Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  4.589  180  4.769  929  677  1.606  0  0  0  0  202  202  0  0  0  6.577
2
Kec. Kayen  3.234  0  3.234  1.590  438  2.028  1.325  1.350  2.675  0  371  371  0  0  0  8.308
3
Kec. Tambakromo  4.001  0  4.001  1.416  0  1.416  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.417
4
Kec. Winong  2.867  0  2.867  1.283  0  1.283  0  0  0  0  1.572  1.572  0  0  0  5.722
5
Kec. Pucakwangi  2.301  0  2.301  226  0  226  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.527
6
Kec. Jaken  2.725  0  2.725  798  0  798  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.523
7
Kec. Batangan  2.326  0  2.326  888  0  888  792  0  792  0  55  55  0  0  0  4.061
8
Kec. Juwana  6.331  660  6.991  3.054  258  3.312  1.298  87  1.385  0  1.980  1.980  0  0  0  13.668
9
Kec. Jakenan  2.546  0  2.546  1.336  0  1.336  1.324  0  1.324  0  172  172  0  0  0  5.378
10
Kec. Pati  8.617  1.485  10.102  5.763  352  6.115  3.618  2.164  5.782  2.622  5.370  7.992  0  0  0  29.991
11
Kec. Gabus  3.198  176  3.374  1.178  0  1.178  0  266  266  0  913  913  0  0  0  5.731
12
Kec. Margorejo  1.965  575  2.540  975  84  1.059  0  87  87  2.092  0  2.092  231  48  279  6.057
13
Kec. Gembong  1.864  0  1.864  366  0  366  0  314  314  0  398  398  0  0  0  2.942
14
Kec. Tlogowungu  2.240  154  2.394  441  0  441  0  0  0  0  181  181  0  0  0  3.016
15
Kec. Wedarijaksa  3.603  0  3.603  0  27  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.630
16
Kec. Trangkil  3.239  179  3.418  1.175  0  1.175  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.593
17
Kec. Margoyoso  2.408  15  2.423  311  0  311  0  0  0  0  3.128  3.128  0  0  0  5.862
18
Kec. Gunung Wungkal  1.543  0  1.543  1.029  0  1.029  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.572
19
Kec. Cluwak  1.967  0  1.967  785  74  859  0  0  0  886  0  886  0  0  0  3.712
20
Kec. Tayu  3.204  722  3.926  903  118  1.021  1.134  184  1.318  0  342  342  0  0  0  6.607
21
Kec. Dukuhseti  2.165  154  2.319  430  227  657  0  156  156  0  858  858  0  0  0  3.990
JUMLAH  66.933  4.300  71.233  24.876  2.255  27.131  9.491  4.608  14.099  5.600  15.542  21.142  231  48  279  133.884

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok