Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  4.400  0  4.400  1.618  283  1.901  840  0  840  0  367  367  0  0  0  7.508
2
Kec. Bantarkawung  7.279  0  7.279  1.538  1.049  2.587  727  0  727  0  2.102  2.102  0  0  0  12.695
3
Kec. Bumiayu  6.723  697  7.420  2.622  2.280  4.902  0  1.598  1.598  0  2.448  2.448  0  0  0  16.368
4
Kec. Paguyangan  7.329  313  7.642  1.942  1.931  3.873  608  244  852  0  2.193  2.193  0  0  0  14.560
5
Kec. Sirampog  4.948  0  4.948  958  1.105  2.063  0  0  0  0  2.832  2.832  0  0  0  9.843
6
Kec. Tonjong  4.205  0  4.205  1.718  551  2.269  0  246  246  1.433  1.521  2.954  0  0  0  9.674
7
Kec. Larangan  8.094  28  8.122  2.873  0  2.873  1.359  0  1.359  0  3.492  3.492  0  0  0  15.846
8
Kec. Ketanggungan  8.529  212  8.741  2.619  283  2.902  917  205  1.122  0  1.201  1.201  0  0  0  13.966
9
Kec. Banjarharjo  8.770  0  8.770  2.656  175  2.831  1.006  204  1.210  0  0  0  0  0  0  12.811
10
Kec. Losari  9.732  433  10.165  2.948  507  3.455  660  0  660  0  977  977  0  0  0  15.257
11
Kec. Tanjung  8.068  0  8.068  2.536  0  2.536  1.238  0  1.238  0  151  151  0  0  0  11.993
12
Kec. Kersana  4.052  125  4.177  2.372  0  2.372  0  0  0  1.655  2.380  4.035  0  0  0  10.584
13
Kec. Bulakamba  12.880  0  12.880  2.625  1.073  3.698  1.141  189  1.330  1.356  2.207  3.563  0  0  0  21.471
14
Kec. Wanasari  9.627  0  9.627  1.916  307  2.223  558  0  558  0  1.127  1.127  0  0  0  13.535
15
Kec. Songgom  5.821  174  5.995  2.112  448  2.560  0  0  0  846  534  1.380  0  0  0  9.935
16
Kec. Jatibarang  5.111  0  5.111  2.570  105  2.675  823  0  823  0  217  217  0  0  0  8.826
17
Kec. Brebes  12.962  1.201  14.163  5.308  778  6.086  3.578  0  3.578  1.397  2.612  4.009  0  0  0  27.836
JUMLAH  128.530  3.183  131.713  40.931  10.875  51.806  13.455  2.686  16.141  6.687  26.361  33.048 0 0 0  232.708

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok