Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  1.997  0  1.997  566  0  566  0  0  0  273  0  273  0  0  0  2.836
2
Kec. Ampel  4.159  370  4.529  1.738  695  2.433  380  55  435  0  688  688  0  0  0  8.085
3
Kec. Cepogo  3.149  368  3.517  1.228  0  1.228  412  0  412  0  0  0  0  57  57  5.214
4
Kec. Musuk  2.699  0  2.699  997  206  1.203  0  0  0  391  0  391  0  0  0  4.293
5
Kec. Boyolali  4.675  818  5.493  3.210  145  3.355  2.792  697  3.489  1.312  3.962  5.274  89  52  141  17.752
6
Kec. Mojosongo  3.388  565  3.953  2.371  0  2.371  0  0  0  1.619  167  1.786  0  0  0  8.110
7
Kec. Teras  2.079  245  2.324  1.776  0  1.776  1.016  56  1.072  0  165  165  0  72  72  5.409
8
Kec. Sawit  1.279  0  1.279  1.808  0  1.808  0  0  0  1.219  0  1.219  0  0  0  4.306
9
Kec. Banyudono  2.534  1.002  3.536  1.494  101  1.595  769  0  769  987  0  987  0  60  60  6.947
10
Kec. Sambi  1.622  794  2.416  864  540  1.404  0  138  138  490  0  490  0  0  0  4.448
11
Kec. Ngemplak  3.809  0  3.809  1.378  895  2.273  1.042  0  1.042  0  254  254  0  49  49  7.427
12
Kec. Nogosari  2.001  1.096  3.097  771  154  925  0  0  0  0  0  0  0  32  32  4.054
13
Kec. Simo  1.492  1.014  2.506  1.425  99  1.524  869  238  1.107  0  2.257  2.257  0  0  0  7.394
14
Kec. Karanggede  2.117  310  2.427  860  264  1.124  840  49  889  0  263  263  0  0  0  4.703
15
Kec. Klego  2.020  375  2.395  649  383  1.032  560  0  560  1.034  479  1.513  0  0  0  5.500
16
Kec. Andong  2.543  206  2.749  1.222  464  1.686  860  203  1.063  0  1.397  1.397  0  0  0  6.895
17
Kec. Kemusu  2.714  0  2.714  742  97  839  290  0  290  628  0  628  0  0  0  4.471
18
Kec. Wonosegoro  2.655  83  2.738  1.245  287  1.532  0  0  0  1.060  200  1.260  0  0  0  5.530
19
Kec. Juwangi  3.066  0  3.066  809  414  1.223  0  318  318  694  0  694  0  0  0  5.301
JUMLAH  49.998  7.246  57.244  25.153  4.744  29.897  9.830  1.754  11.584  9.707  9.832  19.539  89  322  411  118.675

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok