Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kedungjati  0  31  31  0  12  12  0  0  0  0  7  7  50
2
Kec. Karangrayung  0  56  56  0  29  29  0  0  0  0  5  5  90
3
Kec. Penawangan  0  44  44  0  23  23  0  0  0  0  3  3  70
4
Kec. Toroh  0  62  62  0  26  26  0  0  0  0  6  6  94
5
Kec. Geyer  0  31  31  0  19  19  0  0  0  0  0  0  50
6
Kec. Pulokulon  0  60  60  0  28  28  0  1  1  0  7  7  96
7
Kec. Kradenan  0  47  47  0  22  22  0  0  0  0  7  7  76
8
Kec. Gabus  0  42  42  0  28  28  0  0  0  0  6  6  76
9
Kec. Ngaringan  0  42  42  0  21  21  0  0  0  0  4  4  67
10
Kec. Wirosari  1  64  65  0  27  27  0  0  0  0  2  2  94
11
Kec. Tawangharjo  0  33  33  0  12  12  0  0  0  0  12  12  57
12
Kec. Grobogan  0  44  44  0  18  18  0  0  0  0  4  4  66
13
Kec. Purwodadi  1  75  76  0  38  38  0  4  4  0  5  5  123
14
Kec. Brati  0  32  32  0  17  17  0  0  0  0  3  3  52
15
Kec. Klambu  0  25  25  0  13  13  0  0  0  0  3  3  41
16
Kec. Godong  0  58  58  0  29  29  0  0  0  0  3  3  90
17
Kec. Gubug  1  48  49  0  21  21  0  2  2  0  15  15  87
18
Kec. Tegowanu  0  34  34  0  17  17  0  1  1  0  3  3  55
19
Kec. Tanggungharjo  0  24  24  0  19  19  0  0  0  0  1  1  44
JUMLAH  3  852  855 0  419  419 0  8  8 0  96  96  1.378

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok