Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Weru  0  46  46  0  22  22  0  1  1  0  1  1  70
2
Kec. Bulu  0  25  25  0  14  14  0  2  2  0  1  1  42
3
Kec. Tawangsari  0  46  46  0  14  14  0  3  3  0  4  4  67
4
Kec. Sukoharjo  1  60  61  0  22  22  0  4  4  0  1  1  88
5
Kec. Nguter  0  32  32  0  24  24  0  2  2  0  0  0  58
6
Kec. Bendosari  1  35  36  0  24  24  0  5  5  0  0  0  65
7
Kec. Polokarto  0  56  56  0  22  22  0  0  0  0  4  4  82
8
Kec. Mojolaban  0  56  56  0  24  24  0  0  0  0  2  2  82
9
Kec. Grogol  0  67  67  0  24  24  0  1  1  0  7  7  99
10
Kec. Baki  0  43  43  0  17  17  0  1  1  0  0  0  61
11
Kec. Gatak  0  35  35  0  11  11  0  4  4  0  3  3  53
12
Kec. Kartasura  1  64  65  0  36  36  0  9  9  0  1  1  111
JUMLAH  3  565  568 0  254  254 0  32  32 0  24  24  878

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok