Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  0  11  11  0  10  10  0  0  0  0  8  8  29
2
Kec. Paninggaran  0  25  25  0  27  27  0  0  0  0  8  8  60
3
Kec. Lebakbarang  0  2  2  0  3  3  0  0  0  0  14  14  19
4
Kec. Petungkriyono  0  5  5  0  4  4  0  0  0  0  11  11  20
5
Kec. Talun  0  19  19  0  19  19  0  0  0  0  6  6  44
6
Kec. Doro  0  21  21  0  18  18  0  1  1  0  2  2  42
7
Kec. Karanganyar  1  23  24  0  10  10  0  0  0  0  9  9  43
8
Kec. Kajen  2  29  31  0  30  30  0  4  4  0  8  8  73
9
Kec. Kesesi  0  42  42  0  28  28  0  1  1  0  0  0  71
10
Kec. Sragi  0  23  23  0  17  17  0  2  2  0  3  3  45
11
Kec. Bojong  0  38  38  0  22  22  0  2  2  0  4  4  66
12
Kec. Wonopringgo  0  27  27  0  10  10  0  2  2  0  14  14  53
13
Kec. Kedungwuni  0  56  56  0  36  36  0  7  7  0  10  10  109
14
Kec. Buaran  0  32  32  0  13  13  0  3  3  0  5  5  53
15
Kec. Tirto  0  30  30  0  24  24  0  4  4  0  9  9  67
16
Kec. Wiradesa  0  33  33  0  21  21  0  8  8  0  9  9  71
17
Kec. Siwalan  0  22  22  0  9  9  0  0  0  0  4  4  35
18
Kec. Karangdadap  0  15  15  0  11  11  0  0  0  0  7  7  33
19
Kec. Wonokerto  0  25  25  0  20  20  0  0  0  0  4  4  49
JUMLAH  3  478  481 0  332  332 0  34  34 0  135  135  982

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok