Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  1.983  0  1.983  1.321  80  1.401  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.384
2
Kec. Buayan  1.400  0  1.400  662  0  662  0  0  0  0  188  188  0  0  0  2.250
3
Kec. Puring  2.365  145  2.510  1.229  127  1.356  0  0  0  1.250  0  1.250  0  0  0  5.116
4
Kec. Petanahan  1.160  0  1.160  0  64  64  399  0  399  0  98  98  0  0  0  1.721
5
Kec. Klirong  1.930  0  1.930  766  447  1.213  695  0  695  0  0  0  0  0  0  3.838
6
Kec. Buluspesantren  1.341  0  1.341  763  0  763  238  0  238  0  47  47  0  0  0  2.389
7
Kec. Ambal  1.162  0  1.162  1.342  89  1.431  0  0  0  1.062  0  1.062  0  0  0  3.655
8
Kec. Mirit  1.234  0  1.234  0  0  0  285  0  285  0  136  136  0  0  0  1.655
9
Kec. Prembun  1.277  0  1.277  656  32  688  995  14  1.009  0  757  757  0  0  0  3.731
10
Kec. Kutowinangun  1.113  0  1.113  1.027  115  1.142  1.002  0  1.002  0  286  286  0  0  0  3.543
11
Kec. Alian  1.231  0  1.231  0  132  132  0  0  0  839  0  839  0  0  0  2.202
12
Kec. Kebumen  5.893  1.497  7.390  2.850  1.865  4.715  0  188  188  1.536  4.629  6.165  234  84  318  18.776
13
Kec. Pejagoan  1.699  98  1.797  764  0  764  933  0  933  0  0  0  0  0  0  3.494
14
Kec. Sruweng  2.123  0  2.123  1.251  0  1.251  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.374
15
Kec. Adimulyo  1.205  322  1.527  1.148  0  1.148  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.675
16
Kec. Kuwarasan  1.487  0  1.487  0  405  405  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.892
17
Kec. Rowokele  1.729  0  1.729  0  208  208  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.937
18
Kec. Sempor  1.373  0  1.373  862  933  1.795  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.168
19
Kec. Gombong  914  225  1.139  1.799  448  2.247  1.011  610  1.621  1.612  314  1.926  0  0  0  6.933
20
Kec. Karanganyar  1.143  0  1.143  1.559  549  2.108  0  0  0  0  2.286  2.286  0  0  0  5.537
21
Kec. Karanggayam  2.716  0  2.716  576  74  650  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.366
22
Kec. Sadang  513  0  513  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  513
23
Kec. Bonorowo  800  0  800  440  0  440  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.240
24
Kec. Padureso  184  0  184  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  184
25
Kec. Poncowarno  434  0  434  79  0  79  0  0  0  0  0  0  0  0  0  513
26
Kec. Karangsambung  1.754  0  1.754  325  35  360  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.114
JUMLAH  40.163  2.287  42.450  19.419  5.603  25.022  5.558  812  6.370  6.299  8.741  15.040  234  84  318  89.200

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok