Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Sumber  0  28  28  0  22  22  0  0  0  0  4  4  54
2
Kec. Bulu  0  19  19  0  23  23  0  0  0  0  1  1  43
3
Kec. Gunem  0  17  17  0  12  12  0  0  0  0  7  7  36
4
Kec. Sale  0  25  25  0  16  16  0  0  0  0  8  8  49
5
Kec. Sarang  0  44  44  0  36  36  0  0  0  0  1  1  81
6
Kec. Sedan  0  39  39  0  21  21  0  0  0  0  3  3  63
7
Kec. Pamotan  1  29  30  0  27  27  0  1  1  0  0  0  58
8
Kec. Sulang  1  26  27  0  23  23  0  0  0  0  1  1  51
9
Kec. Kaliori  1  28  29  0  34  34  0  0  0  0  4  4  67
10
Kec. Rembang  2  48  50  0  43  43  0  9  9  0  3  3  105
11
Kec. Pancur  1  17  18  1  13  14  0  0  0  0  4  4  36
12
Kec. Kragan  0  39  39  0  42  42  0  0  0  0  2  2  83
13
Kec. Sluke  0  20  20  0  18  18  0  0  0  0  3  3  41
14
Kec. Lasem  0  35  35  0  18  18  0  2  2  0  6  6  61
JUMLAH  6  414  420  1  348  349 0  12  12 0  47  47  828

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok