Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  3.250  0  3.250  1.398  0  1.398  353  0  353  0  0  0  0  0  0  5.001
2
Kec. Paninggaran  3.461  0  3.461  1.266  0  1.266  613  0  613  0  408  408  0  0  0  5.748
3
Kec. Lebakbarang  1.132  0  1.132  473  0  473  0  0  0  251  0  251  0  0  0  1.856
4
Kec. Petungkriyono  1.157  27  1.184  394  0  394  110  0  110  0  0  0  0  0  0  1.688
5
Kec. Talun  2.555  42  2.597  601  0  601  153  0  153  0  109  109  0  0  0  3.460
6
Kec. Doro  3.413  218  3.631  963  0  963  293  0  293  0  592  592  0  0  0  5.479
7
Kec. Karanganyar  3.386  292  3.678  1.059  0  1.059  0  131  131  0  1.019  1.019  0  0  0  5.887
8
Kec. Kajen  6.048  1.172  7.220  2.461  514  2.975  1.022  344  1.366  0  2.301  2.301  0  0  0  13.862
9
Kec. Kesesi  6.080  154  6.234  1.790  385  2.175  791  0  791  0  1.503  1.503  0  0  0  10.703
10
Kec. Sragi  6.028  0  6.028  2.953  0  2.953  760  0  760  1.446  63  1.509  0  0  0  11.250
11
Kec. Bojong  6.055  0  6.055  2.111  376  2.487  948  0  948  0  557  557  0  0  0  10.047
12
Kec. Wonopringgo  2.379  670  3.049  1.165  846  2.011  0  274  274  0  950  950  0  0  0  6.284
13
Kec. Kedungwuni  4.323  1.517  5.840  1.868  1.720  3.588  1.005  459  1.464  1.394  821  2.215  0  0  0  13.107
14
Kec. Buaran  1.364  452  1.816  456  487  943  0  0  0  0  2.256  2.256  0  0  0  5.015
15
Kec. Tirto  2.487  301  2.788  1.423  0  1.423  0  0  0  0  1.532  1.532  0  0  0  5.743
16
Kec. Wiradesa  4.265  614  4.879  1.584  386  1.970  955  70  1.025  0  1.198  1.198  280  0  280  9.352
17
Kec. Siwalan  3.415  0  3.415  1.193  141  1.334  0  0  0  0  126  126  0  0  0  4.875
18
Kec. Karangdadap  2.199  108  2.307  485  626  1.111  0  0  0  1.357  0  1.357  0  0  0  4.775
19
Kec. Wonokerto  3.755  219  3.974  1.699  78  1.777  0  0  0  0  146  146  0  0  0  5.897
JUMLAH  66.752  5.786  72.538  25.342  5.559  30.901  7.003  1.278  8.281  4.448  13.581  18.029  280 0  280  130.029

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok