Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  3.096  0  3.096  1.346  118  1.464  352  0  352  0  896  896  0  0  0  5.808
2
Kec. Buayan  4.649  0  4.649  1.355  621  1.976  0  0  0  0  187  187  0  0  0  6.812
3
Kec. Puring  4.504  0  4.504  1.234  163  1.397  0  0  0  1.189  0  1.189  0  0  0  7.090
4
Kec. Petanahan  4.506  328  4.834  764  18  782  457  0  457  0  0  0  0  0  0  6.073
5
Kec. Klirong  3.081  0  3.081  763  0  763  712  0  712  0  986  986  0  0  0  5.542
6
Kec. Buluspesantren  3.670  0  3.670  1.332  143  1.475  294  0  294  0  0  0  0  0  0  5.439
7
Kec. Ambal  4.722  340  5.062  1.361  79  1.440  0  0  0  1.057  0  1.057  0  0  0  7.559
8
Kec. Mirit  3.392  0  3.392  1.326  0  1.326  254  0  254  0  439  439  0  0  0  5.411
9
Kec. Prembun  2.734  106  2.840  1.435  29  1.464  987  0  987  0  1.451  1.451  0  0  0  6.742
10
Kec. Kutowinangun  2.620  0  2.620  1.809  118  1.927  983  0  983  0  1.755  1.755  0  0  0  7.285
11
Kec. Alian  3.383  0  3.383  942  95  1.037  0  0  0  660  161  821  0  0  0  5.241
12
Kec. Kebumen  7.289  1.413  8.702  4.414  2.416  6.830  2.154  246  2.400  3.465  11.504  14.969  218  70  288  33.189
13
Kec. Pejagoan  3.537  71  3.608  1.417  0  1.417  952  0  952  0  0  0  0  0  0  5.977
14
Kec. Sruweng  3.643  0  3.643  1.255  0  1.255  0  52  52  0  44  44  0  0  0  4.994
15
Kec. Adimulyo  2.815  285  3.100  1.215  0  1.215  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.315
16
Kec. Kuwarasan  3.616  0  3.616  753  417  1.170  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.786
17
Kec. Rowokele  3.436  0  3.436  396  202  598  746  0  746  0  481  481  0  0  0  5.261
18
Kec. Sempor  4.408  258  4.666  1.328  1.061  2.389  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7.055
19
Kec. Gombong  3.229  560  3.789  2.368  628  2.996  988  673  1.661  1.610  4.403  6.013  0  235  235  14.694
20
Kec. Karanganyar  2.656  513  3.169  2.356  671  3.027  857  0  857  1.282  3.572  4.854  66  0  66  11.973
21
Kec. Karanggayam  4.379  0  4.379  1.342  214  1.556  0  0  0  835  0  835  0  0  0  6.770
22
Kec. Sadang  1.394  0  1.394  390  144  534  0  0  0  0  174  174  0  0  0  2.102
23
Kec. Bonorowo  1.405  0  1.405  410  36  446  0  0  0  0  114  114  0  0  0  1.965
24
Kec. Padureso  1.352  0  1.352  138  0  138  0  0  0  0  260  260  0  0  0  1.750
25
Kec. Poncowarno  1.181  0  1.181  740  0  740  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.921
26
Kec. Karangsambung  2.444  0  2.444  1.152  0  1.152  209  0  209  0  0  0  0  0  0  3.805
JUMLAH  87.141  3.874  91.015  33.341  7.173  40.514  9.945  971  10.916  10.098  26.427  36.525  284  305  589  179.559

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok