Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  3.658  0  3.658  1.577  104  1.681  199  0  199  234  36  270  0  0  0  5.808
2
Kec. Bukateja  4.954  0  4.954  2.120  30  2.150  915  0  915  1.807  442  2.249  0  0  0  10.268
3
Kec. Kejobong  3.714  0  3.714  1.020  0  1.020  477  0  477  414  0  414  0  0  0  5.625
4
Kec. Pengadegan  2.936  0  2.936  1.277  0  1.277  0  0  0  0  165  165  0  0  0  4.378
5
Kec. Kaligondang  4.384  0  4.384  1.270  285  1.555  0  0  0  1.723  0  1.723  0  0  0  7.662
6
Kec. Purbalingga  5.239  1.474  6.713  4.095  1.043  5.138  2.207  603  2.810  347  2.029  2.376  275  0  275  17.312
7
Kec. Kalimanah  3.291  0  3.291  2.139  0  2.139  0  43  43  1.456  2.643  4.099  0  0  0  9.572
8
Kec. Padamara  3.542  0  3.542  1.390  65  1.455  567  0  567  0  0  0  0  0  0  5.564
9
Kec. Kutasari  4.730  335  5.065  2.233  0  2.233  503  0  503  1.179  0  1.179  0  0  0  8.980
10
Kec. Bojongsari  4.527  0  4.527  1.529  0  1.529  0  0  0  984  44  1.028  0  0  0  7.084
11
Kec. Mrebet  6.908  0  6.908  2.462  0  2.462  0  0  0  1.621  60  1.681  0  0  0  11.051
12
Kec. Bobotsari  4.244  224  4.468  2.411  184  2.595  1.008  385  1.393  0  3.142  3.142  0  0  0  11.598
13
Kec. Karangreja  4.426  0  4.426  1.497  0  1.497  762  0  762  0  254  254  0  0  0  6.939
14
Kec. Karanganyar  2.759  0  2.759  841  252  1.093  0  378  378  962  0  962  0  0  0  5.192
15
Kec. Karangmoncol  3.718  0  3.718  1.525  139  1.664  0  331  331  0  124  124  0  0  0  5.837
16
Kec. Rembang  4.968  0  4.968  2.126  284  2.410  789  0  789  854  0  854  0  0  0  9.021
17
Kec. Karangjambu  1.896  0  1.896  737  0  737  0  0  0  90  0  90  0  0  0  2.723
18
Kec. Kertanegara  2.666  0  2.666  902  73  975  0  85  85  0  180  180  0  0  0  3.906
JUMLAH  72.560  2.033  74.593  31.151  2.459  33.610  7.427  1.825  9.252  11.671  9.119  20.790  275 0  275  138.520

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok