Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No. Kabupaten SD SMP SMA SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  7.291  736  8.027  5.324  1.198  6.522  2.373  78  2.451  1.639  2.404  4.043  0  0  0  21.043
2
Kab. Banyumas  7.935  1.821  9.756  2.098  1.937  4.035  2.004  100  2.104  1.551  3.878  5.429  0  0  0  21.324
3
Kab. Purbalingga  4.151  911  5.062  2.846  0  2.846  774  0  774  3.235  0  3.235  0  0  0  11.917
4
Kab. Banjarnegara  5.357  519  5.876  1.339  100  1.439  0  0  0  783  1.522  2.305  0  0  0  9.620
5
Kab. Kebumen  4.985  496  5.481  906  1.042  1.948  986  0  986  0  4.116  4.116  66  70  136  12.667
6
Kab. Purworejo  5.540  281  5.821  1.080  54  1.134  438  85  523  1.144  1.706  2.850  0  0  0  10.328
7
Kab. Wonosobo  8.196  0  8.196  2.289  0  2.289  1.180  0  1.180  0  0  0  0  0  0  11.665
8
Kab. Magelang  1.956  257  2.213  1.175  508  1.683  1.187  79  1.266  0  1.133  1.133  0  163  163  6.458
9
Kab. Boyolali  3.979  285  4.264  2.260  490  2.750  1.822  273  2.095  3.347  3.227  6.574  0  70  70  15.753
10
Kab. Klaten  2.779  678  3.457  3.883  623  4.506  1.257  0  1.257  1.980  1.821  3.801  0  136  136  13.157
11
Kab. Sukoharjo  3.150  803  3.953  10.461  773  11.234  0  0  0  2.245  2.882  5.127  145  84  229  20.543
12
Kab. Wonogiri  3.691  552  4.243  2.905  0  2.905  145  0  145  2.533  919  3.452  0  0  0  10.745
13
Kab. Karanganyar  4.456  114  4.570  0  944  944  0  0  0  1.562  495  2.057  0  112  112  7.683
14
Kab. Sragen  3.679  513  4.192  3.391  1.144  4.535  659  0  659  2.904  1.398  4.302  0  0  0  13.688
15
Kab. Grobogan  4.385  0  4.385  1.881  742  2.623  5.299  0  5.299  1.067  1.133  2.200  0  0  0  14.507
16
Kab. Blora  3.333  0  3.333  3.467  195  3.662  1.571  284  1.855  1.716  1.980  3.696  190  43  233  12.779
17
Kab. Rembang  2.698  0  2.698  908  0  908  720  0  720  2.185  319  2.504  0  0  0  6.830
18
Kab. Pati  2.890  348  3.238  1.473  158  1.631  1.325  315  1.640  370  4.204  4.574  0  48  48  11.131
19
Kab. Kudus  3.410  1.644  5.054  3.232  0  3.232  0  0  0  1.139  2.860  3.999  0  0  0  12.285
20
Kab. Jepara  2.500  0  2.500  957  345  1.302  2.418  0  2.418  2.361  900  3.261  0  0  0  9.481
21
Kab. Demak  5.533  158  5.691  2.074  220  2.294  969  0  969  1.452  196  1.648  0  0  0  10.602
22
Kab. Semarang  4.172  429  4.601  1.800  259  2.059  2.115  363  2.478  3.631  1.483  5.114  0  0  0  14.252
23
Kab. Temanggung  3.005  832  3.837  2.107  113  2.220  854  0  854  1.308  2.024  3.332  0  0  0  10.243
24
Kab. Kendal  5.333  0  5.333  2.203  69  2.272  994  0  994  0  1.014  1.014  0  0  0  9.613
25
Kab. Batang  4.757  0  4.757  728  0  728  859  0  859  1.090  586  1.676  0  0  0  8.020
26
Kab. Pekalongan  2.626  215  2.841  3.153  745  3.898  0  0  0  1.350  164  1.514  0  0  0  8.253
27
Kab. Pemalang  5.114  143  5.257  3.050  376  3.426  805  378  1.183  0  760  760  0  0  0  10.626
28
Kab. Tegal  3.265  174  3.439  1.222  756  1.978  919  0  919  2.224  1.753  3.977  0  0  0  10.313
29
Kab. Brebes  5.698  0  5.698  3.054  1.662  4.716  0  0  0  0  1.368  1.368  0  0  0  11.782
30
Kota Magelang  300  389  689  0  0  0  768  0  768  2.120  1.058  3.178  0  0  0  4.635
31
Kota Surakarta  4.749  1.613  6.362  3.756  899  4.655  1.019  1.233  2.252  1.340  1.076  2.416  0  0  0  15.685
32
Kota Salatiga  152  165  317  0  470  470  0  549  549  0  0  0  0  0  0  1.336
33
Kota Semarang  5.583  2.299  7.882  4.050  4.270  8.320  617  110  727  1.568  3.155  4.723  0  166  166  21.818
34
Kota Pekalongan  466  472  938  563  641  1.204  0  0  0  2.056  0  2.056  0  0  0  4.198
35
Kota Tegal  529  150  679  1.358  92  1.450  817  0  817  0  437  437  0  0  0  3.383
JUMLAH  137.643  16.997  154.640  80.993  20.825  101.818  34.894  3.847  38.741  49.900  51.971  101.871  401  892  1.293  398.363

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok