Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  352  0  352  114  6  120  0  0  0  8  0  8  0  0  0  480
2
Kec. Purwareja Klampok  212  42  254  101  34  135  53  10  63  0  144  144  0  0  0  596
3
Kec. Mandiraja  288  0  288  127  16  143  0  8  8  44  0  44  17  0  17  500
4
Kec. Purwanegara  311  9  320  124  0  124  46  0  46  0  0  0  0  0  0  490
5
Kec. Bawang  244  0  244  132  0  132  60  0  60  189  0  189  0  0  0  625
6
Kec. Banjarnegara  256  60  316  157  48  205  60  26  86  0  245  245  0  0  0  852
7
Kec. Sigaluh  168  0  168  31  0  31  33  0  33  0  3  3  0  0  0  235
8
Kec. Madukara  206  45  251  68  29  97  0  0  0  0  0  0  23  0  23  371
9
Kec. Banjarmangu  189  0  189  49  15  64  0  0  0  0  16  16  0  0  0  269
10
Kec. Wanadadi  180  10  190  70  28  98  51  0  51  0  20  20  0  0  0  359
11
Kec. Rakit  253  0  253  77  9  86  0  0  0  0  20  20  0  0  0  359
12
Kec. Punggelan  355  0  355  121  10  131  0  0  0  50  0  50  0  0  0  536
13
Kec. Karangkobar  166  0  166  52  13  65  53  0  53  0  23  23  0  0  0  307
14
Kec. Pagentan  181  0  181  77  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  258
15
Kec. Pejawaran  166  0  166  46  11  57  0  0  0  16  13  29  0  0  0  252
16
Kec. Batur  158  0  158  30  0  30  21  0  21  0  0  0  0  0  0  209
17
Kec. Wanayasa  197  0  197  56  0  56  0  0  0  31  0  31  0  0  0  284
18
Kec. Kalibening  192  0  192  85  0  85  0  19  19  0  10  10  0  0  0  306
19
Kec. Pandanarum  107  0  107  37  0  37  0  0  0  8  0  8  0  0  0  152
20
Kec. Pagedongan  126  0  126  43  9  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  178
JUMLAH  4.307  166  4.473  1.597  228  1.825  377  63  440  346  494  840  40 0  40  7.618

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok