Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  2.381  0  2.381  1.005  0  1.005  0  0  0  1.002  399  1.401  0  0  0  4.787
2
Kec. Jatiyoso  2.720  126  2.846  1.345  0  1.345  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.191
3
Kec. Jumapolo  2.396  673  3.069  1.302  19  1.321  1.058  0  1.058  0  0  0  0  0  0  5.448
4
Kec. Jumantono  3.490  0  3.490  1.248  0  1.248  0  0  0  1.173  0  1.173  0  0  0  5.911
5
Kec. Matesih  3.359  676  4.035  1.036  241  1.277  0  0  0  430  0  430  0  0  0  5.742
6
Kec. Tawangmangu  3.522  572  4.094  1.023  885  1.908  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6.002
7
Kec. Ngargoyoso  2.355  556  2.911  1.238  0  1.238  0  0  0  561  0  561  0  0  0  4.710
8
Kec. Karangpandan  3.599  336  3.935  1.725  311  2.036  1.170  51  1.221  0  156  156  0  0  0  7.348
9
Kec. Karanganyar  6.303  943  7.246  4.044  1.129  5.173  2.343  1.697  4.040  2.839  8.401  11.240  229  202  431  28.130
10
Kec. Tasikmadu  4.730  0  4.730  2.041  0  2.041  0  0  0  0  539  539  0  0  0  7.310
11
Kec. Jaten  5.948  124  6.072  1.478  59  1.537  0  197  197  0  265  265  0  38  38  8.109
12
Kec. Colomadu  3.445  1.041  4.486  2.279  357  2.636  945  0  945  0  2.221  2.221  98  40  138  10.426
13
Kec. Gondangrejo  3.391  530  3.921  1.290  266  1.556  800  83  883  0  1.134  1.134  0  101  101  7.595
14
Kec. Kebakkramat  5.390  0  5.390  1.759  244  2.003  1.084  0  1.084  0  54  54  0  0  0  8.531
15
Kec. Mojogedang  5.266  377  5.643  1.965  1.141  3.106  969  0  969  0  0  0  0  0  0  9.718
16
Kec. Kerjo  2.982  319  3.301  1.326  235  1.561  793  0  793  0  0  0  0  24  24  5.679
17
Kec. Jenawi  2.202  0  2.202  1.076  98  1.174  0  0  0  835  0  835  0  0  0  4.211
JUMLAH  63.479  6.273  69.752  27.180  4.985  32.165  9.162  2.028  11.190  6.840  13.169  20.009  327  405  732  133.848

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok