Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  18  0  18  0  0  0  18
2
Kec. Paninggaran  21  0  21  0  19  19  40
3
Kec. Lebakbarang  0  0  0  16  0  16  16
4
Kec. Petungkriyono  15  0  15  0  0  0  15
5
Kec. Talun  18  0  18  0  9  9  27
6
Kec. Doro  29  0  29  0  32  32  61
7
Kec. Karanganyar  0  10  10  0  61  61  71
8
Kec. Kajen  50  29  79  0  116  116  195
9
Kec. Kesesi  41  0  41  0  67  67  108
10
Kec. Sragi  37  0  37  77  12  89  126
11
Kec. Bojong  47  0  47  0  40  40  87
12
Kec. Wonopringgo  0  20  20  0  53  53  73
13
Kec. Kedungwuni  44  49  93  105  60  165  258
14
Kec. Buaran  0  0  0  0  103  103  103
15
Kec. Tirto  0  0  0  0  45  45  45
16
Kec. Wiradesa  47  9  56  0  58  58  114
17
Kec. Siwalan  0  0  0  0  10  10  10
18
Kec. Karangdadap  0  0  0  57  0  57  57
19
Kec. Wonokerto  0  0  0  0  12  12  12
JUMLAH  367  117  484  255  697  952  1.436

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok