Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Wadaslintang  0  44  44  0  5  5  0  0  0  1  19  20  69
2
Kec. Kepil  0  47  47  1  15  16  0  0  0  0  11  11  74
3
Kec. Sapuran  1  23  24  0  9  9  0  0  0  0  11  11  44
4
Kec. Kaliwiro  0  28  28  0  14  14  0  0  0  0  8  8  50
5
Kec. Leksono  0  23  23  0  2  2  0  0  0  0  16  16  41
6
Kec. Selomerto  1  32  33  0  12  12  0  0  0  0  9  9  54
7
Kec. Kalikajar  0  28  28  0  8  8  0  0  0  0  9  9  45
8
Kec. Kertek  0  38  38  0  19  19  0  1  1  0  9  9  67
9
Kec. Wonosobo  1  45  46  0  33  33  0  3  3  0  15  15  97
10
Kec. Watumalang  0  22  22  0  8  8  0  0  0  0  13  13  43
11
Kec. Mojotengah  0  27  27  1  15  16  0  0  0  0  11  11  54
12
Kec. Garung  0  25  25  0  9  9  0  0  0  0  10  10  44
13
Kec. Kejajar  0  31  31  0  14  14  0  0  0  0  7  7  52
14
Kec. Sukoharjo  0  26  26  0  4  4  0  0  0  0  7  7  37
15
Kec. Kalibawang  0  13  13  0  5  5  0  0  0  0  5  5  23
JUMLAH  3  452  455  2  172  174 0  4  4  1  160  161  794

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok