Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD SMP TOTAL
N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  3.749  688  4.437  0  0  0  4.437
2
Kab. Banyumas  6.555  1.392  7.947  1.316  183  1.499  9.446
3
Kab. Purbalingga  1.487  0  1.487  0  0  0  1.487
4
Kab. Banjarnegara  697  0  697  254  0  254  951
5
Kab. Kebumen  1.349  332  1.681  1.121  472  1.593  3.274
6
Kab. Purworejo  984  0  984  0  385  385  1.369
7
Kab. Wonosobo  1.565  0  1.565  1.549  0  1.549  3.114
8
Kab. Magelang  267  0  267  907  0  907  1.174
9
Kab. Boyolali  807  213  1.020  0  0  0  1.020
10
Kab. Klaten  718  288  1.006  805  0  805  1.811
11
Kab. Sukoharjo  1.566  1.273  2.839  1.268  317  1.585  4.424
12
Kab. Wonogiri  638  0  638  222  39  261  899
13
Kab. Karanganyar  730  0  730  0  0  0  730
14
Kab. Sragen  2.761  174  2.935  0  71  71  3.006
15
Kab. Grobogan  725  0  725  85  364  449  1.174
16
Kab. Blora  91  0  91  0  0  0  91
17
Kab. Rembang  697  0  697  0  0  0  697
18
Kab. Pati  743  553  1.296  0  47  47  1.343
19
Kab. Kudus  532  395  927  0  0  0  927
20
Kab. Jepara  735  173  908  467  0  467  1.375
21
Kab. Demak  871  0  871  626  0  626  1.497
22
Kab. Semarang  3.073  335  3.408  0  0  0  3.408
23
Kab. Temanggung  880  0  880  571  109  680  1.560
24
Kab. Kendal  395  0  395  1.023  0  1.023  1.418
25
Kab. Batang  500  0  500  0  173  173  673
26
Kab. Pekalongan  241  0  241  247  0  247  488
27
Kab. Pemalang  2.128  0  2.128  1.434  0  1.434  3.562
28
Kab. Tegal  2.039  0  2.039  0  60  60  2.099
29
Kab. Brebes  4.858  333  5.191  1.003  587  1.590  6.781
30
Kota Magelang  0  0  0  700  0  700  700
31
Kota Surakarta  0  1.162  1.162  0  770  770  1.932
32
Kota Salatiga  201  0  201  0  0  0  201
33
Kota Semarang  2.724  636  3.360  1.300  411  1.711  5.071
34
Kota Pekalongan  309  0  309  0  0  0  309
35
Kota Tegal  0  103  103  0  262  262  365
JUMLAH  45.615  8.050  53.665  14.898  4.250  19.148  72.813

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok