Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kedung  0  45  45  0  26  26  0  0  0  0  14  14  85
2
Kec. Pecangaan  0  31  31  0  21  21  0  1  1  0  5  5  58
3
Kec. Welahan  1  27  28  0  19  19  0  1  1  0  5  5  53
4
Kec. Mayong  0  42  42  0  15  15  0  1  1  0  14  14  72
5
Kec. Nalumsari  1  34  35  0  22  22  0  4  4  0  5  5  66
6
Kec. Batealit  0  51  51  0  24  24  0  0  0  0  4  4  79
7
Kec. Tahunan  0  47  47  0  34  34  0  3  3  0  9  9  93
8
Kec. Jepara  1  42  43  0  33  33  0  4  4  0  6  6  86
9
Kec. Mlonggo  0  37  37  0  19  19  0  1  1  0  6  6  63
10
Kec. Bangsri  1  62  63  0  34  34  0  0  0  0  13  13  110
11
Kec. Keling  0  52  52  0  19  19  0  0  0  0  5  5  76
12
Kec. Karimunjawa  0  8  8  0  2  2  0  0  0  0  4  4  14
13
Kec. Kalinyamatan  0  25  25  0  18  18  0  2  2  0  5  5  50
14
Kec. Kembang  0  48  48  0  26  26  0  0  0  0  1  1  75
15
Kec. Donorojo  0  47  47  0  14  14  0  0  0  0  8  8  69
16
Kec. Pakis Aji  0  30  30  0  21  21  0  0  0  0  4  4  55
JUMLAH  4  628  632 0  347  347 0  17  17 0  108  108  1.104

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok