Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  1  99  100  1  55  56  0  11  11  0  1  1  168
2
Kec. Karangawen  0  55  55  0  26  26  0  5  5  0  1  1  87
3
Kec. Guntur  0  46  46  0  28  28  0  0  0  0  4  4  78
4
Kec. Sayung  0  51  51  0  34  34  0  1  1  0  5  5  91
5
Kec. Karang Tengah  0  33  33  0  28  28  0  1  1  0  2  2  64
6
Kec. Bonang  0  51  51  0  20  20  0  0  0  0  2  2  73
7
Kec. Demak  0  48  48  0  34  34  0  2  2  0  0  0  84
8
Kec. Wonosalam  0  39  39  0  17  17  0  1  1  0  11  11  68
9
Kec. Dempet  0  33  33  0  14  14  0  0  0  0  7  7  54
10
Kec. Gajah  0  24  24  0  14  14  0  1  1  0  1  1  40
11
Kec. Karanganyar  1  36  37  0  19  19  0  3  3  0  2  2  61
12
Kec. Mijen  0  29  29  0  15  15  0  1  1  0  1  1  46
13
Kec. Wedung  0  44  44  0  19  19  0  0  0  0  1  1  64
14
Kec. Kebonagung  0  27  27  0  15  15  0  0  0  0  1  1  43
JUMLAH  2  615  617  1  338  339 0  26  26 0  39  39  1.021

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok