Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  3.749  688  4.437  0  0  0  1.826  235  2.061  0  647  647  0  0  0  7.145
2
Kab. Banyumas  6.555  1.392  7.947  1.316  183  1.499  0  0  0  0  799  799  0  0  0  10.245
3
Kab. Purbalingga  1.487  0  1.487  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.487
4
Kab. Banjarnegara  697  0  697  254  0  254  0  0  0  740  0  740  0  0  0  1.691
5
Kab. Kebumen  1.349  332  1.681  1.121  472  1.593  0  0  0  1.926  0  1.926  0  0  0  5.200
6
Kab. Purworejo  984  0  984  0  385  385  0  220  220  0  1.055  1.055  260  0  260  2.904
7
Kab. Wonosobo  1.565  0  1.565  1.549  0  1.549  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3.114
8
Kab. Magelang  267  0  267  907  0  907  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.174
9
Kab. Boyolali  807  213  1.020  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.020
10
Kab. Klaten  718  288  1.006  805  0  805  0  58  58  0  302  302  0  0  0  2.171
11
Kab. Sukoharjo  1.566  1.273  2.839  1.268  317  1.585  1.060  0  1.060  0  878  878  169  142  311  6.673
12
Kab. Wonogiri  638  0  638  222  39  261  0  0  0  0  1.302  1.302  0  0  0  2.201
13
Kab. Karanganyar  730  0  730  0  0  0  801  0  801  0  0  0  0  29  29  1.560
14
Kab. Sragen  2.761  174  2.935  0  71  71  0  0  0  0  2.770  2.770  0  0  0  5.776
15
Kab. Grobogan  725  0  725  85  364  449  881  0  881  0  638  638  105  0  105  2.798
16
Kab. Blora  91  0  91  0  0  0  0  0  0  2.323  891  3.214  0  0  0  3.305
17
Kab. Rembang  697  0  697  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  697
18
Kab. Pati  743  553  1.296  0  47  47  0  185  185  1.759  0  1.759  0  0  0  3.287
19
Kab. Kudus  532  395  927  0  0  0  0  181  181  0  952  952  0  0  0  2.060
20
Kab. Jepara  735  173  908  467  0  467  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.375
21
Kab. Demak  871  0  871  626  0  626  1.322  683  2.005  0  1.156  1.156  0  0  0  4.658
22
Kab. Semarang  3.073  335  3.408  0  0  0  0  101  101  179  1.381  1.560  0  0  0  5.069
23
Kab. Temanggung  880  0  880  571  109  680  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.560
24
Kab. Kendal  395  0  395  1.023  0  1.023  0  220  220  0  543  543  0  0  0  2.181
25
Kab. Batang  500  0  500  0  173  173  0  0  0  1.086  0  1.086  0  0  0  1.759
26
Kab. Pekalongan  241  0  241  247  0  247  0  353  353  0  575  575  0  0  0  1.416
27
Kab. Pemalang  2.128  0  2.128  1.434  0  1.434  0  0  0  0  208  208  0  0  0  3.770
28
Kab. Tegal  2.039  0  2.039  0  60  60  0  0  0  0  1.180  1.180  0  0  0  3.279
29
Kab. Brebes  4.858  333  5.191  1.003  587  1.590  0  0  0  0  2.339  2.339  0  0  0  9.120
30
Kota Magelang  0  0  0  700  0  700  0  0  0  0  0  0  0  0  0  700
31
Kota Surakarta  0  1.162  1.162  0  770  770  995  159  1.154  0  563  563  0  96  96  3.745
32
Kota Salatiga  201  0  201  0  0  0  0  615  615  0  0  0  0  0  0  816
33
Kota Semarang  2.724  636  3.360  1.300  411  1.711  0  1.438  1.438  1.553  0  1.553  0  0  0  8.062
34
Kota Pekalongan  309  0  309  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  309
35
Kota Tegal  0  103  103  0  262  262  0  40  40  0  0  0  0  0  0  405
JUMLAH  45.615  8.050  53.665  14.898  4.250  19.148  6.885  4.488  11.373  9.566  18.179  27.745  534  267  801  112.732

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok