Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Wadaslintang  0  44  44  0  5  5  0  0  0  1  18  19  68
2
Kec. Kepil  0  47  47  1  14  15  0  0  0  0  11  11  73
3
Kec. Sapuran  1  22  23  0  7  7  0  0  0  0  9  9  39
4
Kec. Kaliwiro  0  28  28  0  14  14  0  0  0  0  8  8  50
5
Kec. Leksono  0  23  23  0  2  2  0  0  0  0  16  16  41
6
Kec. Selomerto  1  32  33  0  12  12  0  0  0  0  9  9  54
7
Kec. Kalikajar  0  29  29  0  7  7  0  0  0  0  9  9  45
8
Kec. Kertek  0  36  36  0  18  18  0  1  1  0  9  9  64
9
Kec. Wonosobo  1  45  46  1  31  32  0  3  3  0  13  13  94
10
Kec. Watumalang  0  18  18  0  8  8  0  0  0  0  12  12  38
11
Kec. Mojotengah  0  26  26  1  14  15  0  0  0  0  11  11  52
12
Kec. Garung  0  25  25  0  9  9  0  0  0  0  8  8  42
13
Kec. Kejajar  0  31  31  0  12  12  0  0  0  0  5  5  48
14
Kec. Sukoharjo  0  26  26  0  3  3  0  0  0  0  6  6  35
15
Kec. Kalibawang  0  12  12  0  4  4  0  0  0  0  5  5  21
JUMLAH  3  444  447  3  160  163 0  4  4  1  149  150  764

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok