Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  0  0  0  0  0 0
2
Kec. Kayen  0  0  0  0  0  0 0
3
Kec. Pucakwangi  0  0  0  0  0  0 0
4
Kec. Batangan  0  0  0  0  0  0 0
5
Kec. Juwana  0  0  0  0  0  0 0
6
Kec. Pati  0  0  0  0  0  0 0
7
Kec. Gabus  0  0  0  0  0  0 0
8
Kec. Margorejo  0  0  0  1.759  0  1.759  1.759
9
Kec. Wedarijaksa  0  0  0  0  0  0 0
10
Kec. Cluwak  0  0  0  0  0  0 0
11
Kec. Tayu  0  185  185  0  0  0  185
JUMLAH 0  185  185  1.759 0  1.759  1.944

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok