Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  4.606  0  4.606  1.618  283  1.901  840  0  840  0  367  367  0  0  0  7.714
2
Kec. Bantarkawung  7.359  0  7.359  1.538  1.049  2.587  727  0  727  0  2.104  2.104  0  0  0  12.777
3
Kec. Bumiayu  6.976  697  7.673  2.622  2.348  4.970  1.052  1.628  2.680  0  2.564  2.564  0  0  0  17.887
4
Kec. Paguyangan  7.929  313  8.242  1.942  1.931  3.873  608  243  851  0  2.282  2.282  0  0  0  15.248
5
Kec. Sirampog  4.949  0  4.949  957  1.105  2.062  0  0  0  0  3.009  3.009  0  0  0  10.020
6
Kec. Tonjong  4.204  0  4.204  1.718  552  2.270  0  245  245  1.433  1.521  2.954  0  0  0  9.673
7
Kec. Larangan  8.094  28  8.122  2.873  0  2.873  1.359  0  1.359  0  3.493  3.493  0  0  0  15.847
8
Kec. Ketanggungan  8.529  212  8.741  2.619  283  2.902  917  205  1.122  0  1.201  1.201  0  0  0  13.966
9
Kec. Banjarharjo  8.770  0  8.770  2.656  175  2.831  1.006  154  1.160  0  60  60  0  0  0  12.821
10
Kec. Losari  9.732  433  10.165  2.949  507  3.456  660  0  660  0  977  977  0  0  0  15.258
11
Kec. Tanjung  8.386  0  8.386  2.536  0  2.536  1.238  0  1.238  0  151  151  0  0  0  12.311
12
Kec. Kersana  4.462  125  4.587  2.369  0  2.369  0  0  0  1.655  2.380  4.035  0  0  0  10.991
13
Kec. Bulakamba  12.880  0  12.880  2.625  1.073  3.698  1.141  189  1.330  1.356  2.208  3.564  0  0  0  21.472
14
Kec. Wanasari  9.743  0  9.743  2.859  307  3.166  558  0  558  0  1.121  1.121  0  0  0  14.588
15
Kec. Songgom  5.822  174  5.996  2.112  448  2.560  0  54  54  846  534  1.380  0  0  0  9.990
16
Kec. Jatibarang  5.313  0  5.313  2.570  105  2.675  823  0  823  0  417  417  0  0  0  9.228
17
Kec. Brebes  12.962  1.201  14.163  5.308  778  6.086  3.577  0  3.577  1.397  2.612  4.009  0  0  0  27.835
JUMLAH  130.716  3.183  133.899  41.871  10.944  52.815  14.506  2.718  17.224  6.687  27.001  33.688 0 0 0  237.626

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok