Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  352  0  352  114  6  120  0  0  0  8  0  8  0  0  0  480
2
Kec. Purwareja Klampok  212  42  254  101  34  135  53  10  63  0  144  144  0  0  0  596
3
Kec. Mandiraja  289  0  289  127  16  143  0  8  8  44  0  44  17  0  17  501
4
Kec. Purwanegara  310  9  319  124  0  124  46  0  46  0  0  0  0  0  0  489
5
Kec. Bawang  244  0  244  132  0  132  60  0  60  189  0  189  0  0  0  625
6
Kec. Banjarnegara  255  60  315  157  48  205  60  25  85  0  245  245  0  0  0  850
7
Kec. Sigaluh  168  0  168  31  0  31  33  0  33  0  3  3  0  0  0  235
8
Kec. Madukara  206  45  251  68  28  96  0  0  0  0  0  0  23  0  23  370
9
Kec. Banjarmangu  189  0  189  49  15  64  0  0  0  0  16  16  0  0  0  269
10
Kec. Wanadadi  182  10  192  70  28  98  51  0  51  0  20  20  0  0  0  361
11
Kec. Rakit  254  0  254  75  9  84  0  0  0  0  20  20  0  0  0  358
12
Kec. Punggelan  355  0  355  121  10  131  0  0  0  50  0  50  0  0  0  536
13
Kec. Karangkobar  166  0  166  52  13  65  53  0  53  0  23  23  0  0  0  307
14
Kec. Pagentan  181  0  181  77  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  258
15
Kec. Pejawaran  166  0  166  46  11  57  0  0  0  16  13  29  0  0  0  252
16
Kec. Batur  158  0  158  30  0  30  21  0  21  0  0  0  0  0  0  209
17
Kec. Wanayasa  197  0  197  56  0  56  0  0  0  31  0  31  0  0  0  284
18
Kec. Kalibening  192  0  192  85  0  85  0  19  19  0  10  10  0  0  0  306
19
Kec. Pandanarum  107  0  107  36  0  36  0  0  0  8  0  8  0  0  0  151
20
Kec. Pagedongan  127  0  127  43  9  52  0  0  0  0  0  0  0  0  0  179
JUMLAH  4.310  166  4.476  1.594  227  1.821  377  62  439  346  494  840  40 0  40  7.616

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok