Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  358  0  358  115  6  121  0  0  0  8  0  8  0  0  0  487
2
Kec. Purwareja Klampok  210  44  254  101  34  135  52  10  62  0  143  143  0  0  0  594
3
Kec. Mandiraja  290  0  290  128  16  144  0  8  8  45  0  45  17  0  17  504
4
Kec. Purwanegara  318  9  327  126  0  126  46  0  46  0  0  0  0  0  0  499
5
Kec. Bawang  251  0  251  132  0  132  60  0  60  188  0  188  0  0  0  631
6
Kec. Banjarnegara  257  60  317  157  48  205  59  25  84  0  242  242  0  0  0  848
7
Kec. Sigaluh  168  0  168  32  0  32  33  0  33  0  3  3  0  0  0  236
8
Kec. Madukara  209  39  248  68  29  97  0  0  0  0  0  0  23  0  23  368
9
Kec. Banjarmangu  193  0  193  49  16  65  0  0  0  0  14  14  0  0  0  272
10
Kec. Wanadadi  183  11  194  70  28  98  52  0  52  0  20  20  0  0  0  364
11
Kec. Rakit  256  0  256  78  9  87  0  0  0  0  20  20  0  0  0  363
12
Kec. Punggelan  356  0  356  120  10  130  0  0  0  52  0  52  0  0  0  538
13
Kec. Karangkobar  166  0  166  52  16  68  54  0  54  0  23  23  0  0  0  311
14
Kec. Pagentan  183  0  183  78  0  78  0  0  0  0  0  0  0  0  0  261
15
Kec. Pejawaran  171  0  171  49  11  60  0  0  0  17  13  30  0  0  0  261
16
Kec. Batur  162  0  162  31  0  31  21  0  21  0  0  0  0  0  0  214
17
Kec. Wanayasa  192  0  192  56  0  56  0  0  0  31  0  31  0  0  0  279
18
Kec. Kalibening  198  0  198  85  0  85  0  19  19  0  11  11  0  0  0  313
19
Kec. Pandanarum  110  0  110  37  0  37  0  0  0  8  0  8  0  0  0  155
20
Kec. Pagedongan  126  0  126  43  9  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  178
JUMLAH  4.357  163  4.520  1.607  232  1.839  377  62  439  349  489  838  40 0  40  7.676

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok