Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  5.756  184  5.940  1.047  697  1.744  0  142  142  0  210  210  0  0  0  8.036
2
Kec. Kayen  4.768  0  4.768  1.702  502  2.204  1.334  1.430  2.764  0  548  548  0  0  0  10.284
3
Kec. Tambakromo  4.239  0  4.239  1.440  0  1.440  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.679
4
Kec. Winong  4.204  0  4.204  1.285  15  1.300  0  0  0  0  1.580  1.580  0  0  0  7.084
5
Kec. Pucakwangi  2.613  0  2.613  794  0  794  0  0  0  0  49  49  0  0  0  3.456
6
Kec. Jaken  3.073  0  3.073  855  0  855  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.928
7
Kec. Batangan  2.946  0  2.946  894  0  894  816  0  816  0  58  58  0  0  0  4.714
8
Kec. Juwana  7.570  943  8.513  3.072  333  3.405  1.300  101  1.401  0  2.012  2.012  0  0  0  15.331
9
Kec. Jakenan  3.088  0  3.088  1.342  0  1.342  1.336  0  1.336  0  183  183  0  0  0  5.949
10
Kec. Pati  8.940  1.565  10.505  6.246  375  6.621  3.628  2.329  5.957  2.645  5.670  8.315  0  0  0  31.398
11
Kec. Gabus  4.765  178  4.943  1.185  89  1.274  0  267  267  0  983  983  0  0  0  7.467
12
Kec. Margorejo  4.312  581  4.893  983  266  1.249  0  100  100  2.256  85  2.341  233  52  285  8.868
13
Kec. Gembong  2.395  0  2.395  366  284  650  0  334  334  0  478  478  0  0  0  3.857
14
Kec. Tlogowungu  2.868  155  3.023  699  0  699  0  0  0  0  195  195  0  0  0  3.917
15
Kec. Wedarijaksa  4.571  0  4.571  1.517  125  1.642  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6.213
16
Kec. Trangkil  4.653  182  4.835  1.191  0  1.191  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6.026
17
Kec. Margoyoso  4.146  161  4.307  1.121  0  1.121  0  0  0  0  3.271  3.271  0  0  0  8.699
18
Kec. Gunung Wungkal  1.772  0  1.772  1.039  0  1.039  0  0  0  0  167  167  0  0  0  2.978
19
Kec. Cluwak  2.398  0  2.398  796  80  876  0  0  0  888  0  888  0  0  0  4.162
20
Kec. Tayu  3.697  860  4.557  1.497  130  1.627  1.144  183  1.327  0  390  390  0  0  0  7.901
21
Kec. Dukuhseti  2.814  153  2.967  430  229  659  0  156  156  0  908  908  0  0  0  4.690
JUMLAH  85.588  4.962  90.550  29.501  3.125  32.626  9.558  5.042  14.600  5.789  16.787  22.576  233  52  285  160.637

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok