Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  1.919  0  1.919  1.003  0  1.003  0  0  0  978  398  1.376  0  0  0  4.298
2
Kec. Jatiyoso  2.118  114  2.232  1.331  0  1.331  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.563
3
Kec. Jumapolo  1.202  667  1.869  1.301  0  1.301  1.048  0  1.048  0  0  0  0  0  0  4.218
4
Kec. Jumantono  2.971  0  2.971  893  0  893  0  0  0  1.166  0  1.166  0  0  0  5.030
5
Kec. Matesih  1.768  675  2.443  1.032  239  1.271  0  0  0  424  0  424  0  0  0  4.138
6
Kec. Tawangmangu  2.737  300  3.037  1.021  869  1.890  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.927
7
Kec. Ngargoyoso  2.099  546  2.645  1.230  0  1.230  0  0  0  558  0  558  0  0  0  4.433
8
Kec. Karangpandan  2.200  0  2.200  1.715  37  1.752  1.162  42  1.204  0  0  0  0  0  0  5.156
9
Kec. Karanganyar  4.874  934  5.808  4.034  1.123  5.157  2.335  1.593  3.928  2.827  8.124  10.951  233  113  346  26.190
10
Kec. Tasikmadu  4.083  0  4.083  2.022  0  2.022  0  0  0  0  509  509  0  0  0  6.614
11
Kec. Jaten  4.621  124  4.745  1.457  51  1.508  0  0  0  0  261  261  0  38  38  6.552
12
Kec. Colomadu  2.643  873  3.516  2.258  203  2.461  932  0  932  0  1.897  1.897  98  35  133  8.939
13
Kec. Gondangrejo  2.362  532  2.894  1.029  210  1.239  784  0  784  0  1.029  1.029  0  103  103  6.049
14
Kec. Kebakkramat  4.229  0  4.229  1.756  248  2.004  1.084  0  1.084  0  0  0  0  0  0  7.317
15
Kec. Mojogedang  4.261  378  4.639  1.423  1.016  2.439  965  0  965  0  0  0  0  0  0  8.043
16
Kec. Kerjo  2.278  81  2.359  1.308  218  1.526  796  0  796  0  0  0  0  24  24  4.705
17
Kec. Jenawi  1.239  0  1.239  400  0  400  0  0  0  826  0  826  0  0  0  2.465
JUMLAH  47.604  5.224  52.828  25.213  4.214  29.427  9.106  1.635  10.741  6.779  12.218  18.997  331  313  644  112.637

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok