Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  176  0  176  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  176
2
Kec. Bukateja  471  0  471  0  0  0  0  0  0  0  36  36  0  0  0  507
3
Kec. Kejobong  122  0  122  0  0  0  0  0  0  523  0  523  0  0  0  645
4
Kec. Pengadegan  215  0  215  1.299  0  1.299  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.514
5
Kec. Kaligondang  608  104  712  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  712
6
Kec. Purbalingga  243  1.209  1.452  845  266  1.111  0  0  0  0  0  0  273  0  273  2.836
7
Kec. Kalimanah  391  0  391  406  0  406  0  0  0  0  2.134  2.134  0  0  0  2.931
8
Kec. Padamara  161  0  161  0  58  58  0  0  0  0  0  0  0  0  0  219
9
Kec. Kutasari  171  0  171  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  171
10
Kec. Bojongsari  603  0  603  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  603
11
Kec. Mrebet  365  0  365  571  0  571  0  0  0  0  0  0  0  0  0  936
12
Kec. Bobotsari  447  0  447  431  0  431  0  0  0  0  982  982  0  0  0  1.860
13
Kec. Karangreja  1.110  0  1.110  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.110
14
Kec. Karanganyar  87  0  87  0  0  0  0  0  0  1.020  0  1.020  0  0  0  1.107
15
Kec. Karangmoncol  826  0  826  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  826
16
Kec. Rembang  743  0  743  838  0  838  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.581
17
Kec. Karangjambu  560  0  560  396  0  396  0  0  0  0  0  0  0  0  0  956
18
Kec. Kertanegara  147  0  147  511  0  511  0  0  0  0  0  0  0  0  0  658
JUMLAH  7.446  1.313  8.759  5.297  324  5.621 0 0 0  1.543  3.152  4.695  273 0  273  19.348

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok