Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Selo  0  21  21  0  14  14  0  0  0  0  0  0  35
2
Kec. Ampel  1  47  48  0  17  17  0  1  1  0  10  10  76
3
Kec. Cepogo  0  46  46  0  14  14  0  0  0  0  0  0  60
4
Kec. Musuk  0  45  45  0  20  20  0  0  0  0  1  1  66
5
Kec. Boyolali  1  55  56  0  23  23  0  1  1  0  4  4  84
6
Kec. Mojosongo  0  34  34  0  8  8  0  0  0  0  1  1  43
7
Kec. Teras  0  35  35  0  10  10  0  0  0  0  2  2  47
8
Kec. Sawit  0  22  22  0  9  9  0  0  0  0  5  5  36
9
Kec. Banyudono  0  41  41  0  9  9  0  2  2  0  1  1  53
10
Kec. Sambi  0  39  39  0  9  9  0  1  1  0  3  3  52
11
Kec. Ngemplak  0  52  52  0  12  12  0  3  3  0  3  3  70
12
Kec. Nogosari  0  58  58  0  5  5  0  2  2  0  6  6  71
13
Kec. Simo  0  48  48  0  14  14  0  2  2  0  7  7  71
14
Kec. Karanggede  0  38  38  0  12  12  0  2  2  0  3  3  55
15
Kec. Klego  0  39  39  0  9  9  0  1  1  0  5  5  54
16
Kec. Andong  0  44  44  0  15  15  0  1  1  0  2  2  62
17
Kec. Kemusu  0  28  28  0  5  5  0  0  0  0  8  8  41
18
Kec. Wonosegoro  1  40  41  0  6  6  0  0  0  0  4  4  51
19
Kec. Juwangi  0  25  25  0  9  9  0  0  0  0  1  1  35
JUMLAH  3  757  760 0  220  220 0  16  16 0  66  66  1.062

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok