Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

STATISTIK JUMLAH DATA PENDIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  3.387  257  3.644  1.644  801  2.445  550  249  799  348  1.019  1.367  54  0  54  8.309
2
Kab. Banyumas  3.119  181  3.300  1.233  528  1.761  614  224  838  422  1.356  1.778  0  16  16  7.693
3
Kab. Purbalingga  2.042  126  2.168  1.159  166  1.325  164  54  218  290  270  560  37  3  40  4.311
4
Kab. Banjarnegara  1.809  118  1.927  956  120  1.076  349  43  392  330  197  527  0  0  0  3.922
5
Kab. Kebumen  2.669  196  2.865  1.014  414  1.428  436  64  500  388  691  1.079  30  11  41  5.913
6
Kab. Purworejo  1.951  116  2.067  1.057  285  1.342  456  115  571  337  531  868  36  0  36  4.884
7
Kab. Wonosobo  1.522  58  1.580  1.096  260  1.356  112  92  204  290  194  484  0  5  5  3.629
8
Kab. Magelang  2.333  278  2.611  803  490  1.293  311  189  500  126  560  686  0  28  28  5.118
9
Kab. Boyolali  1.857  137  1.994  992  260  1.252  428  115  543  339  531  870  0  39  39  4.698
10
Kab. Klaten  2.008  280  2.288  1.747  234  1.981  422  109  531  654  567  1.221  0  102  102  6.123
11
Kab. Sukoharjo  2.215  359  2.574  1.387  331  1.718  462  144  606  263  594  857  43  65  108  5.863
12
Kab. Wonogiri  2.266  130  2.396  1.516  219  1.735  481  75  556  363  592  955  0  53  53  5.695
13
Kab. Karanganyar  1.810  139  1.949  861  222  1.083  398  56  454  346  495  841  69  95  164  4.491
14
Kab. Sragen  2.065  202  2.267  1.117  320  1.437  434  131  565  601  823  1.424  0  22  22  5.715
15
Kab. Grobogan  2.506  74  2.580  1.253  336  1.589  469  200  669  224  643  867  15  13  28  5.733
16
Kab. Blora  2.032  106  2.138  1.016  150  1.166  341  121  462  174  604  778  0  0  0  4.544
17
Kab. Rembang  1.355  28  1.383  626  74  700  357  26  383  96  283  379  0  0  0  2.845
18
Kab. Pati  2.267  232  2.499  922  165  1.087  311  286  597  317  632  949  0  8  8  5.140
19
Kab. Kudus  1.237  223  1.460  705  89  794  287  130  417  187  389  576  48  0  48  3.295
20
Kab. Jepara  2.014  115  2.129  757  256  1.013  311  61  372  408  474  882  42  0  42  4.438
21
Kab. Demak  2.035  112  2.147  750  167  917  429  182  611  98  392  490  0  12  12  4.177
22
Kab. Semarang  2.081  328  2.409  905  249  1.154  450  135  585  317  382  699  28  29  57  4.904
23
Kab. Temanggung  1.815  219  2.034  845  160  1.005  210  66  276  282  245  527  0  0  0  3.842
24
Kab. Kendal  1.626  104  1.730  718  220  938  368  152  520  376  510  886  0  13  13  4.087
25
Kab. Batang  1.449  5  1.454  525  76  601  263  38  301  122  273  395  0  0  0  2.751
26
Kab. Pekalongan  1.388  139  1.527  784  167  951  263  83  346  153  550  703  25  0  25  3.552
27
Kab. Pemalang  3.252  122  3.374  1.641  288  1.929  283  83  366  337  671  1.008  30  0  30  6.707
28
Kab. Tegal  2.853  104  2.957  963  305  1.268  333  58  391  330  964  1.294  23  28  51  5.961
29
Kab. Brebes  2.516  55  2.571  1.358  498  1.856  563  55  618  210  952  1.162  0  0  0  6.207
30
Kota Magelang  341  98  439  276  44  320  160  97  257  245  197  442  0  11  11  1.469
31
Kota Surakarta  891  655  1.546  795  605  1.400  301  518  819  648  816  1.464  0  142  142  5.371
32
Kota Salatiga  286  130  416  277  115  392  114  44  158  287  297  584  30  17  47  1.597
33
Kota Semarang  1.925  883  2.808  1.033  1.054  2.087  408  583  991  763  1.074  1.837  0  59  59  7.782
34
Kota Pekalongan  384  162  546  409  124  533  93  57  150  177  232  409  0  26  26  1.664
35
Kota Tegal  483  126  609  454  112  566  245  99  344  124  323  447  0  0  0  1.966
JUMLAH  65.789  6.597  72.386  33.594  9.904  43.498  12.176  4.734  16.910  10.972  19.323  30.295  510  797  1.307  164.396

Diagram Perbandingan Jumlah Pendidik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok