Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  4.025  0  4.025  1.621  0  1.621  0  0  0  146  0  146  0  0  0  5.792
2
Kec. Purwareja Klampok  2.649  726  3.375  1.870  439  2.309  1.007  0  1.007  0  4.721  4.721  0  0  0  11.412
3
Kec. Mandiraja  4.286  0  4.286  2.268  141  2.409  0  0  0  783  0  783  165  0  165  7.643
4
Kec. Purwanegara  4.182  174  4.356  1.920  0  1.920  636  0  636  0  0  0  0  0  0  6.912
5
Kec. Bawang  2.476  0  2.476  1.540  0  1.540  1.076  0  1.076  3.652  0  3.652  0  0  0  8.744
6
Kec. Banjarnegara  3.814  519  4.333  2.654  113  2.767  1.073  69  1.142  0  4.457  4.457  0  0  0  12.699
7
Kec. Sigaluh  1.798  0  1.798  422  0  422  0  0  0  0  39  39  0  0  0  2.259
8
Kec. Madukara  1.981  738  2.719  967  307  1.274  0  0  0  0  0  0  180  0  180  4.173
9
Kec. Banjarmangu  2.461  0  2.461  637  151  788  0  0  0  0  199  199  0  0  0  3.448
10
Kec. Wanadadi  1.828  231  2.059  1.100  101  1.201  819  0  819  0  469  469  0  0  0  4.548
11
Kec. Rakit  2.240  0  2.240  514  107  621  0  0  0  0  340  340  0  0  0  3.201
12
Kec. Punggelan  4.977  0  4.977  1.793  181  1.974  0  0  0  1.153  0  1.153  0  0  0  8.104
13
Kec. Karangkobar  1.828  0  1.828  749  248  997  814  0  814  0  193  193  0  0  0  3.832
14
Kec. Pagentan  2.554  0  2.554  896  0  896  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.450
15
Kec. Pejawaran  2.014  0  2.014  760  0  760  0  0  0  239  149  388  0  0  0  3.162
16
Kec. Batur  3.188  0  3.188  476  0  476  214  0  214  0  0  0  0  0  0  3.878
17
Kec. Wanayasa  3.073  0  3.073  574  0  574  0  0  0  721  0  721  0  0  0  4.368
18
Kec. Kalibening  2.347  0  2.347  1.157  0  1.157  0  348  348  0  0  0  0  0  0  3.852
19
Kec. Pandanarum  1.261  0  1.261  605  0  605  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.866
20
Kec. Pagedongan  1.829  0  1.829  557  98  655  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.484
JUMLAH  54.811  2.388  57.199  23.080  1.886  24.966  5.639  417  6.056  6.694  10.567  17.261  345 0  345  105.827

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok