Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Salaman  0  54  54  0  17  17  0  1  1  0  2  2  74
2
Kec. Borobudur  0  39  39  0  13  13  0  3  3  0  4  4  59
3
Kec. Ngluwar  0  36  36  0  6  6  0  0  0  0  0  0  42
4
Kec. Salam  0  48  48  0  15  15  0  0  0  0  1  1  64
5
Kec. Srumbung  0  44  44  0  11  11  0  0  0  0  5  5  60
6
Kec. Dukun  0  45  45  0  15  15  0  0  0  0  2  2  62
7
Kec. Muntilan  0  69  69  1  21  22  0  0  0  0  0  0  91
8
Kec. Mungkid  0  55  55  1  19  20  0  3  3  0  11  11  89
9
Kec. Sawangan  0  28  28  0  10  10  0  0  0  0  1  1  39
10
Kec. Candimulyo  0  36  36  0  10  10  0  0  0  0  4  4  50
11
Kec. Mertoyudan  1  65  66  0  29  29  0  0  0  0  5  5  100
12
Kec. Tempuran  0  35  35  0  10  10  0  1  1  0  1  1  47
13
Kec. Kajoran  0  40  40  0  18  18  0  0  0  0  5  5  63
14
Kec. Kaliangkrik  0  44  44  0  19  19  0  0  0  0  4  4  67
15
Kec. Bandongan  0  43  43  0  7  7  0  1  1  0  4  4  55
16
Kec. Windusari  0  43  43  0  14  14  0  0  0  0  2  2  59
17
Kec. Secang  0  53  53  1  14  15  0  0  0  0  6  6  74
18
Kec. Tegalrejo  0  46  46  0  7  7  0  0  0  0  10  10  63
19
Kec. Pakis  0  41  41  0  3  3  0  0  0  0  6  6  50
20
Kec. Grabag  2  52  54  1  19  20  0  1  1  0  1  1  76
21
Kec. Ngablak  0  19  19  0  7  7  0  0  0  0  2  2  28
JUMLAH  3  935  938  4  284  288 0  10  10 0  76  76  1.312

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok