Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Weru  2.504  0  2.504  1.495  482  1.977  799  73  872  0  1.654  1.654  0  0  0  7.007
2
Kec. Bulu  1.895  403  2.298  950  0  950  756  0  756  763  0  763  0  0  0  4.767
3
Kec. Tawangsari  2.550  0  2.550  1.702  0  1.702  1.062  0  1.062  0  769  769  0  61  61  6.144
4
Kec. Sukoharjo  5.634  100  5.734  5.337  161  5.498  1.290  472  1.762  1.852  5.775  7.627  0  0  0  20.621
5
Kec. Nguter  2.135  0  2.135  1.571  0  1.571  764  0  764  0  367  367  0  0  0  4.837
6
Kec. Bendosari  1.993  553  2.546  927  148  1.075  1.061  0  1.061  1.069  1.777  2.846  0  84  84  7.612
7
Kec. Polokarto  4.162  679  4.841  1.951  72  2.023  726  0  726  0  0  0  0  83  83  7.673
8
Kec. Mojolaban  5.434  1.058  6.492  2.529  1.287  3.816  1.015  0  1.015  0  0  0  0  0  0  11.323
9
Kec. Grogol  4.689  1.726  6.415  2.497  204  2.701  0  0  0  1.302  204  1.506  0  119  119  10.741
10
Kec. Baki  3.105  508  3.613  1.472  488  1.960  0  443  443  961  0  961  0  0  0  6.977
11
Kec. Gatak  2.998  0  2.998  1.648  155  1.803  0  245  245  943  484  1.427  145  0  145  6.618
12
Kec. Kartasura  4.562  1.913  6.475  2.480  1.480  3.960  2.083  1.214  3.297  0  2.345  2.345  0  0  0  16.077
JUMLAH  41.661  6.940  48.601  24.559  4.477  29.036  9.556  2.447  12.003  6.890  13.375  20.265  145  347  492  110.397

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok