Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Moga  1  17  18  0  23  23  0  0  0  0  0  0  41
2
Kec. Pulosari  1  11  12  0  23  23  0  0  0  0  13  13  48
3
Kec. Belik  1  34  35  0  24  24  0  1  1  0  7  7  67
4
Kec. Watukumpul  1  11  12  0  10  10  0  1  1  0  30  30  53
5
Kec. Bodeh  1  23  24  0  21  21  0  1  1  0  4  4  50
6
Kec. Bantarbolang  1  20  21  0  19  19  0  0  0  0  3  3  43
7
Kec. Randudongkal  1  28  29  0  29  29  0  1  1  0  6  6  65
8
Kec. Pemalang  1  44  45  0  30  30  0  3  3  0  6  6  84
9
Kec. Taman  1  44  45  0  42  42  0  1  1  0  2  2  90
10
Kec. Petarukan  0  56  56  0  26  26  0  3  3  0  5  5  90
11
Kec. Ampelgading  1  32  33  0  18  18  0  0  0  0  8  8  59
12
Kec. Comal  1  37  38  0  23  23  0  2  2  0  4  4  67
13
Kec. Ulujami  1  36  37  0  21  21  0  0  0  0  11  11  69
14
Kec. Warungpring  1  13  14  0  20  20  0  0  0  0  4  4  38
JUMLAH  13  406  419 0  329  329 0  13  13 0  103  103  864

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok