Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  1  97  98  0  65  65  0  15  15  0  1  1  179
2
Kec. Karangawen  0  57  57  0  26  26  0  5  5  0  1  1  89
3
Kec. Guntur  0  46  46  0  31  31  0  0  0  0  4  4  81
4
Kec. Sayung  0  53  53  0  36  36  0  1  1  0  5  5  95
5
Kec. Karang Tengah  0  33  33  0  28  28  0  1  1  0  2  2  64
6
Kec. Bonang  0  51  51  0  21  21  0  0  0  0  5  5  77
7
Kec. Demak  0  47  47  0  36  36  0  3  3  0  0  0  86
8
Kec. Wonosalam  0  38  38  0  19  19  0  1  1  0  11  11  69
9
Kec. Dempet  0  32  32  0  13  13  0  0  0  0  7  7  52
10
Kec. Gajah  0  24  24  0  24  24  0  1  1  0  2  2  51
11
Kec. Karanganyar  1  33  34  0  21  21  0  5  5  0  3  3  63
12
Kec. Mijen  0  29  29  0  16  16  0  1  1  0  9  9  55
13
Kec. Wedung  0  44  44  0  19  19  0  0  0  0  3  3  66
14
Kec. Kebonagung  0  27  27  0  15  15  0  0  0  0  1  1  43
JUMLAH  2  611  613 0  370  370 0  33  33 0  54  54  1.070

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok