Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  2.963  0  2.963  1.545  106  1.651  196  0  196  232  0  232  0  0  0  5.042
2
Kec. Bukateja  4.372  0  4.372  2.077  28  2.105  904  0  904  1.800  406  2.206  0  0  0  9.587
3
Kec. Kejobong  2.949  0  2.949  1.016  0  1.016  477  0  477  414  0  414  0  0  0  4.856
4
Kec. Pengadegan  2.610  0  2.610  1.270  0  1.270  0  0  0  0  161  161  0  0  0  4.041
5
Kec. Kaligondang  3.819  75  3.894  1.267  276  1.543  0  0  0  1.705  0  1.705  0  0  0  7.142
6
Kec. Purbalingga  4.507  1.254  5.761  4.026  889  4.915  2.197  600  2.797  344  1.910  2.254  274  0  274  16.001
7
Kec. Kalimanah  2.839  0  2.839  2.103  0  2.103  0  43  43  1.448  2.563  4.011  0  0  0  8.996
8
Kec. Padamara  3.048  0  3.048  1.383  50  1.433  566  0  566  0  0  0  0  0  0  5.047
9
Kec. Kutasari  3.486  329  3.815  2.196  0  2.196  500  0  500  1.138  0  1.138  0  0  0  7.649
10
Kec. Bojongsari  4.028  0  4.028  945  0  945  0  0  0  968  43  1.011  0  0  0  5.984
11
Kec. Mrebet  6.443  0  6.443  2.377  0  2.377  0  0  0  1.611  55  1.666  0  0  0  10.486
12
Kec. Bobotsari  4.068  222  4.290  2.373  174  2.547  985  387  1.372  0  3.056  3.056  0  0  0  11.265
13
Kec. Karangreja  3.122  0  3.122  1.475  0  1.475  754  0  754  0  193  193  0  0  0  5.544
14
Kec. Karanganyar  2.521  0  2.521  828  248  1.076  0  372  372  957  0  957  0  0  0  4.926
15
Kec. Karangmoncol  3.063  0  3.063  1.485  128  1.613  0  0  0  0  118  118  0  0  0  4.794
16
Kec. Rembang  4.089  0  4.089  2.095  276  2.371  774  0  774  829  0  829  0  0  0  8.063
17
Kec. Karangjambu  1.890  0  1.890  461  0  461  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.351
18
Kec. Kertanegara  2.108  0  2.108  896  0  896  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.004
JUMLAH  61.925  1.880  63.805  29.818  2.175  31.993  7.353  1.402  8.755  11.446  8.505  19.951  274 0  274  124.778

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok