Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  0  30  30  0  20  20  0  0  0  0  0  0  50
2
Kec. Jatiyoso  0  23  23  0  11  11  0  0  0  0  5  5  39
3
Kec. Jumapolo  0  34  34  0  26  26  0  0  0  0  2  2  62
4
Kec. Jumantono  0  32  32  1  21  22  0  0  0  0  3  3  57
5
Kec. Matesih  0  37  37  0  21  21  0  0  0  0  1  1  59
6
Kec. Tawangmangu  0  31  31  0  14  14  0  0  0  0  6  6  51
7
Kec. Ngargoyoso  0  25  25  0  17  17  0  0  0  0  0  0  42
8
Kec. Karangpandan  0  38  38  0  34  34  0  0  0  0  0  0  72
9
Kec. Karanganyar  1  56  57  1  19  20  0  6  6  0  3  3  86
10
Kec. Tasikmadu  1  37  38  0  15  15  0  1  1  0  0  0  54
11
Kec. Jaten  1  48  49  0  22  22  0  3  3  0  2  2  76
12
Kec. Colomadu  0  43  43  0  25  25  0  6  6  0  3  3  77
13
Kec. Gondangrejo  0  51  51  0  18  18  0  3  3  0  0  0  72
14
Kec. Kebakkramat  0  39  39  0  13  13  0  0  0  0  1  1  53
15
Kec. Mojogedang  0  51  51  0  15  15  0  0  0  0  1  1  67
16
Kec. Kerjo  0  29  29  1  12  13  0  0  0  0  1  1  43
17
Kec. Jenawi  0  25  25  0  8  8  0  0  0  0  4  4  37
JUMLAH  3  629  632  3  311  314 0  19  19 0  32  32  997

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok