Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  4.327  0  4.327  1.354  153  1.507  358  0  358  0  1.000  1.000  0  0  0  7.192
2
Kec. Buayan  5.508  0  5.508  1.372  624  1.996  0  0  0  0  198  198  0  0  0  7.702
3
Kec. Puring  5.908  105  6.013  1.235  167  1.402  0  0  0  1.213  0  1.213  0  0  0  8.628
4
Kec. Petanahan  4.508  360  4.868  764  61  825  464  0  464  0  48  48  0  0  0  6.205
5
Kec. Klirong  5.022  0  5.022  763  543  1.306  714  0  714  0  1.039  1.039  0  0  0  8.081
6
Kec. Buluspesantren  4.286  0  4.286  1.334  145  1.479  296  0  296  0  363  363  0  0  0  6.424
7
Kec. Ambal  5.457  341  5.798  1.370  107  1.477  0  0  0  1.059  0  1.059  0  0  0  8.334
8
Kec. Mirit  3.995  0  3.995  1.330  0  1.330  259  0  259  0  452  452  0  0  0  6.036
9
Kec. Prembun  2.739  103  2.842  1.445  89  1.534  991  19  1.010  0  1.474  1.474  0  0  0  6.860
10
Kec. Kutowinangun  3.830  0  3.830  1.815  191  2.006  987  0  987  0  1.824  1.824  0  0  0  8.647
11
Kec. Alian  5.339  380  5.719  962  256  1.218  0  0  0  669  172  841  0  0  0  7.778
12
Kec. Kebumen  9.711  1.546  11.257  5.178  3.202  8.380  2.158  423  2.581  3.475  12.396  15.871  216  70  286  38.375
13
Kec. Pejagoan  4.501  218  4.719  1.419  71  1.490  957  0  957  0  0  0  0  0  0  7.166
14
Kec. Sruweng  4.682  0  4.682  1.261  0  1.261  0  50  50  0  48  48  0  0  0  6.041
15
Kec. Adimulyo  3.024  285  3.309  1.231  30  1.261  0  0  0  0  7  7  0  0  0  4.577
16
Kec. Kuwarasan  3.945  0  3.945  760  422  1.182  0  0  0  0  277  277  0  0  0  5.404
17
Kec. Rowokele  4.550  0  4.550  1.175  204  1.379  751  0  751  0  492  492  0  0  0  7.172
18
Kec. Sempor  5.661  260  5.921  1.337  1.070  2.407  0  0  0  0  160  160  0  0  0  8.488
19
Kec. Gombong  3.517  877  4.394  2.382  694  3.076  989  689  1.678  1.609  4.594  6.203  0  236  236  15.587
20
Kec. Karanganyar  3.210  517  3.727  2.365  759  3.124  864  0  864  1.285  3.893  5.178  66  0  66  12.959
21
Kec. Karanggayam  5.402  0  5.402  1.351  228  1.579  0  0  0  843  0  843  0  0  0  7.824
22
Kec. Sadang  1.715  0  1.715  390  150  540  0  0  0  0  178  178  0  0  0  2.433
23
Kec. Bonorowo  1.740  0  1.740  412  38  450  0  0  0  0  117  117  0  0  0  2.307
24
Kec. Padureso  1.359  0  1.359  138  0  138  0  0  0  0  270  270  0  0  0  1.767
25
Kec. Poncowarno  1.352  0  1.352  739  0  739  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.091
26
Kec. Karangsambung  4.188  0  4.188  1.354  58  1.412  217  0  217  0  0  0  0  0  0  5.817
JUMLAH  109.476  4.992  114.468  35.236  9.262  44.498  10.005  1.181  11.186  10.153  29.002  39.155  282  306  588  209.895

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok