Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  0  29  29  0  22  22  0  0  0  0  0  0  51
2
Kec. Jatiyoso  0  23  23  0  11  11  0  0  0  0  5  5  39
3
Kec. Jumapolo  0  34  34  0  25  25  0  0  0  0  2  2  61
4
Kec. Jumantono  0  33  33  1  21  22  0  0  0  0  3  3  58
5
Kec. Matesih  0  37  37  0  21  21  0  0  0  0  1  1  59
6
Kec. Tawangmangu  0  31  31  0  15  15  0  0  0  0  6  6  52
7
Kec. Ngargoyoso  0  25  25  0  17  17  0  0  0  0  0  0  42
8
Kec. Karangpandan  0  39  39  0  33  33  0  0  0  0  0  0  72
9
Kec. Karanganyar  1  56  57  1  18  19  0  4  4  0  2  2  82
10
Kec. Tasikmadu  2  35  37  0  14  14  0  1  1  0  0  0  52
11
Kec. Jaten  1  48  49  0  24  24  0  3  3  0  2  2  78
12
Kec. Colomadu  0  41  41  0  23  23  0  5  5  0  4  4  73
13
Kec. Gondangrejo  0  49  49  0  15  15  0  3  3  0  0  0  67
14
Kec. Kebakkramat  0  38  38  0  11  11  0  0  0  0  1  1  50
15
Kec. Mojogedang  0  51  51  0  14  14  0  0  0  0  1  1  66
16
Kec. Kerjo  0  29  29  1  12  13  0  0  0  0  1  1  43
17
Kec. Jenawi  0  27  27  0  7  7  0  0  0  0  5  5  39
JUMLAH  4  625  629  3  303  306 0  16  16 0  33  33  984

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok