Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  19  0  19  0  0  0  19
2
Kec. Paninggaran  21  0  21  0  19  19  40
3
Kec. Lebakbarang  0  0  0  16  0  16  16
4
Kec. Petungkriyono  15  0  15  0  0  0  15
5
Kec. Talun  17  0  17  0  9  9  26
6
Kec. Doro  29  0  29  0  32  32  61
7
Kec. Karanganyar  0  10  10  0  61  61  71
8
Kec. Kajen  50  29  79  0  116  116  195
9
Kec. Kesesi  41  0  41  0  67  67  108
10
Kec. Sragi  37  0  37  77  12  89  126
11
Kec. Bojong  47  0  47  0  40  40  87
12
Kec. Wonopringgo  0  20  20  0  54  54  74
13
Kec. Kedungwuni  44  48  92  105  60  165  257
14
Kec. Buaran  0  0  0  0  103  103  103
15
Kec. Tirto  0  0  0  0  45  45  45
16
Kec. Wiradesa  47  9  56  0  60  60  116
17
Kec. Siwalan  0  0  0  0  10  10  10
18
Kec. Karangdadap  0  0  0  57  0  57  57
19
Kec. Wonokerto  0  0  0  0  12  12  12
JUMLAH  367  116  483  255  700  955  1.438

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok