Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Moga  0  15  15  0  23  23  0  0  0  0  0  0  38
2
Kec. Pulosari  0  11  11  0  23  23  0  0  0  0  13  13  47
3
Kec. Belik  1  33  34  0  22  22  0  1  1  0  6  6  63
4
Kec. Watukumpul  1  13  14  0  10  10  0  1  1  0  30  30  55
5
Kec. Bodeh  1  22  23  0  20  20  0  1  1  0  2  2  46
6
Kec. Bantarbolang  1  20  21  0  19  19  0  0  0  0  0  0  40
7
Kec. Randudongkal  1  29  30  0  28  28  0  1  1  0  5  5  64
8
Kec. Pemalang  1  46  47  0  27  27  0  3  3  0  5  5  82
9
Kec. Taman  1  43  44  0  41  41  0  1  1  0  1  1  87
10
Kec. Petarukan  0  63  63  0  25  25  0  3  3  0  5  5  96
11
Kec. Ampelgading  1  33  34  0  16  16  0  0  0  0  6  6  56
12
Kec. Comal  0  37  37  0  22  22  0  2  2  0  4  4  65
13
Kec. Ulujami  1  36  37  0  19  19  0  0  0  0  11  11  67
14
Kec. Warungpring  1  13  14  0  20  20  0  0  0  0  4  4  38
JUMLAH  10  414  424 0  315  315 0  13  13 0  92  92  844

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok