Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Weru  2.504  0  2.504  1.495  482  1.977  799  73  872  0  1.654  1.654  0  0  0  7.007
2
Kec. Bulu  1.895  403  2.298  950  0  950  756  0  756  763  0  763  0  0  0  4.767
3
Kec. Tawangsari  2.550  0  2.550  1.702  0  1.702  1.062  0  1.062  0  769  769  0  60  60  6.143
4
Kec. Sukoharjo  5.634  100  5.734  5.338  161  5.499  1.290  472  1.762  1.852  6.110  7.962  0  0  0  20.957
5
Kec. Nguter  2.317  0  2.317  1.571  0  1.571  766  0  766  0  367  367  0  0  0  5.021
6
Kec. Bendosari  2.425  553  2.978  927  148  1.075  1.060  0  1.060  1.069  1.777  2.846  0  84  84  8.043
7
Kec. Polokarto  4.163  679  4.842  1.951  72  2.023  726  279  1.005  0  0  0  0  83  83  7.953
8
Kec. Mojolaban  5.435  1.058  6.493  2.529  1.288  3.817  1.015  73  1.088  0  0  0  0  0  0  11.398
9
Kec. Grogol  4.689  1.726  6.415  2.497  204  2.701  0  360  360  1.302  204  1.506  0  119  119  11.101
10
Kec. Baki  3.105  508  3.613  1.472  488  1.960  0  444  444  961  0  961  0  0  0  6.978
11
Kec. Gatak  2.998  0  2.998  1.648  155  1.803  0  245  245  943  484  1.427  145  0  145  6.618
12
Kec. Kartasura  4.562  1.913  6.475  2.480  1.480  3.960  2.082  1.345  3.427  0  2.601  2.601  0  0  0  16.463
JUMLAH  42.277  6.940  49.217  24.560  4.478  29.038  9.556  3.291  12.847  6.890  13.966  20.856  145  346  491  112.449

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok