Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Mranggen  1  103  104  0  67  67  0  18  18  0  8  8  197
2
Kec. Karangawen  0  58  58  0  27  27  0  5  5  0  1  1  91
3
Kec. Guntur  0  46  46  0  34  34  0  1  1  0  5  5  86
4
Kec. Sayung  0  53  53  0  35  35  0  1  1  0  5  5  94
5
Kec. Karang Tengah  0  34  34  0  28  28  0  1  1  0  2  2  65
6
Kec. Bonang  0  51  51  0  21  21  0  0  0  0  9  9  81
7
Kec. Demak  0  50  50  0  36  36  0  4  4  0  0  0  90
8
Kec. Wonosalam  0  38  38  0  20  20  0  1  1  0  11  11  70
9
Kec. Dempet  0  32  32  0  13  13  0  0  0  0  7  7  52
10
Kec. Gajah  0  24  24  0  25  25  0  1  1  0  3  3  53
11
Kec. Karanganyar  1  33  34  0  22  22  0  5  5  0  4  4  65
12
Kec. Mijen  0  29  29  0  16  16  0  1  1  0  9  9  55
13
Kec. Wedung  0  44  44  0  19  19  0  0  0  0  3  3  66
14
Kec. Kebonagung  0  27  27  0  15  15  0  0  0  0  1  1  43
JUMLAH  2  622  624 0  378  378 0  38  38 0  68  68  1.108

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok