Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  4.538  180  4.718  928  677  1.605  0  0  0  0  56  56  0  0  0  6.379
2
Kec. Kayen  2.893  0  2.893  1.590  438  2.028  1.325  1.235  2.560  0  371  371  0  0  0  7.852
3
Kec. Tambakromo  3.906  0  3.906  1.416  0  1.416  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.322
4
Kec. Winong  2.793  0  2.793  1.283  0  1.283  0  0  0  0  1.572  1.572  0  0  0  5.648
5
Kec. Pucakwangi  2.177  0  2.177  226  0  226  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.403
6
Kec. Jaken  2.725  0  2.725  798  0  798  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.523
7
Kec. Batangan  2.166  0  2.166  888  0  888  792  0  792  0  55  55  0  0  0  3.901
8
Kec. Juwana  6.331  56  6.387  3.054  258  3.312  1.298  87  1.385  0  1.980  1.980  0  0  0  13.064
9
Kec. Jakenan  2.477  0  2.477  1.337  0  1.337  1.324  0  1.324  0  172  172  0  0  0  5.310
10
Kec. Pati  8.617  1.485  10.102  4.894  352  5.246  3.615  2.028  5.643  2.622  5.367  7.989  0  0  0  28.980
11
Kec. Gabus  3.198  176  3.374  1.178  0  1.178  0  266  266  0  913  913  0  0  0  5.731
12
Kec. Margorejo  1.965  575  2.540  975  84  1.059  0  86  86  2.092  0  2.092  231  48  279  6.056
13
Kec. Gembong  1.774  0  1.774  366  0  366  0  315  315  0  397  397  0  0  0  2.852
14
Kec. Tlogowungu  2.240  154  2.394  441  0  441  0  0  0  0  181  181  0  0  0  3.016
15
Kec. Wedarijaksa  3.222  0  3.222  0  27  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.249
16
Kec. Trangkil  3.239  179  3.418  1.175  0  1.175  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.593
17
Kec. Margoyoso  2.332  15  2.347  311  0  311  0  0  0  0  3.128  3.128  0  0  0  5.786
18
Kec. Gunung Wungkal  1.543  0  1.543  1.029  0  1.029  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.572
19
Kec. Cluwak  1.967  0  1.967  785  74  859  0  0  0  886  0  886  0  0  0  3.712
20
Kec. Tayu  3.204  722  3.926  903  118  1.021  1.134  184  1.318  0  337  337  0  0  0  6.602
21
Kec. Dukuhseti  2.095  154  2.249  430  227  657  0  156  156  0  540  540  0  0  0  3.602
JUMLAH  65.402  3.696  69.098  24.007  2.255  26.262  9.488  4.357  13.845  5.600  15.069  20.669  231  48  279  130.153

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok