Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  133  133  0  212  212  345
2
Kec. Kayen  0  1.229  1.229  0  371  371  1.600
3
Kec. Tambakromo  0  0  0  0  0  0 0
4
Kec. Winong  0  0  0  0  1.711  1.711  1.711
5
Kec. Pucakwangi  0  0  0  0  0  0 0
6
Kec. Jaken  0  0  0  0  0  0 0
7
Kec. Batangan  766  0  766  0  40  40  806
8
Kec. Juwana  0  73  73  0  0  0  73
9
Kec. Jakenan  1.297  0  1.297  0  0  0  1.297
10
Kec. Pati  1.290  379  1.669  2.726  4.314  7.040  8.709
11
Kec. Gabus  0  0  0  0  884  884  884
12
Kec. Margorejo  0  77  77  1.618  0  1.618  1.695
13
Kec. Gembong  0  0  0  0  251  251  251
14
Kec. Tlogowungu  0  0  0  0  0  0 0
15
Kec. Wedarijaksa  0  0  0  0  0  0 0
16
Kec. Trangkil  0  0  0  0  0  0 0
17
Kec. Margoyoso  0  0  0  0  1.570  1.570  1.570
18
Kec. Gunung Wungkal  0  0  0  0  0  0 0
19
Kec. Cluwak  0  0  0  877  0  877  877
20
Kec. Tayu  1.153  170  1.323  0  213  213  1.536
21
Kec. Dukuhseti  0  0  0  0  259  259  259
JUMLAH  4.506  2.061  6.567  5.221  9.825  15.046  21.613

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok