Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  0  0  0  0  0  0 0
2
Kec. Paninggaran  0  0  0  0  0  0 0
3
Kec. Lebakbarang  0  0  0  0  0  0 0
4
Kec. Petungkriyono  0  0  0  0  0  0 0
5
Kec. Talun  151  0  151  0  107  107  258
6
Kec. Doro  286  0  286  0  503  503  789
7
Kec. Karanganyar  0  124  124  0  0  0  124
8
Kec. Kajen  639  302  941  0  2.181  2.181  3.122
9
Kec. Kesesi  0  0  0  0  1.167  1.167  1.167
10
Kec. Sragi  786  0  786  0  59  59  845
11
Kec. Bojong  0  0  0  0  322  322  322
12
Kec. Wonopringgo  0  0  0  0  962  962  962
13
Kec. Kedungwuni  1.021  353  1.374  1.441  0  1.441  2.815
14
Kec. Buaran  0  0  0  0  2.261  2.261  2.261
15
Kec. Tirto  0  0  0  0  1.268  1.268  1.268
16
Kec. Wiradesa  955  0  955  0  565  565  1.520
17
Kec. Siwalan  0  0  0  0  126  126  126
18
Kec. Karangdadap  0  0  0  0  0  0 0
19
Kec. Wonokerto  0  0  0  0  0  0 0
JUMLAH  3.838  779  4.617  1.441  9.521  10.962  15.579

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok