Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Weru  2.853  0  2.853  1.505  486  1.991  801  74  875  0  1.684  1.684  0  0  0  7.403
2
Kec. Bulu  2.217  403  2.620  951  0  951  757  0  757  778  0  778  0  0  0  5.106
3
Kec. Tawangsari  3.005  0  3.005  2.026  24  2.050  1.063  0  1.063  0  773  773  0  61  61  6.952
4
Kec. Sukoharjo  6.356  812  7.168  5.384  519  5.903  1.291  486  1.777  1.859  6.278  8.137  0  0  0  22.985
5
Kec. Nguter  3.028  0  3.028  1.578  49  1.627  763  0  763  0  378  378  0  0  0  5.796
6
Kec. Bendosari  3.164  562  3.726  938  147  1.085  1.063  0  1.063  1.077  1.832  2.909  0  100  100  8.883
7
Kec. Polokarto  4.608  775  5.383  1.959  114  2.073  737  279  1.016  0  220  220  0  83  83  8.775
8
Kec. Mojolaban  6.023  1.063  7.086  2.542  1.347  3.889  1.021  116  1.137  0  0  0  0  0  0  12.112
9
Kec. Grogol  5.669  2.359  8.028  2.517  207  2.724  0  361  361  1.311  218  1.529  0  127  127  12.769
10
Kec. Baki  3.527  531  4.058  1.491  472  1.963  0  451  451  973  0  973  0  0  0  7.445
11
Kec. Gatak  3.236  149  3.385  1.657  207  1.864  0  246  246  953  489  1.442  147  0  147  7.084
12
Kec. Kartasura  5.914  3.585  9.499  2.494  1.653  4.147  2.087  1.406  3.493  0  2.688  2.688  0  0  0  19.827
JUMLAH  49.600  10.239  59.839  25.042  5.225  30.267  9.583  3.419  13.002  6.951  14.560  21.511  147  371  518  125.137

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok