Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  34  34  0  25  25  0  1  1  0  0  0  60
2
Kec. Kayen  0  41  41  0  26  26  0  1  1  0  0  0  68
3
Kec. Tambakromo  0  27  27  0  15  15  0  0  0  0  2  2  44
4
Kec. Winong  0  45  45  0  11  11  0  0  0  0  0  0  56
5
Kec. Pucakwangi  0  34  34  0  16  16  0  0  0  0  1  1  51
6
Kec. Jaken  0  25  25  0  27  27  0  0  0  0  0  0  52
7
Kec. Batangan  0  25  25  0  16  16  0  0  0  0  6  6  47
8
Kec. Juwana  0  45  45  0  33  33  0  4  4  0  0  0  82
9
Kec. Jakenan  0  35  35  0  25  25  0  0  0  0  0  0  60
10
Kec. Pati  1  52  53  0  41  41  0  7  7  0  0  0  101
11
Kec. Gabus  1  31  32  0  12  12  0  2  2  0  1  1  47
12
Kec. Margorejo  0  32  32  0  18  18  0  2  2  0  0  0  52
13
Kec. Gembong  0  24  24  0  22  22  0  1  1  0  0  0  47
14
Kec. Tlogowungu  0  29  29  0  22  22  0  0  0  0  1  1  52
15
Kec. Wedarijaksa  0  27  27  0  19  19  0  0  0  0  0  0  46
16
Kec. Trangkil  0  29  29  0  18  18  0  0  0  0  4  4  51
17
Kec. Margoyoso  0  47  47  0  27  27  0  1  1  0  0  0  75
18
Kec. Gunung Wungkal  0  32  32  0  17  17  0  0  0  0  0  0  49
19
Kec. Cluwak  0  39  39  0  16  16  0  1  1  0  2  2  58
20
Kec. Tayu  0  47  47  0  20  20  0  2  2  0  3  3  72
21
Kec. Dukuhseti  1  34  35  0  15  15  0  0  0  0  0  0  50
JUMLAH  3  734  737 0  441  441 0  22  22 0  20  20  1.220

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok