Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  8.250  1.779  10.029  2.643  1.116  3.759  2.174  636  2.810  0  3.026  3.026  0  0  0  19.624
2
Kec. Karangawen  4.496  0  4.496  484  425  909  0  454  454  671  966  1.637  0  0  0  7.496
3
Kec. Guntur  3.775  0  3.775  509  0  509  765  0  765  0  272  272  0  0  0  5.321
4
Kec. Sayung  6.103  246  6.349  1.742  0  1.742  402  0  402  680  261  941  0  0  0  9.434
5
Kec. Karang Tengah  3.546  0  3.546  1.337  107  1.444  998  0  998  0  282  282  0  0  0  6.270
6
Kec. Bonang  5.848  0  5.848  1.481  0  1.481  0  252  252  0  402  402  0  0  0  7.983
7
Kec. Demak  6.434  1.402  7.836  4.169  457  4.626  3.715  146  3.861  2.629  1.277  3.906  0  197  197  20.426
8
Kec. Wonosalam  3.822  290  4.112  904  548  1.452  0  723  723  0  1.669  1.669  0  0  0  7.956
9
Kec. Dempet  3.798  0  3.798  1.147  0  1.147  1.342  0  1.342  0  0  0  0  0  0  6.287
10
Kec. Gajah  4.344  0  4.344  852  28  880  0  155  155  0  482  482  0  0  0  5.861
11
Kec. Karanganyar  5.206  0  5.206  762  0  762  678  0  678  0  163  163  0  0  0  6.809
12
Kec. Mijen  3.491  0  3.491  975  113  1.088  702  171  873  0  348  348  0  0  0  5.800
13
Kec. Wedung  3.919  0  3.919  671  0  671  258  223  481  0  645  645  0  0  0  5.716
14
Kec. Kebonagung  2.552  0  2.552  808  0  808  0  0  0  0  294  294  0  0  0  3.654
JUMLAH  65.584  3.717  69.301  18.484  2.794  21.278  11.034  2.760  13.794  3.980  10.087  14.067 0  197  197  118.637

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok