Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA PESERTA DIDIK

Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan

No. Kabupaten SD/MI/SDLB SMP/MTs/SMPLB SMA/MA/SMLB SMK SLB TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kab. Cilacap  152.538  9.410  161.948  47.485  22.749  70.234  12.635  4.156  16.791  9.028  32.480  41.508  0  91  91  290.481
2
Kab. Banyumas  132.731  7.711  140.442  44.903  19.822  64.725  13.816  3.799  17.615  10.305  34.808  45.113  0  425  425  267.895
3
Kab. Purbalingga  73.502  1.843  75.345  31.577  2.314  33.891  7.100  1.745  8.845  10.961  8.908  19.869  273  0  273  137.950
4
Kab. Banjarnegara  73.325  2.982  76.307  27.679  3.095  30.774  5.896  814  6.710  6.511  11.158  17.669  161  0  161  131.460
5
Kab. Kebumen  111.419  4.639  116.058  35.363  9.788  45.151  10.115  1.188  11.303  9.498  28.773  38.271  261  283  544  210.783
6
Kab. Purworejo  63.111  3.467  66.578  23.157  5.746  28.903  7.214  1.578  8.792  5.399  13.579  18.978  223  232  455  123.251
7
Kab. Wonosobo  69.352  3.281  72.633  23.687  6.752  30.439  5.110  3.106  8.216  6.317  6.295  12.612  0  236  236  123.900
8
Kab. Magelang  78.800  10.641  89.441  26.797  11.943  38.740  7.513  5.727  13.240  2.617  16.070  18.687  0  298  298  160.108
9
Kab. Boyolali  64.694  7.382  72.076  27.463  5.542  33.005  10.361  1.919  12.280  9.516  10.706  20.222  114  363  477  137.583
10
Kab. Klaten  85.987  14.029  100.016  40.844  5.311  46.155  12.198  1.450  13.648  12.617  15.960  28.577  0  849  849  188.396
11
Kab. Sukoharjo  50.449  9.483  59.932  25.151  4.918  30.069  9.419  3.249  12.668  6.746  14.618  21.364  132  346  478  124.033
12
Kab. Wonogiri  71.082  5.202  76.284  32.615  4.910  37.525  8.561  920  9.481  6.273  15.962  22.235  168  362  530  145.525
13
Kab. Karanganyar  64.665  5.741  70.406  27.554  4.770  32.324  9.007  2.096  11.103  6.289  12.522  18.811  0  365  365  132.644
14
Kab. Sragen  69.502  7.322  76.824  26.804  7.963  34.767  7.271  2.128  9.399  11.649  15.900  27.549  260  396  656  148.539
15
Kab. Grobogan  123.093  2.667  125.760  34.923  9.348  44.271  11.072  5.364  16.436  4.146  17.852  21.998  94  145  239  208.465
16
Kab. Blora  69.008  2.876  71.884  26.920  3.685  30.605  6.617  2.226  8.843  5.051  16.738  21.789  175  140  315  133.121
17
Kab. Rembang  49.156  1.858  51.014  17.685  1.028  18.713  7.517  523  8.040  3.587  5.653  9.240  230  0  230  87.007
18
Kab. Pati  85.397  4.462  89.859  30.139  3.126  33.265  9.488  4.804  14.292  5.259  16.099  21.358  221  66  287  158.774
19
Kab. Kudus  52.363  6.566  58.929  19.310  4.104  23.414  7.667  2.668  10.335  4.140  12.756  16.896  152  168  320  109.574
20
Kab. Jepara  83.967  4.705  88.672  22.190  8.277  30.467  8.605  2.064  10.669  8.477  11.835  20.312  316  0  316  150.120
21
Kab. Demak  88.781  3.896  92.677  20.075  6.126  26.201  10.521  3.729  14.250  3.653  12.090  15.743  0  175  175  148.871
22
Kab. Semarang  67.421  9.631  77.052  26.715  7.409  34.124  8.022  2.992  11.014  9.409  8.766  18.175  193  285  478  140.365
23
Kab. Temanggung  54.238  5.265  59.503  19.564  5.927  25.491  4.767  1.184  5.951  5.935  6.826  12.761  213  35  248  103.706
24
Kab. Kendal  78.159  4.666  82.825  24.889  10.081  34.970  9.719  3.073  12.792  6.733  15.418  22.151  191  319  510  152.738
25
Kab. Batang  58.742  533  59.275  23.009  2.324  25.333  5.100  1.032  6.132  3.927  8.688  12.615  168  0  168  103.355
26
Kab. Pekalongan  68.393  5.472  73.865  25.923  5.387  31.310  6.950  1.369  8.319  4.104  12.920  17.024  260  0  260  130.518
27
Kab. Pemalang  133.315  3.838  137.153  46.452  9.716  56.168  11.839  1.692  13.531  6.907  24.202  31.109  468  0  468  237.961
28
Kab. Tegal  128.355  4.566  132.921  36.836  10.138  46.974  8.962  1.941  10.903  10.432  24.654  35.086  238  219  457  225.884
29
Kab. Brebes  150.545  3.405  153.950  44.407  13.442  57.849  15.389  3.211  18.600  6.216  33.681  39.897  131  48  179  270.296
30
Kota Magelang  10.938  3.682  14.620  8.350  1.146  9.496  3.936  1.218  5.154  3.956  5.134  9.090  204  197  401  38.360
31
Kota Surakarta  35.396  27.277  62.673  19.220  13.318  32.538  7.359  9.731  17.090  11.578  11.810  23.388  216  1.067  1.283  135.689
32
Kota Salatiga  13.002  4.359  17.361  7.177  2.693  9.870  2.944  1.362  4.306  4.398  5.344  9.742  197  224  421  41.279
33
Kota Semarang  98.518  42.104  140.622  33.770  32.380  66.150  18.395  14.167  32.562  16.316  23.402  39.718  482  578  1.060  279.052
34
Kota Pekalongan  15.967  5.989  21.956  9.933  2.772  12.705  3.097  1.158  4.255  3.549  4.288  7.837  0  146  146  46.753
35
Kota Tegal  21.071  4.274  25.345  11.510  2.365  13.875  4.096  1.528  5.624  3.277  6.498  9.775  203  31  234  54.619
JUMLAH  2.646.982  245.224  2.892.206  950.076  270.415  1.220.491  298.278  100.911  399.189  244.776  522.393  767.169  5.944  8.089  14.033  5.293.088

Diagram Perbandingan Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Seluruh Jenjang
Diagram Pie     Diagram Balok