Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  0  11  11  0  10  10  0  0  0  0  8  8  29
2
Kec. Paninggaran  0  25  25  0  27  27  0  0  0  0  8  8  60
3
Kec. Lebakbarang  0  2  2  0  2  2  0  0  0  0  12  12  16
4
Kec. Petungkriyono  0  5  5  0  4  4  0  0  0  0  10  10  19
5
Kec. Talun  0  22  22  0  19  19  0  0  0  0  6  6  47
6
Kec. Doro  0  20  20  0  19  19  0  1  1  0  2  2  42
7
Kec. Karanganyar  1  23  24  0  9  9  0  0  0  0  10  10  43
8
Kec. Kajen  2  28  30  0  29  29  0  3  3  0  8  8  70
9
Kec. Kesesi  0  42  42  0  28  28  0  1  1  0  0  0  71
10
Kec. Sragi  0  22  22  0  17  17  0  2  2  0  3  3  44
11
Kec. Bojong  0  38  38  0  19  19  0  2  2  0  4  4  63
12
Kec. Wonopringgo  0  27  27  0  9  9  0  2  2  0  14  14  52
13
Kec. Kedungwuni  0  54  54  0  35  35  0  7  7  0  10  10  106
14
Kec. Buaran  0  32  32  0  12  12  0  2  2  0  5  5  51
15
Kec. Tirto  0  29  29  0  24  24  0  2  2  0  9  9  64
16
Kec. Wiradesa  0  33  33  0  21  21  0  8  8  0  8  8  70
17
Kec. Siwalan  0  21  21  0  8  8  0  0  0  0  5  5  34
18
Kec. Karangdadap  0  15  15  0  10  10  0  0  0  0  7  7  32
19
Kec. Wonokerto  0  25  25  0  20  20  0  0  0  0  2  2  47
JUMLAH  3  474  477 0  322  322 0  30  30 0  131  131  960

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok