Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  35  35  0  18  18  0  1  1  0  0  0  54
2
Kec. Kayen  0  36  36  0  20  20  0  1  1  0  0  0  57
3
Kec. Tambakromo  0  27  27  0  14  14  0  0  0  0  0  0  41
4
Kec. Winong  0  46  46  0  9  9  0  0  0  0  1  1  56
5
Kec. Pucakwangi  0  34  34  0  14  14  0  0  0  0  1  1  49
6
Kec. Jaken  0  25  25  0  28  28  0  0  0  0  0  0  53
7
Kec. Batangan  0  25  25  0  14  14  0  0  0  0  6  6  45
8
Kec. Juwana  0  44  44  0  31  31  0  3  3  0  0  0  78
9
Kec. Jakenan  0  34  34  0  23  23  0  0  0  0  0  0  57
10
Kec. Pati  1  52  53  0  38  38  0  7  7  0  0  0  98
11
Kec. Gabus  1  28  29  0  12  12  0  1  1  0  1  1  43
12
Kec. Margorejo  0  31  31  0  17  17  0  2  2  0  0  0  50
13
Kec. Gembong  0  24  24  0  22  22  0  1  1  0  0  0  47
14
Kec. Tlogowungu  0  29  29  0  21  21  0  0  0  0  1  1  51
15
Kec. Wedarijaksa  0  26  26  0  10  10  0  0  0  0  0  0  36
16
Kec. Trangkil  0  29  29  0  13  13  0  0  0  0  4  4  46
17
Kec. Margoyoso  0  46  46  0  25  25  0  1  1  0  0  0  72
18
Kec. Gunung Wungkal  0  32  32  0  17  17  0  0  0  0  0  0  49
19
Kec. Cluwak  0  38  38  0  13  13  0  0  0  0  2  2  53
20
Kec. Tayu  0  47  47  0  21  21  0  2  2  0  4  4  74
21
Kec. Dukuhseti  1  31  32  0  12  12  0  0  0  0  0  0  44
JUMLAH  3  719  722 0  392  392 0  19  19 0  20  20  1.153

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok