Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan

No. Kabupaten SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB SMA/MA/SMLB SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  3.426  0  3.426  1.440  0  1.440  309  0  309  0  0  0  0  0  0  5.175
2
Kec. Paninggaran  3.771  0  3.771  1.214  0  1.214  551  0  551  0  270  270  0  0  0  5.806
3
Kec. Lebakbarang  1.126  0  1.126  486  0  486  0  0  0  253  0  253  0  0  0  1.865
4
Kec. Petungkriyono  1.169  31  1.200  414  0  414  118  0  118  0  0  0  0  0  0  1.732
5
Kec. Talun  2.551  44  2.595  587  0  587  163  0  163  0  100  100  0  0  0  3.445
6
Kec. Doro  3.518  226  3.744  996  0  996  321  0  321  0  615  615  0  0  0  5.676
7
Kec. Karanganyar  3.465  279  3.744  1.038  0  1.038  0  137  137  0  1.046  1.046  0  0  0  5.965
8
Kec. Kajen  6.110  1.064  7.174  2.418  485  2.903  1.014  401  1.415  0  2.302  2.302  0  0  0  13.794
9
Kec. Kesesi  6.200  139  6.339  1.917  393  2.310  796  0  796  0  1.421  1.421  0  0  0  10.866
10
Kec. Sragi  6.197  0  6.197  2.955  0  2.955  784  0  784  1.380  39  1.419  0  0  0  11.355
11
Kec. Bojong  6.196  0  6.196  2.192  352  2.544  923  0  923  0  510  510  0  0  0  10.173
12
Kec. Wonopringgo  2.452  671  3.123  1.175  811  1.986  0  236  236  0  1.011  1.011  0  0  0  6.356
13
Kec. Kedungwuni  4.407  1.444  5.851  1.929  1.698  3.627  994  552  1.546  1.320  896  2.216  0  0  0  13.240
14
Kec. Buaran  1.389  412  1.801  539  435  974  0  0  0  0  2.028  2.028  0  0  0  4.803
15
Kec. Tirto  2.571  300  2.871  1.567  0  1.567  0  0  0  0  1.329  1.329  0  0  0  5.767
16
Kec. Wiradesa  4.296  537  4.833  1.655  340  1.995  977  43  1.020  0  1.137  1.137  260  0  260  8.985
17
Kec. Siwalan  3.483  0  3.483  1.177  154  1.331  0  0  0  0  117  117  0  0  0  4.931
18
Kec. Karangdadap  2.233  112  2.345  502  637  1.139  0  0  0  1.151  0  1.151  0  0  0  4.635
19
Kec. Wonokerto  3.834  213  4.047  1.722  82  1.804  0  0  0  0  101  101  0  0  0  5.952
JUMLAH  68.394  5.472  73.866  25.923  5.387  31.310  6.950  1.369  8.319  4.104  12.922  17.026  260 0  260  130.781

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok