Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  121  0  121  77  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  198
2
Kec. Purwareja Klampok  72  26  98  106  8  114  52  0  52  0  12  12  0  0  0  276
3
Kec. Mandiraja  117  0  117  130  14  144  0  0  0  44  0  44  0  0  0  305
4
Kec. Purwanegara  118  9  127  83  0  83  46  0  46  0  0  0  0  0  0  256
5
Kec. Bawang  103  0  103  0  0  0  59  0  59  183  0  183  0  0  0  345
6
Kec. Banjarnegara  112  38  150  113  29  142  59  25  84  0  107  107  0  0  0  483
7
Kec. Sigaluh  92  0  92  22  0  22  29  0  29  0  0  0  0  0  0  143
8
Kec. Madukara  68  39  107  41  23  64  0  0  0  0  0  0  0  0  0  171
9
Kec. Banjarmangu  62  0  62  35  0  35  0  0  0  0  0  0  0  0  0  97
10
Kec. Wanadadi  85  0  85  0  18  18  52  0  52  0  25  25  0  0  0  180
11
Kec. Rakit  90  0  90  38  0  38  0  0  0  0  20  20  0  0  0  148
12
Kec. Punggelan  211  0  211  55  0  55  0  0  0  50  0  50  0  0  0  316
13
Kec. Karangkobar  54  0  54  29  13  42  52  0  52  0  23  23  0  0  0  171
14
Kec. Pagentan  99  0  99  30  0  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  129
15
Kec. Pejawaran  41  0  41  32  0  32  0  0  0  14  0  14  0  0  0  87
16
Kec. Batur  78  6  84  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  84
17
Kec. Wanayasa  90  0  90  41  0  41  0  0  0  31  0  31  0  0  0  162
18
Kec. Kalibening  75  0  75  86  6  92  0  18  18  0  10  10  0  0  0  195
19
Kec. Pandanarum  54  0  54  29  0  29  0  0  0  8  0  8  0  0  0  91
20
Kec. Pagedongan  67  0  67  9  9  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  85
JUMLAH  1.809  118  1.927  956  120  1.076  349  43  392  330  197  527 0 0 0  3.922

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok