Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Parakan  1  26  27  0  23  23  0  3  3  0  2  2  55
2
Kec. Bulu  1  31  32  0  6  6  0  1  1  0  4  4  43
3
Kec. Temanggung  2  45  47  1  17  18  0  6  6  0  11  11  82
4
Kec. Tembarak  0  17  17  0  5  5  0  0  0  0  2  2  24
5
Kec. Kranggan  0  28  28  0  9  9  0  1  1  0  1  1  39
6
Kec. Pringsurat  0  42  42  0  10  10  0  0  0  0  0  0  52
7
Kec. Kaloran  0  29  29  0  5  5  0  1  1  0  2  2  37
8
Kec. Kandangan  0  39  39  0  8  8  0  0  0  0  3  3  50
9
Kec. Kedu  0  35  35  0  9  9  0  0  0  0  3  3  47
10
Kec. Ngadirejo  0  34  34  0  15  15  0  2  2  1  4  5  56
11
Kec. Jumo  0  19  19  0  7  7  0  2  2  0  2  2  30
12
Kec. Candiroto  0  29  29  0  10  10  0  0  0  0  4  4  43
13
Kec. Tretep  0  14  14  0  1  1  0  0  0  0  4  4  19
14
Kec. Kledung  0  15  15  0  5  5  0  0  0  0  5  5  25
15
Kec. Bansari  0  14  14  0  4  4  0  0  0  0  4  4  22
16
Kec. Tlogomulyo  0  13  13  0  2  2  0  0  0  0  3  3  18
17
Kec. Selopampang  0  14  14  0  3  3  0  0  0  0  5  5  22
18
Kec. Gemawang  0  26  26  0  8  8  0  0  0  0  4  4  38
19
Kec. Bejen  0  17  17  0  2  2  0  0  0  0  3  3  22
20
Kec. Wonoboyo  0  25  25  0  4  4  0  0  0  0  9  9  38
JUMLAH  4  512  516  1  153  154 0  16  16  1  75  76  762

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok