Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  4.025  0  4.025  1.621  0  1.621  0  0  0  146  0  146  0  0  0  5.792
2
Kec. Purwareja Klampok  2.649  727  3.376  1.870  439  2.309  1.007  0  1.007  0  4.720  4.720  0  0  0  11.412
3
Kec. Mandiraja  4.607  0  4.607  2.268  141  2.409  0  0  0  783  0  783  165  0  165  7.964
4
Kec. Purwanegara  4.441  174  4.615  1.920  0  1.920  636  0  636  0  0  0  0  0  0  7.171
5
Kec. Bawang  2.476  0  2.476  1.745  0  1.745  1.076  0  1.076  3.652  0  3.652  0  0  0  8.949
6
Kec. Banjarnegara  3.814  519  4.333  2.654  215  2.869  1.073  367  1.440  0  4.690  4.690  0  0  0  13.332
7
Kec. Sigaluh  1.798  0  1.798  422  0  422  0  0  0  0  39  39  0  0  0  2.259
8
Kec. Madukara  1.981  738  2.719  967  307  1.274  0  0  0  0  0  0  180  0  180  4.173
9
Kec. Banjarmangu  2.631  0  2.631  637  151  788  0  0  0  0  199  199  0  0  0  3.618
10
Kec. Wanadadi  1.830  231  2.061  1.100  101  1.201  819  0  819  0  469  469  0  0  0  4.550
11
Kec. Rakit  2.292  0  2.292  1.061  107  1.168  0  0  0  0  340  340  0  0  0  3.800
12
Kec. Punggelan  5.063  0  5.063  1.793  181  1.974  0  0  0  1.153  0  1.153  0  0  0  8.190
13
Kec. Karangkobar  1.829  0  1.829  749  245  994  814  0  814  0  193  193  0  0  0  3.830
14
Kec. Pagentan  2.554  0  2.554  896  0  896  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.450
15
Kec. Pejawaran  2.111  0  2.111  760  0  760  0  0  0  239  149  388  0  0  0  3.259
16
Kec. Batur  3.317  0  3.317  476  0  476  214  0  214  0  0  0  0  0  0  4.007
17
Kec. Wanayasa  3.073  0  3.073  574  0  574  0  0  0  721  0  721  0  0  0  4.368
18
Kec. Kalibening  2.857  0  2.857  1.157  0  1.157  0  348  348  0  190  190  0  0  0  4.552
19
Kec. Pandanarum  1.519  0  1.519  606  0  606  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.125
20
Kec. Pagedongan  1.830  0  1.830  557  98  655  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.485
JUMLAH  56.697  2.389  59.086  23.833  1.985  25.818  5.639  715  6.354  6.694  10.989  17.683  345 0  345  109.286

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok