Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Parakan  1  26  27  0  23  23  0  3  3  0  2  2  55
2
Kec. Bulu  1  29  30  0  8  8  0  1  1  0  4  4  43
3
Kec. Temanggung  2  45  47  1  19  20  0  7  7  0  11  11  85
4
Kec. Tembarak  0  17  17  0  5  5  0  0  0  0  2  2  24
5
Kec. Kranggan  0  28  28  0  9  9  0  1  1  0  1  1  39
6
Kec. Pringsurat  0  42  42  0  11  11  0  0  0  0  0  0  53
7
Kec. Kaloran  0  30  30  0  6  6  0  1  1  0  3  3  40
8
Kec. Kandangan  0  38  38  0  11  11  0  0  0  0  3  3  52
9
Kec. Kedu  0  36  36  0  10  10  0  0  0  0  3  3  49
10
Kec. Ngadirejo  0  33  33  0  16  16  0  2  2  1  4  5  56
11
Kec. Jumo  0  19  19  0  9  9  0  2  2  0  3  3  33
12
Kec. Candiroto  0  28  28  0  11  11  0  0  0  0  5  5  44
13
Kec. Tretep  0  14  14  0  3  3  0  0  0  0  4  4  21
14
Kec. Kledung  0  15  15  0  5  5  0  0  0  0  5  5  25
15
Kec. Bansari  0  14  14  0  4  4  0  0  0  0  4  4  22
16
Kec. Tlogomulyo  0  13  13  0  2  2  0  0  0  0  8  8  23
17
Kec. Selopampang  0  13  13  0  5  5  0  0  0  0  5  5  23
18
Kec. Gemawang  0  25  25  0  8  8  0  0  0  0  4  4  37
19
Kec. Bejen  0  17  17  0  3  3  0  0  0  0  3  3  23
20
Kec. Wonoboyo  0  25  25  0  4  4  0  0  0  0  9  9  38
JUMLAH  4  507  511  1  172  173 0  17  17  1  83  84  785

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok