Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  3.096  0  3.096  1.346  118  1.464  352  0  352  0  984  984  0  0  0  5.896
2
Kec. Buayan  4.650  0  4.650  1.355  621  1.976  0  0  0  0  187  187  0  0  0  6.813
3
Kec. Puring  4.504  0  4.504  1.234  163  1.397  0  0  0  1.189  0  1.189  0  0  0  7.090
4
Kec. Petanahan  4.506  328  4.834  764  18  782  457  0  457  0  35  35  0  0  0  6.108
5
Kec. Klirong  3.081  0  3.081  763  0  763  711  0  711  0  986  986  0  0  0  5.541
6
Kec. Buluspesantren  3.778  0  3.778  1.332  143  1.475  294  0  294  0  0  0  0  0  0  5.547
7
Kec. Ambal  4.722  340  5.062  1.361  79  1.440  0  0  0  1.057  0  1.057  0  0  0  7.559
8
Kec. Mirit  3.392  0  3.392  1.326  0  1.326  254  0  254  0  439  439  0  0  0  5.411
9
Kec. Prembun  2.734  106  2.840  1.435  29  1.464  987  17  1.004  0  1.451  1.451  0  0  0  6.759
10
Kec. Kutowinangun  2.792  0  2.792  1.809  118  1.927  983  0  983  0  1.755  1.755  0  0  0  7.457
11
Kec. Alian  3.383  0  3.383  942  95  1.037  0  0  0  660  161  821  0  0  0  5.241
12
Kec. Kebumen  7.289  1.413  8.702  4.414  2.416  6.830  2.154  418  2.572  3.465  11.504  14.969  217  70  287  33.360
13
Kec. Pejagoan  3.537  71  3.608  1.417  0  1.417  952  0  952  0  0  0  0  0  0  5.977
14
Kec. Sruweng  3.643  0  3.643  1.255  0  1.255  0  52  52  0  44  44  0  0  0  4.994
15
Kec. Adimulyo  3.005  285  3.290  1.215  0  1.215  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.505
16
Kec. Kuwarasan  3.618  0  3.618  753  417  1.170  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.788
17
Kec. Rowokele  3.436  0  3.436  1.160  202  1.362  746  0  746  0  479  479  0  0  0  6.023
18
Kec. Sempor  4.409  258  4.667  1.328  1.062  2.390  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7.057
19
Kec. Gombong  3.320  560  3.880  2.368  628  2.996  988  676  1.664  1.610  4.403  6.013  0  235  235  14.788
20
Kec. Karanganyar  2.656  513  3.169  2.356  671  3.027  857  0  857  1.282  3.813  5.095  66  0  66  12.214
21
Kec. Karanggayam  4.516  0  4.516  1.342  214  1.556  0  0  0  835  0  835  0  0  0  6.907
22
Kec. Sadang  1.394  0  1.394  390  144  534  0  0  0  0  174  174  0  0  0  2.102
23
Kec. Bonorowo  1.405  0  1.405  410  36  446  0  0  0  0  114  114  0  0  0  1.965
24
Kec. Padureso  1.354  0  1.354  138  0  138  0  0  0  0  260  260  0  0  0  1.752
25
Kec. Poncowarno  1.181  0  1.181  740  0  740  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.921
26
Kec. Karangsambung  2.444  0  2.444  1.152  0  1.152  209  0  209  0  0  0  0  0  0  3.805
JUMLAH  87.845  3.874  91.719  34.105  7.174  41.279  9.944  1.163  11.107  10.098  26.789  36.887  283  305  588  181.580

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok