkobar  193  0  193  52  17  69  55  0  55  0  24  24  341
14
Kec. Pagentan  214  0  214  82  0  82  0  0  0  0  0  0  296
15
Kec. Pejawaran  200  0  200  52  12  64  0  0  0  20  13  33  297
16
Kec. Batur  170  0  170  34  0  34  20  0  20  0  0  0  224
17
Kec. Wanayasa  224  0  224  61  0  61  0  0  0  34  0  34  319
18
Kec. Kalibening  242  0  242  87  0  87  0  23  23  0  11  11  363
19
Kec. Pandanarum  130  0  130  42  0  42  0  0  0  7  0  7  179
20
Kec. Pagedongan  148  0  148  47  11  58  0  0  0  0  0  0  206
JUMLAH  5.070  171  5.241  1.675  250  1.925  387  73  460  359  504  863  8.489

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok