Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  2.394  0  2.394  1.373  0  1.373  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.767
2
Kec. Paninggaran  2.155  0  2.155  853  0  853  608  0  608  0  403  403  0  0  0  4.019
3
Kec. Lebakbarang  949  0  949  364  0  364  0  0  0  248  0  248  0  0  0  1.561
4
Kec. Petungkriyono  981  0  981  281  0  281  110  0  110  0  0  0  0  0  0  1.372
5
Kec. Talun  2.258  42  2.300  782  0  782  0  0  0  0  106  106  0  0  0  3.188
6
Kec. Doro  2.669  218  2.887  946  0  946  283  0  283  0  552  552  0  0  0  4.668
7
Kec. Karanganyar  2.859  291  3.150  1.049  0  1.049  0  130  130  0  335  335  0  0  0  4.664
8
Kec. Kajen  4.239  557  4.796  2.380  507  2.887  1.014  338  1.352  0  2.252  2.252  0  0  0  11.287
9
Kec. Kesesi  4.329  0  4.329  1.756  0  1.756  786  0  786  0  1.353  1.353  0  0  0  8.224
10
Kec. Sragi  5.758  0  5.758  2.267  0  2.267  0  0  0  1.435  60  1.495  0  0  0  9.520
11
Kec. Bojong  5.322  0  5.322  2.089  0  2.089  942  0  942  0  557  557  0  0  0  8.910
12
Kec. Wonopringgo  1.803  119  1.922  1.152  689  1.841  0  266  266  0  943  943  0  0  0  4.972
13
Kec. Kedungwuni  3.764  915  4.679  1.843  1.473  3.316  999  442  1.441  1.387  791  2.178  0  0  0  11.614
14
Kec. Buaran  1.066  0  1.066  446  475  921  0  0  0  0  2.225  2.225  0  0  0  4.212
15
Kec. Tirto  2.136  299  2.435  1.411  0  1.411  0  0  0  0  1.389  1.389  0  0  0  5.235
16
Kec. Wiradesa  3.658  476  4.134  1.568  216  1.784  953  0  953  0  1.176  1.176  282  0  282  8.329
17
Kec. Siwalan  2.759  0  2.759  1.174  140  1.314  0  0  0  0  123  123  0  0  0  4.196
18
Kec. Karangdadap  1.372  108  1.480  471  607  1.078  0  0  0  1.350  0  1.350  0  0  0  3.908
19
Kec. Wonokerto  2.887  345  3.232  1.606  78  1.684  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.916
JUMLAH  53.358  3.370  56.728  23.811  4.185  27.996  5.695  1.176  6.871  4.420  12.265  16.685  282 0  282  108.562

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok