Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  235  0  235  0  0  0  0  0  0  1.008  0  1.008  0  0  0  1.243
2
Kec. Jatiyoso  312  0  312  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  312
3
Kec. Jumapolo  124  0  124  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  124
4
Kec. Jumantono  0  0  0  121  0  121  0  0  0  0  0  0  0  0  0  121
5
Kec. Matesih  346  0  346  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  30  376
6
Kec. Tawangmangu  233  0  233  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  233
7
Kec. Ngargoyoso  125  0  125  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  125
8
Kec. Karangpandan  0  0  0  0  0  0  1.162  0  1.162  0  0  0  0  0  0  1.162
9
Kec. Karanganyar  571  0  571  862  557  1.419  1.056  1.450  2.506  1.264  1.311  2.575  0  126  126  7.197
10
Kec. Tasikmadu  750  0  750  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  750
11
Kec. Jaten  539  0  539  779  0  779  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.318
12
Kec. Colomadu  447  219  666  0  22  22  0  0  0  0  854  854  99  43  142  1.684
13
Kec. Gondangrejo  281  0  281  224  0  224  787  0  787  0  0  0  0  84  84  1.376
14
Kec. Kebakkramat  333  0  333  0  137  137  0  0  0  0  0  0  0  0  0  470
15
Kec. Mojogedang  949  0  949  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  949
16
Kec. Kerjo  818  0  818  0  185  185  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.003
17
Kec. Jenawi  435  0  435  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  435
JUMLAH  6.498  219  6.717  1.986  901  2.887  3.005  1.450  4.455  2.272  2.165  4.437  99  283  382  18.878

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok