Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  10.903  1.987  12.890  2.703  1.905  4.608  2.182  1.096  3.278  0  3.883  3.883  0  0  0  24.659
2
Kec. Karangawen  6.642  83  6.725  1.425  796  2.221  0  585  585  697  1.006  1.703  0  0  0  11.234
3
Kec. Guntur  6.094  0  6.094  898  99  997  771  0  771  0  430  430  0  0  0  8.292
4
Kec. Sayung  8.437  301  8.738  1.769  711  2.480  406  114  520  661  450  1.111  0  0  0  12.849
5
Kec. Karang Tengah  6.060  0  6.060  1.347  220  1.567  1.003  250  1.253  0  419  419  0  0  0  9.299
6
Kec. Bonang  7.530  0  7.530  1.494  660  2.154  0  398  398  0  525  525  0  0  0  10.607
7
Kec. Demak  9.014  1.518  10.532  4.204  486  4.690  3.725  278  4.003  2.650  1.381  4.031  0  199  199  23.455
8
Kec. Wonosalam  6.524  318  6.842  908  1.090  1.998  0  748  748  0  1.997  1.997  0  0  0  11.585
9
Kec. Dempet  4.951  0  4.951  1.148  0  1.148  1.345  0  1.345  0  0  0  0  0  0  7.444
10
Kec. Gajah  4.628  0  4.628  872  117  989  0  160  160  0  648  648  0  0  0  6.425
11
Kec. Karanganyar  6.016  0  6.016  768  0  768  691  0  691  0  167  167  0  0  0  7.642
12
Kec. Mijen  4.451  0  4.451  984  116  1.100  703  167  870  0  681  681  0  0  0  7.102
13
Kec. Wedung  4.382  93  4.475  769  24  793  259  236  495  0  665  665  0  0  0  6.428
14
Kec. Kebonagung  3.487  0  3.487  817  91  908  0  0  0  0  397  397  0  0  0  4.792
JUMLAH  89.119  4.300  93.419  20.106  6.315  26.421  11.085  4.032  15.117  4.008  12.649  16.657 0  199  199  151.813

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok