Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  879  0  879  176  0  176  0  0  0  310  0  310  0  0  0  1.365
2
Kec. Ampel  2.934  273  3.207  0  484  484  0  0  0  0  465  465  0  0  0  4.156
3
Kec. Cepogo  737  321  1.058  962  102  1.064  416  0  416  0  69  69  0  0  0  2.607
4
Kec. Musuk  1.342  0  1.342  996  199  1.195  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.537
5
Kec. Boyolali  1.594  609  2.203  3.239  132  3.371  1.899  705  2.604  0  3.712  3.712  0  54  54  11.944
6
Kec. Mojosongo  1.251  154  1.405  1.123  82  1.205  0  0  0  1.525  142  1.667  0  0  0  4.277
7
Kec. Teras  1.086  262  1.348  0  0  0  0  0  0  0  138  138  0  0  0  1.486
8
Kec. Sawit  1.147  0  1.147  653  0  653  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.800
9
Kec. Banyudono  878  0  878  1.436  0  1.436  823  0  823  0  0  0  0  18  18  3.155
10
Kec. Sambi  662  0  662  0  686  686  0  0  0  528  338  866  0  0  0  2.214
11
Kec. Ngemplak  1.502  0  1.502  1.368  698  2.066  1.118  146  1.264  0  0  0  0  53  53  4.885
12
Kec. Nogosari  667  469  1.136  807  67  874  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.010
13
Kec. Simo  839  413  1.252  1.181  115  1.296  930  237  1.167  0  1.895  1.895  0  32  32  5.642
14
Kec. Karanggede  1.009  0  1.009  0  253  253  897  0  897  0  121  121  0  0  0  2.280
15
Kec. Klego  934  0  934  450  0  450  0  0  0  1.010  0  1.010  0  0  0  2.394
16
Kec. Andong  945  159  1.104  1.199  247  1.446  910  0  910  0  959  959  0  0  0  4.419
17
Kec. Kemusu  680  0  680  389  0  389  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.069
18
Kec. Wonosegoro  936  0  936  777  384  1.161  453  0  453  1.040  173  1.213  0  0  0  3.763
19
Kec. Juwangi  720  0  720  218  0  218  0  277  277  670  0  670  0  0  0  1.885
JUMLAH  20.742  2.660  23.402  14.974  3.449  18.423  7.446  1.365  8.811  5.083  8.012  13.095 0  157  157  63.888

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok