Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Getasan  2.538  677  3.215  914  281  1.195  251  0  251  0  259  259  0  0  0  4.920
2
Kec. Tengaran  3.829  719  4.548  2.107  718  2.825  1.035  0  1.035  1.767  1.004  2.771  0  0  0  11.179
3
Kec. Susukan  2.772  0  2.772  885  534  1.419  0  386  386  0  449  449  0  67  67  5.093
4
Kec. Suruh  3.187  742  3.929  1.712  206  1.918  358  0  358  0  779  779  0  0  0  6.984
5
Kec. Pabelan  1.992  0  1.992  1.314  0  1.314  363  0  363  505  0  505  0  0  0  4.174
6
Kec. Tuntang  1.740  0  1.740  1.219  102  1.321  811  0  811  145  0  145  0  0  0  4.017
7
Kec. Banyubiru  2.701  0  2.701  1.154  270  1.424  0  484  484  0  99  99  0  28  28  4.736
8
Kec. Jambu  2.370  164  2.534  812  179  991  0  363  363  1.197  0  1.197  0  0  0  5.085
9
Kec. Sumowono  2.402  0  2.402  577  298  875  0  0  0  0  130  130  0  0  0  3.407
10
Kec. Ambarawa  3.866  1.203  5.069  2.691  977  3.668  1.005  1.086  2.091  0  326  326  0  85  85  11.239
11
Kec. Bawen  3.441  1.245  4.686  1.376  226  1.602  0  0  0  2.148  0  2.148  0  0  0  8.436
12
Kec. Bringin  3.146  0  3.146  1.597  0  1.597  754  40  794  0  45  45  0  0  0  5.582
13
Kec. Pringapus  4.313  0  4.313  1.271  0  1.271  0  0  0  990  0  990  0  0  0  6.574
14
Kec. Bergas  4.973  610  5.583  803  304  1.107  1.110  0  1.110  0  264  264  0  85  85  8.149
15
Kec. Kaliwungu  2.011  0  2.011  969  0  969  0  41  41  1.266  26  1.292  0  0  0  4.313
16
Kec. Bancak  1.409  0  1.409  325  162  487  0  0  0  1.113  0  1.113  0  0  0  3.009
17
Kec. Ungaran Barat  5.456  2.160  7.616  1.949  1.093  3.042  1.186  56  1.242  386  3.875  4.261  208  32  240  16.401
18
Kec. Ungaran Timur  4.322  77  4.399  1.506  280  1.786  1.205  0  1.205  0  90  90  0  0  0  7.480
19
Kec. Bandungan  2.775  253  3.028  739  472  1.211  0  244  244  0  133  133  0  0  0  4.616
JUMLAH  59.243  7.850  67.093  23.920  6.102  30.022  8.078  2.700  10.778  9.517  7.479  16.996  208  297  505  125.394

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok