Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Weru  0  46  46  0  22  22  0  1  1  0  1  1  70
2
Kec. Bulu  0  25  25  0  14  14  0  2  2  0  1  1  42
3
Kec. Tawangsari  0  46  46  0  15  15  0  2  2  0  3  3  66
4
Kec. Sukoharjo  1  61  62  0  23  23  0  5  5  0  1  1  91
5
Kec. Nguter  0  33  33  0  25  25  0  1  1  0  0  0  59
6
Kec. Bendosari  1  34  35  0  23  23  0  3  3  0  0  0  61
7
Kec. Polokarto  0  57  57  0  20  20  0  0  0  0  4  4  81
8
Kec. Mojolaban  0  56  56  0  22  22  0  0  0  0  1  1  79
9
Kec. Grogol  0  66  66  0  24  24  0  1  1  0  5  5  96
10
Kec. Baki  0  43  43  0  18  18  0  1  1  0  0  0  62
11
Kec. Gatak  0  35  35  0  10  10  0  4  4  0  3  3  52
12
Kec. Kartasura  1  61  62  0  35  35  0  8  8  0  0  0  105
JUMLAH  3  563  566 0  251  251 0  28  28 0  19  19  864

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok