Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salaman  0  54  54  0  12  12  0  1  1  0  2  2  69
2
Kec. Borobudur  0  39  39  0  11  11  0  3  3  0  3  3  56
3
Kec. Ngluwar  0  36  36  0  6  6  0  0  0  0  0  0  42
4
Kec. Salam  0  48  48  0  11  11  0  0  0  0  1  1  60
5
Kec. Srumbung  0  44  44  0  12  12  0  0  0  0  5  5  61
6
Kec. Dukun  0  45  45  0  14  14  0  0  0  0  2  2  61
7
Kec. Muntilan  0  68  68  0  20  20  0  0  0  0  0  0  88
8
Kec. Mungkid  0  56  56  1  18  19  0  3  3  0  11  11  89
9
Kec. Sawangan  0  29  29  0  10  10  0  0  0  0  1  1  40
10
Kec. Candimulyo  0  36  36  0  8  8  0  0  0  0  4  4  48
11
Kec. Mertoyudan  1  62  63  0  29  29  0  0  0  0  5  5  97
12
Kec. Tempuran  0  35  35  0  8  8  0  1  1  0  1  1  45
13
Kec. Kajoran  0  40  40  0  16  16  0  0  0  0  5  5  61
14
Kec. Kaliangkrik  0  43  43  0  19  19  0  0  0  0  4  4  66
15
Kec. Bandongan  0  42  42  0  6  6  0  1  1  0  4  4  53
16
Kec. Windusari  0  43  43  0  13  13  0  0  0  0  2  2  58
17
Kec. Secang  0  52  52  0  14  14  0  0  0  0  6  6  72
18
Kec. Tegalrejo  0  47  47  0  6  6  0  0  0  0  8  8  61
19
Kec. Pakis  0  39  39  0  3  3  0  0  0  0  6  6  48
20
Kec. Grabag  0  48  48  1  13  14  0  1  1  0  1  1  64
21
Kec. Ngablak  0  19  19  0  7  7  0  0  0  0  2  2  28
JUMLAH  1  925  926  2  256  258 0  10  10 0  73  73  1.267

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok