Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  0  60  60  0  26  26  0  0  0  0  2  2  88
2
Kec. Bantarkawung  0  39  39  0  31  31  0  0  0  0  3  3  73
3
Kec. Bumiayu  1  53  54  1  47  48  0  3  3  0  1  1  106
4
Kec. Paguyangan  0  37  37  0  20  20  0  0  0  0  3  3  60
5
Kec. Sirampog  0  24  24  0  24  24  0  0  0  0  3  3  51
6
Kec. Tonjong  0  27  27  0  41  41  0  0  0  0  1  1  69
7
Kec. Larangan  0  27  27  0  25  25  0  0  0  0  0  0  52
8
Kec. Ketanggungan  1  48  49  0  26  26  0  0  0  0  0  0  75
9
Kec. Banjarharjo  0  27  27  0  32  32  0  0  0  0  2  2  61
10
Kec. Losari  0  35  35  0  35  35  0  0  0  0  2  2  72
11
Kec. Tanjung  0  26  26  0  18  18  0  0  0  0  1  1  45
12
Kec. Kersana  0  21  21  0  12  12  0  0  0  0  0  0  33
13
Kec. Bulakamba  0  47  47  0  27  27  0  0  0  0  4  4  78
14
Kec. Wanasari  0  38  38  0  44  44  0  0  0  0  2  2  84
15
Kec. Songgom  0  13  13  0  27  27  0  0  0  0  0  0  40
16
Kec. Jatibarang  0  21  21  0  32  32  0  0  0  0  1  1  54
17
Kec. Brebes  1  64  65  0  58  58  0  5  5  0  0  0  128
JUMLAH  3  607  610  1  525  526 0  8  8 0  25  25  1.169

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok