Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  8.251  1.779  10.030  2.643  1.253  3.896  2.176  991  3.167  0  3.209  3.209  0  0  0  20.302
2
Kec. Karangawen  4.895  0  4.895  484  681  1.165  0  578  578  671  966  1.637  0  0  0  8.275
3
Kec. Guntur  4.311  0  4.311  509  0  509  764  0  764  0  272  272  0  0  0  5.856
4
Kec. Sayung  6.103  246  6.349  1.742  0  1.742  402  0  402  680  261  941  0  0  0  9.434
5
Kec. Karang Tengah  3.546  0  3.546  1.337  107  1.444  998  0  998  0  282  282  0  0  0  6.270
6
Kec. Bonang  5.848  0  5.848  1.481  0  1.481  0  252  252  0  402  402  0  0  0  7.983
7
Kec. Demak  6.494  1.402  7.896  4.169  480  4.649  3.715  147  3.862  2.629  1.276  3.905  0  197  197  20.509
8
Kec. Wonosalam  4.079  290  4.369  905  548  1.453  0  723  723  0  1.669  1.669  0  0  0  8.214
9
Kec. Dempet  3.798  0  3.798  1.147  0  1.147  1.340  0  1.340  0  0  0  0  0  0  6.285
10
Kec. Gajah  4.505  0  4.505  852  28  880  0  155  155  0  482  482  0  0  0  6.022
11
Kec. Karanganyar  5.206  0  5.206  762  0  762  678  0  678  0  163  163  0  0  0  6.809
12
Kec. Mijen  3.621  0  3.621  975  113  1.088  702  171  873  0  348  348  0  0  0  5.930
13
Kec. Wedung  3.919  0  3.919  759  0  759  259  223  482  0  645  645  0  0  0  5.805
14
Kec. Kebonagung  2.711  0  2.711  808  0  808  0  0  0  0  294  294  0  0  0  3.813
JUMLAH  67.287  3.717  71.004  18.573  3.210  21.783  11.034  3.240  14.274  3.980  10.269  14.249 0  197  197  121.507

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok