Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  8.920  627  9.547  2.384  1.585  3.969  770  344  1.114  511  1.499  2.010  16.640
2
Kab. Banyumas  7.808  478  8.286  2.173  1.180  3.353  753  380  1.133  635  1.668  2.303  15.075
3
Kab. Purbalingga  4.570  122  4.692  1.593  177  1.770  425  112  537  507  470  977  7.976
4
Kab. Banjarnegara  5.070  171  5.241  1.675  250  1.925  387  73  460  359  504  863  8.489
5
Kab. Kebumen  7.285  302  7.587  1.822  672  2.494  615  98  713  529  1.424  1.953  12.747
6
Kab. Purworejo  4.742  229  4.971  1.371  532  1.903  488  185  673  424  814  1.238  8.785
7
Kab. Wonosobo  4.127  178  4.305  1.391  367  1.758  335  186  521  346  372  718  7.302
8
Kab. Magelang  5.364  647  6.011  1.494  894  2.388  450  438  888  172  961  1.133  10.420
9
Kab. Boyolali  5.212  451  5.663  1.580  441  2.021  644  188  832  627  701  1.328  9.844
10
Kab. Klaten  6.682  819  7.501  2.669  501  3.170  890  174  1.064  825  1.048  1.873  13.608
11
Kab. Sukoharjo  4.531  582  5.113  1.657  419  2.076  545  314  859  333  868  1.201  9.249
12
Kab. Wonogiri  6.852  325  7.177  2.386  476  2.862  644  79  723  376  885  1.261  12.023
13
Kab. Karanganyar  4.659  384  5.043  1.678  365  2.043  525  105  630  367  698  1.065  8.781
14
Kab. Sragen  5.294  437  5.731  1.685  592  2.277  508  182  690  724  1.059  1.783  10.481
15
Kab. Grobogan  6.780  164  6.944  1.905  700  2.605  516  360  876  235  1.030  1.265  11.690
16
Kab. Blora  5.530  179  5.709  1.475  329  1.804  417  188  605  304  898  1.202  9.320
17
Kab. Rembang  3.537  129  3.666  992  126  1.118  414  62  476  245  374  619  5.879
18
Kab. Pati  6.394  341  6.735  2.002  277  2.279  539  319  858  369  918  1.287  11.159
19
Kab. Kudus  4.217  351  4.568  1.000  300  1.300  430  187  617  202  690  892  7.377
20
Kab. Jepara  5.608  311  5.919  1.146  610  1.756  470  191  661  460  715  1.175  9.511
21
Kab. Demak  5.176  253  5.429  1.206  512  1.718  549  289  838  194  884  1.078  9.063
22
Kab. Semarang  4.639  509  5.148  1.381  512  1.893  463  206  669  435  587  1.022  8.732
23
Kab. Temanggung  3.817  328  4.145  1.052  412  1.464  270  137  407  298  376  674  6.690
24
Kab. Kendal  4.914  273  5.187  1.357  659  2.016  536  275  811  413  933  1.346  9.360
25
Kab. Batang  3.924  41  3.965  1.168  176  1.344  315  87  402  202  417  619  6.330
26
Kab. Pekalongan  4.401  354  4.755  1.347  322  1.669  378  118  496  250  733  983  7.903
27
Kab. Pemalang  7.271  225  7.496  2.393  637  3.030  626  170  796  348  1.172  1.520  12.842
28
Kab. Tegal  6.957  247  7.204  1.649  700  2.349  462  175  637  607  1.318  1.925  12.115
29
Kab. Brebes  8.095  219  8.314  2.328  869  3.197  749  203  952  313  1.865  2.178  14.641
30
Kota Magelang  677  232  909  519  119  638  289  127  416  345  368  713  2.676
31
Kota Surakarta  2.282  1.569  3.851  1.147  1.069  2.216  544  703  1.247  959  977  1.936  9.250
32
Kota Salatiga  886  258  1.144  448  198  646  204  116  320  305  384  689  2.799
33
Kota Semarang  4.312  2.640  6.952  1.687  2.240  3.927  994  1.147  2.141  1.010  1.579  2.589  15.609
34
Kota Pekalongan  932  364  1.296  502  183  685  186  89  275  244  280  524  2.780
35
Kota Tegal  1.227  281  1.508  597  210  807  251  121  372  280  434  714  3.401
JUMLAH  172.692  15.020  187.712  52.859  19.611  72.470  17.581  8.128  25.709  14.753  29.903  44.656  330.547

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok