Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kedung  0  45  45  0  25  25  0  1  1  0  12  12  83
2
Kec. Pecangaan  0  31  31  0  20  20  0  1  1  0  3  3  55
3
Kec. Welahan  1  27  28  0  17  17  0  1  1  0  5  5  51
4
Kec. Mayong  0  42  42  0  15  15  0  1  1  0  13  13  71
5
Kec. Nalumsari  1  33  34  0  21  21  0  4  4  0  3  3  62
6
Kec. Batealit  0  50  50  0  24  24  0  0  0  0  5  5  79
7
Kec. Tahunan  0  46  46  0  33  33  0  3  3  0  9  9  91
8
Kec. Jepara  1  43  44  0  33  33  0  4  4  0  7  7  88
9
Kec. Mlonggo  0  37  37  0  19  19  0  1  1  0  3  3  60
10
Kec. Bangsri  1  61  62  0  34  34  0  0  0  0  13  13  109
11
Kec. Keling  0  52  52  0  18  18  0  0  0  0  6  6  76
12
Kec. Karimunjawa  0  9  9  0  0  0  0  0  0  0  3  3  12
13
Kec. Kalinyamatan  0  25  25  0  17  17  0  2  2  0  3  3  47
14
Kec. Kembang  0  48  48  0  26  26  0  0  0  0  1  1  75
15
Kec. Donorojo  0  47  47  0  17  17  0  0  0  0  8  8  72
16
Kec. Pakis Aji  0  29  29  0  21  21  0  0  0  0  2  2  52
JUMLAH  4  625  629 0  340  340 0  18  18 0  96  96  1.083

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok