Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  1.576  0  1.576  566  0  566  0  0  0  273  0  273  0  0  0  2.415
2
Kec. Ampel  2.964  370  3.334  1.738  516  2.254  379  54  433  0  546  546  0  0  0  6.567
3
Kec. Cepogo  2.575  368  2.943  555  0  555  407  0  407  0  0  0  0  57  57  3.962
4
Kec. Musuk  2.036  0  2.036  661  205  866  0  0  0  391  0  391  0  0  0  3.293
5
Kec. Boyolali  3.576  818  4.394  2.503  90  2.593  2.791  606  3.397  1.312  3.855  5.167  0  52  52  15.603
6
Kec. Mojosongo  3.221  565  3.786  2.371  0  2.371  0  0  0  1.619  164  1.783  0  0  0  7.940
7
Kec. Teras  1.795  245  2.040  1.775  0  1.775  1.016  0  1.016  0  162  162  0  72  72  5.065
8
Kec. Sawit  783  0  783  1.050  0  1.050  0  0  0  1.219  0  1.219  0  0  0  3.052
9
Kec. Banyudono  1.867  1.001  2.868  1.494  101  1.595  769  0  769  987  0  987  0  0  0  6.219
10
Kec. Sambi  1.443  1.202  2.645  204  237  441  0  35  35  490  0  490  0  0  0  3.611
11
Kec. Ngemplak  3.662  0  3.662  1.377  893  2.270  1.040  0  1.040  0  0  0  0  48  48  7.020
12
Kec. Nogosari  1.604  1.096  2.700  771  154  925  0  0  0  0  0  0  0  32  32  3.657
13
Kec. Simo  1.136  1.014  2.150  1.425  99  1.524  868  237  1.105  0  1.990  1.990  0  0  0  6.769
14
Kec. Karanggede  1.866  0  1.866  860  263  1.123  840  0  840  0  151  151  0  0  0  3.980
15
Kec. Klego  1.637  375  2.012  649  305  954  560  0  560  1.034  0  1.034  0  0  0  4.560
16
Kec. Andong  2.077  206  2.283  1.222  244  1.466  860  198  1.058  0  1.347  1.347  0  0  0  6.154
17
Kec. Kemusu  1.943  0  1.943  742  0  742  290  0  290  628  0  628  0  0  0  3.603
18
Kec. Wonosegoro  1.925  0  1.925  766  287  1.053  0  0  0  1.060  197  1.257  0  0  0  4.235
19
Kec. Juwangi  3.187  0  3.187  809  414  1.223  0  319  319  694  0  694  0  0  0  5.423
JUMLAH  40.873  7.260  48.133  21.538  3.808  25.346  9.820  1.449  11.269  9.707  8.412  18.119 0  261  261  103.128

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok