Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  1.919  0  1.919  1.003  0  1.003  0  0  0  978  397  1.375  0  0  0  4.297
2
Kec. Jatiyoso  2.231  114  2.345  1.331  0  1.331  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.676
3
Kec. Jumapolo  1.202  667  1.869  1.301  0  1.301  1.048  0  1.048  0  0  0  0  0  0  4.218
4
Kec. Jumantono  2.971  0  2.971  1.240  0  1.240  0  0  0  1.166  0  1.166  0  0  0  5.377
5
Kec. Matesih  1.768  675  2.443  1.032  239  1.271  0  0  0  424  0  424  0  0  0  4.138
6
Kec. Tawangmangu  2.737  300  3.037  1.021  869  1.890  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.927
7
Kec. Ngargoyoso  2.099  546  2.645  1.230  0  1.230  0  0  0  558  0  558  0  0  0  4.433
8
Kec. Karangpandan  2.200  0  2.200  1.715  37  1.752  1.162  42  1.204  0  0  0  0  0  0  5.156
9
Kec. Karanganyar  5.263  934  6.197  4.034  1.123  5.157  2.335  1.593  3.928  2.827  8.122  10.949  233  113  346  26.577
10
Kec. Tasikmadu  4.083  0  4.083  2.022  0  2.022  0  0  0  0  509  509  0  0  0  6.614
11
Kec. Jaten  4.621  124  4.745  1.457  51  1.508  0  0  0  0  260  260  0  38  38  6.551
12
Kec. Colomadu  2.643  873  3.516  2.258  206  2.464  932  0  932  0  1.897  1.897  98  35  133  8.942
13
Kec. Gondangrejo  2.362  532  2.894  1.029  210  1.239  784  0  784  0  1.029  1.029  0  103  103  6.049
14
Kec. Kebakkramat  4.229  0  4.229  1.756  248  2.004  1.083  0  1.083  0  0  0  0  0  0  7.316
15
Kec. Mojogedang  4.261  378  4.639  1.423  1.016  2.439  965  0  965  0  0  0  0  0  0  8.043
16
Kec. Kerjo  2.367  81  2.448  1.308  218  1.526  796  0  796  0  0  0  0  24  24  4.794
17
Kec. Jenawi  1.239  0  1.239  400  0  400  0  0  0  826  0  826  0  0  0  2.465
JUMLAH  48.195  5.224  53.419  25.560  4.217  29.777  9.105  1.635  10.740  6.779  12.214  18.993  331  313  644  113.573

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok