Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Getasan  3.163  823  3.986  1.239  283  1.522  280  0  280  0  261  261  0  0  0  6.049
2
Kec. Tengaran  4.325  901  5.226  2.266  736  3.002  1.042  0  1.042  1.782  1.029  2.811  0  0  0  12.081
3
Kec. Susukan  2.783  0  2.783  895  569  1.464  187  417  604  0  673  673  0  70  70  5.594
4
Kec. Suruh  3.833  660  4.493  1.723  548  2.271  363  0  363  0  963  963  0  0  0  8.090
5
Kec. Pabelan  2.416  0  2.416  1.327  0  1.327  371  0  371  521  79  600  0  0  0  4.714
6
Kec. Tuntang  3.950  0  3.950  1.230  209  1.439  816  0  816  145  0  145  0  0  0  6.350
7
Kec. Banyubiru  2.955  0  2.955  1.166  280  1.446  0  502  502  0  99  99  0  0  0  5.002
8
Kec. Jambu  2.374  165  2.539  814  179  993  0  369  369  1.207  0  1.207  0  0  0  5.108
9
Kec. Sumowono  2.721  0  2.721  901  297  1.198  0  76  76  0  135  135  0  0  0  4.130
10
Kec. Ambarawa  4.023  1.544  5.567  3.184  1.646  4.830  1.009  1.150  2.159  0  1.045  1.045  0  85  85  13.686
11
Kec. Bawen  3.738  1.402  5.140  1.383  242  1.625  0  243  243  2.557  0  2.557  0  0  0  9.565
12
Kec. Bringin  3.207  0  3.207  1.622  15  1.637  764  40  804  0  101  101  0  0  0  5.749
13
Kec. Pringapus  4.696  0  4.696  1.301  21  1.322  0  0  0  995  0  995  0  0  0  7.013
14
Kec. Bergas  5.379  781  6.160  805  429  1.234  1.118  0  1.118  0  266  266  0  85  85  8.863
15
Kec. Kaliwungu  2.016  189  2.205  980  36  1.016  0  42  42  1.284  37  1.321  0  0  0  4.584
16
Kec. Bancak  1.493  0  1.493  328  164  492  0  0  0  1.130  0  1.130  0  0  0  3.115
17
Kec. Ungaran Barat  5.666  2.572  8.238  1.978  1.149  3.127  1.190  62  1.252  390  4.163  4.553  208  32  240  17.410
18
Kec. Ungaran Timur  4.550  648  5.198  2.344  281  2.625  1.211  0  1.211  0  96  96  0  0  0  9.130
19
Kec. Bandungan  3.243  555  3.798  756  455  1.211  0  248  248  0  190  190  0  0  0  5.447
JUMLAH  66.531  10.240  76.771  26.242  7.539  33.781  8.351  3.149  11.500  10.011  9.137  19.148  208  272  480  141.680

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok