Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SMA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  1.826  235  2.061  0  647  647  2.708
2
Kab. Banyumas  0  0  0  0  799  799  799
3
Kab. Purbalingga  0  0  0  0  0  0 0
4
Kab. Banjarnegara  0  0  0  740  0  740  740
5
Kab. Kebumen  0  0  0  1.926  0  1.926  1.926
6
Kab. Purworejo  0  220  220  0  1.055  1.055  1.275
7
Kab. Wonosobo  0  0  0  0  0  0 0
8
Kab. Magelang  0  0  0  0  0  0 0
9
Kab. Boyolali  0  0  0  0  0  0 0
10
Kab. Klaten  0  58  58  0  302  302  360
11
Kab. Sukoharjo  1.060  0  1.060  0  878  878  1.938
12
Kab. Wonogiri  0  0  0  0  1.302  1.302  1.302
13
Kab. Karanganyar  801  0  801  0  0  0  801
14
Kab. Sragen  0  0  0  0  2.770  2.770  2.770
15
Kab. Grobogan  881  0  881  0  638  638  1.519
16
Kab. Blora  0  0  0  2.323  891  3.214  3.214
17
Kab. Rembang  0  0  0  0  0  0 0
18
Kab. Pati  0  185  185  1.759  0  1.759  1.944
19
Kab. Kudus  0  181  181  0  952  952  1.133
20
Kab. Jepara  0  0  0  0  0  0 0
21
Kab. Demak  1.322  683  2.005  0  1.156  1.156  3.161
22
Kab. Semarang  0  101  101  179  1.381  1.560  1.661
23
Kab. Temanggung  0  0  0  0  0  0 0
24
Kab. Kendal  0  220  220  0  543  543  763
25
Kab. Batang  0  0  0  1.086  0  1.086  1.086
26
Kab. Pekalongan  0  353  353  0  575  575  928
27
Kab. Pemalang  0  0  0  0  208  208  208
28
Kab. Tegal  0  0  0  0  1.180  1.180  1.180
29
Kab. Brebes  0  0  0  0  2.339  2.339  2.339
30
Kota Magelang  0  0  0  0  0  0 0
31
Kota Surakarta  995  159  1.154  0  563  563  1.717
32
Kota Salatiga  0  615  615  0  0  0  615
33
Kota Semarang  0  1.438  1.438  1.553  0  1.553  2.991
34
Kota Pekalongan  0  0  0  0  0  0 0
35
Kota Tegal  0  40  40  0  0  0  40
JUMLAH  6.885  4.488  11.373  9.566  18.179  27.745  39.118

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok