Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salem  0  60  60  0  26  26  0  0  0  0  2  2  88
2
Kec. Bantarkawung  0  39  39  0  30  30  0  0  0  0  3  3  72
3
Kec. Bumiayu  1  53  54  1  45  46  0  3  3  0  1  1  104
4
Kec. Paguyangan  0  33  33  0  21  21  0  0  0  0  3  3  57
5
Kec. Sirampog  0  24  24  0  22  22  0  0  0  0  3  3  49
6
Kec. Tonjong  0  26  26  0  40  40  0  0  0  0  1  1  67
7
Kec. Larangan  0  25  25  0  23  23  0  0  0  0  0  0  48
8
Kec. Ketanggungan  1  46  47  0  24  24  0  0  0  0  0  0  71
9
Kec. Banjarharjo  0  27  27  0  32  32  0  0  0  0  2  2  61
10
Kec. Losari  0  29  29  0  34  34  0  0  0  0  2  2  65
11
Kec. Tanjung  0  23  23  0  17  17  0  0  0  0  1  1  41
12
Kec. Kersana  0  19  19  0  12  12  0  0  0  0  0  0  31
13
Kec. Bulakamba  0  42  42  0  25  25  0  0  0  0  1  1  68
14
Kec. Wanasari  0  34  34  0  40  40  0  0  0  0  2  2  76
15
Kec. Songgom  0  13  13  0  26  26  0  0  0  0  0  0  39
16
Kec. Jatibarang  0  19  19  0  29  29  0  0  0  0  0  0  48
17
Kec. Brebes  1  57  58  0  52  52  0  4  4  0  0  0  114
JUMLAH  3  569  572  1  498  499 0  7  7 0  21  21  1.099

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok