Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  2.394  0  2.394  1.373  0  1.373  351  0  351  0  0  0  0  0  0  4.118
2
Kec. Paninggaran  2.269  0  2.269  853  0  853  608  0  608  0  403  403  0  0  0  4.133
3
Kec. Lebakbarang  949  0  949  364  0  364  0  0  0  248  0  248  0  0  0  1.561
4
Kec. Petungkriyono  981  0  981  346  0  346  111  0  111  0  0  0  0  0  0  1.438
5
Kec. Talun  2.348  42  2.390  782  0  782  150  0  150  0  106  106  0  0  0  3.428
6
Kec. Doro  2.669  218  2.887  946  0  946  283  0  283  0  552  552  0  0  0  4.668
7
Kec. Karanganyar  2.859  291  3.150  1.049  0  1.049  0  130  130  0  335  335  0  0  0  4.664
8
Kec. Kajen  4.242  557  4.799  2.380  507  2.887  1.014  338  1.352  0  2.252  2.252  0  0  0  11.290
9
Kec. Kesesi  4.329  0  4.329  1.756  0  1.756  786  0  786  0  1.353  1.353  0  0  0  8.224
10
Kec. Sragi  5.758  0  5.758  2.552  0  2.552  0  0  0  1.435  60  1.495  0  0  0  9.805
11
Kec. Bojong  5.807  0  5.807  2.089  360  2.449  942  0  942  0  557  557  0  0  0  9.755
12
Kec. Wonopringgo  1.803  119  1.922  1.152  689  1.841  0  266  266  0  943  943  0  0  0  4.972
13
Kec. Kedungwuni  3.764  915  4.679  1.843  1.473  3.316  999  518  1.517  1.387  791  2.178  0  0  0  11.690
14
Kec. Buaran  1.066  0  1.066  446  475  921  0  0  0  0  2.225  2.225  0  0  0  4.212
15
Kec. Tirto  2.138  299  2.437  1.411  0  1.411  0  0  0  0  1.389  1.389  0  0  0  5.237
16
Kec. Wiradesa  3.869  476  4.345  1.568  382  1.950  953  0  953  0  1.176  1.176  282  0  282  8.706
17
Kec. Siwalan  2.759  0  2.759  1.174  140  1.314  0  0  0  0  123  123  0  0  0  4.196
18
Kec. Karangdadap  1.372  108  1.480  471  607  1.078  0  0  0  1.350  0  1.350  0  0  0  3.908
19
Kec. Wonokerto  2.887  345  3.232  1.606  78  1.684  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.916
JUMLAH  54.263  3.370  57.633  24.161  4.711  28.872  6.197  1.252  7.449  4.420  12.265  16.685  282 0  282  110.921

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok