Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kedungjati  0  37  37  0  15  15  0  0  0  0  9  9  61
2
Kec. Karangrayung  0  57  57  0  27  27  0  0  0  0  6  6  90
3
Kec. Penawangan  0  45  45  0  22  22  0  0  0  0  6  6  73
4
Kec. Toroh  0  62  62  0  21  21  0  0  0  0  5  5  88
5
Kec. Geyer  0  35  35  0  17  17  0  0  0  0  0  0  52
6
Kec. Pulokulon  0  59  59  0  28  28  0  1  1  0  7  7  95
7
Kec. Kradenan  0  47  47  0  19  19  0  0  0  0  11  11  77
8
Kec. Gabus  0  45  45  0  27  27  0  0  0  0  6  6  78
9
Kec. Ngaringan  0  42  42  0  16  16  0  0  0  0  8  8  66
10
Kec. Wirosari  1  69  70  0  27  27  0  0  0  0  1  1  98
11
Kec. Tawangharjo  0  33  33  0  11  11  0  0  0  0  12  12  56
12
Kec. Grobogan  0  45  45  0  13  13  0  0  0  0  5  5  63
13
Kec. Purwodadi  1  74  75  0  36  36  0  3  3  0  4  4  118
14
Kec. Brati  0  31  31  0  15  15  0  0  0  0  3  3  49
15
Kec. Klambu  0  31  31  0  13  13  0  0  0  0  4  4  48
16
Kec. Godong  0  61  61  1  25  26  0  0  0  0  3  3  90
17
Kec. Gubug  1  48  49  0  16  16  0  2  2  0  16  16  83
18
Kec. Tegowanu  0  34  34  0  17  17  0  1  1  0  3  3  55
19
Kec. Tanggungharjo  0  24  24  0  19  19  0  0  0  0  1  1  44
JUMLAH  3  879  882  1  384  385 0  7  7 0  110  110  1.384

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok