Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Getasan  2.538  727  3.265  914  281  1.195  251  0  251  0  259  259  0  0  0  4.970
2
Kec. Tengaran  3.829  719  4.548  2.107  718  2.825  1.035  0  1.035  1.767  1.004  2.771  0  0  0  11.179
3
Kec. Susukan  2.772  0  2.772  885  534  1.419  183  386  569  0  449  449  0  67  67  5.276
4
Kec. Suruh  3.187  742  3.929  1.712  206  1.918  358  0  358  0  779  779  0  0  0  6.984
5
Kec. Pabelan  1.992  0  1.992  1.314  0  1.314  363  0  363  505  0  505  0  0  0  4.174
6
Kec. Tuntang  1.820  0  1.820  1.219  102  1.321  811  0  811  145  0  145  0  0  0  4.097
7
Kec. Banyubiru  2.701  0  2.701  1.154  270  1.424  0  484  484  0  99  99  0  28  28  4.736
8
Kec. Jambu  2.370  164  2.534  812  179  991  0  363  363  1.197  0  1.197  0  0  0  5.085
9
Kec. Sumowono  2.402  0  2.402  577  298  875  0  0  0  0  130  130  0  0  0  3.407
10
Kec. Ambarawa  3.866  1.203  5.069  2.691  1.621  4.312  1.005  1.139  2.144  0  326  326  0  85  85  11.936
11
Kec. Bawen  3.440  1.245  4.685  1.376  226  1.602  0  0  0  2.147  0  2.147  0  0  0  8.434
12
Kec. Bringin  3.146  0  3.146  1.597  0  1.597  754  40  794  0  45  45  0  0  0  5.582
13
Kec. Pringapus  4.313  0  4.313  1.271  0  1.271  0  0  0  990  0  990  0  0  0  6.574
14
Kec. Bergas  5.153  610  5.763  803  423  1.226  1.110  0  1.110  0  264  264  0  85  85  8.448
15
Kec. Kaliwungu  2.011  0  2.011  969  0  969  0  41  41  1.266  26  1.292  0  0  0  4.313
16
Kec. Bancak  1.409  0  1.409  325  162  487  0  0  0  1.113  0  1.113  0  0  0  3.009
17
Kec. Ungaran Barat  5.456  2.160  7.616  1.949  1.093  3.042  1.186  56  1.242  386  3.992  4.378  208  32  240  16.518
18
Kec. Ungaran Timur  4.322  77  4.399  1.506  281  1.787  1.206  0  1.206  0  90  90  0  0  0  7.482
19
Kec. Bandungan  2.775  253  3.028  739  478  1.217  0  244  244  0  201  201  0  0  0  4.690
JUMLAH  59.502  7.900  67.402  23.920  6.872  30.792  8.262  2.753  11.015  9.516  7.664  17.180  208  297  505  126.894

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok