Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  5.530  0  5.530  2.194  72  2.266  0  0  0  150  0  150  0  0  0  7.946
2
Kec. Purwareja Klampok  3.039  735  3.774  1.898  402  2.300  1.011  79  1.090  0  4.745  4.745  0  0  0  11.909
3
Kec. Mandiraja  5.216  0  5.216  2.295  142  2.437  0  9  9  810  0  810  167  0  167  8.639
4
Kec. Purwanegara  5.728  174  5.902  1.959  0  1.959  650  0  650  0  0  0  0  0  0  8.511
5
Kec. Bawang  3.823  0  3.823  2.230  0  2.230  1.086  0  1.086  3.717  0  3.717  0  0  0  10.856
6
Kec. Banjarnegara  5.209  1.250  6.459  2.671  586  3.257  1.076  371  1.447  0  4.883  4.883  0  0  0  16.046
7
Kec. Sigaluh  2.664  0  2.664  432  0  432  360  0  360  0  40  40  0  0  0  3.496
8
Kec. Madukara  3.038  740  3.778  982  320  1.302  0  0  0  0  0  0  172  0  172  5.252
9
Kec. Banjarmangu  3.007  0  3.007  984  224  1.208  0  0  0  0  227  227  0  0  0  4.442
10
Kec. Wanadadi  2.130  230  2.360  1.101  395  1.496  836  0  836  0  476  476  0  0  0  5.168
11
Kec. Rakit  2.876  0  2.876  1.062  107  1.169  0  0  0  0  353  353  0  0  0  4.398
12
Kec. Punggelan  5.442  0  5.442  2.012  190  2.202  0  0  0  1.186  0  1.186  0  0  0  8.830
13
Kec. Karangkobar  2.881  0  2.881  990  238  1.228  823  0  823  0  204  204  0  0  0  5.136
14
Kec. Pagentan  3.378  0  3.378  1.242  0  1.242  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.620
15
Kec. Pejawaran  3.378  0  3.378  780  195  975  0  0  0  242  163  405  0  0  0  4.758
16
Kec. Batur  3.656  0  3.656  538  0  538  216  0  216  0  0  0  0  0  0  4.410
17
Kec. Wanayasa  3.691  0  3.691  785  0  785  0  0  0  736  0  736  0  0  0  5.212
18
Kec. Kalibening  3.816  0  3.816  1.533  0  1.533  0  367  367  0  222  222  0  0  0  5.938
19
Kec. Pandanarum  1.771  0  1.771  717  0  717  0  0  0  125  0  125  0  0  0  2.613
20
Kec. Pagedongan  2.560  0  2.560  719  100  819  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.379
JUMLAH  72.833  3.129  75.962  27.124  2.971  30.095  6.058  826  6.884  6.966  11.313  18.279  339 0  339  131.559

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok