Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sumber  0  28  28  0  24  24  0  0  0  0  4  4  56
2
Kec. Bulu  0  19  19  0  23  23  0  0  0  0  1  1  43
3
Kec. Gunem  0  17  17  0  17  17  0  0  0  0  6  6  40
4
Kec. Sale  0  25  25  0  17  17  0  0  0  0  9  9  51
5
Kec. Sarang  0  44  44  0  38  38  0  0  0  0  1  1  83
6
Kec. Sedan  0  37  37  0  22  22  0  0  0  0  3  3  62
7
Kec. Pamotan  1  29  30  0  27  27  0  1  1  0  0  0  58
8
Kec. Sulang  1  26  27  0  23  23  0  0  0  0  1  1  51
9
Kec. Kaliori  1  28  29  0  33  33  0  0  0  0  4  4  66
10
Kec. Rembang  2  50  52  0  42  42  0  10  10  0  3  3  107
11
Kec. Pancur  1  17  18  0  15  15  0  0  0  0  3  3  36
12
Kec. Kragan  1  40  41  0  43  43  0  0  0  0  2  2  86
13
Kec. Sluke  0  20  20  0  18  18  0  0  0  0  3  3  41
14
Kec. Lasem  0  35  35  0  23  23  0  2  2  0  5  5  65
JUMLAH  7  415  422 0  365  365 0  13  13 0  45  45  845

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok