Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  2.963  0  2.963  1.545  106  1.651  196  0  196  232  0  232  0  0  0  5.042
2
Kec. Bukateja  4.372  0  4.372  2.077  29  2.106  904  0  904  1.800  406  2.206  0  0  0  9.588
3
Kec. Kejobong  2.949  0  2.949  1.016  0  1.016  477  0  477  414  0  414  0  0  0  4.856
4
Kec. Pengadegan  2.610  0  2.610  1.270  0  1.270  0  0  0  0  161  161  0  0  0  4.041
5
Kec. Kaligondang  3.819  75  3.894  1.267  275  1.542  0  0  0  1.705  0  1.705  0  0  0  7.141
6
Kec. Purbalingga  4.507  1.254  5.761  4.026  889  4.915  1.181  600  1.781  344  1.910  2.254  274  0  274  14.985
7
Kec. Kalimanah  2.839  0  2.839  2.103  0  2.103  0  43  43  1.448  2.563  4.011  0  0  0  8.996
8
Kec. Padamara  3.048  0  3.048  1.383  50  1.433  566  0  566  0  0  0  0  0  0  5.047
9
Kec. Kutasari  3.486  329  3.815  2.195  0  2.195  500  0  500  1.138  0  1.138  0  0  0  7.648
10
Kec. Bojongsari  4.028  0  4.028  945  0  945  0  0  0  968  43  1.011  0  0  0  5.984
11
Kec. Mrebet  6.443  0  6.443  2.377  0  2.377  0  0  0  1.611  55  1.666  0  0  0  10.486
12
Kec. Bobotsari  4.067  222  4.289  2.373  174  2.547  985  385  1.370  0  3.052  3.052  0  0  0  11.258
13
Kec. Karangreja  2.941  0  2.941  1.475  0  1.475  754  0  754  0  193  193  0  0  0  5.363
14
Kec. Karanganyar  2.521  0  2.521  828  248  1.076  0  372  372  957  0  957  0  0  0  4.926
15
Kec. Karangmoncol  3.063  0  3.063  1.485  71  1.556  0  0  0  0  118  118  0  0  0  4.737
16
Kec. Rembang  4.089  0  4.089  2.094  276  2.370  774  0  774  829  0  829  0  0  0  8.062
17
Kec. Karangjambu  1.890  0  1.890  461  0  461  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.351
18
Kec. Kertanegara  2.108  0  2.108  896  0  896  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.004
JUMLAH  61.743  1.880  63.623  29.816  2.118  31.934  6.337  1.400  7.737  11.446  8.501  19.947  274 0  274  123.515

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok