Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  0  32  32  0  6  6  0  0  0  0  13  13  51
2
Kec. Buayan  0  30  30  0  4  4  0  0  0  0  17  17  51
3
Kec. Puring  0  34  34  0  8  8  0  0  0  0  20  20  62
4
Kec. Petanahan  0  31  31  0  16  16  0  0  0  0  11  11  58
5
Kec. Klirong  0  32  32  0  9  9  0  0  0  0  20  20  61
6
Kec. Buluspesantren  0  29  29  0  5  5  0  0  0  0  19  19  53
7
Kec. Ambal  0  36  36  0  5  5  0  0  0  0  21  21  62
8
Kec. Mirit  0  31  31  0  4  4  0  0  0  0  15  15  50
9
Kec. Prembun  0  18  18  0  4  4  0  0  0  0  13  13  35
10
Kec. Kutowinangun  0  26  26  0  3  3  0  0  0  0  14  14  43
11
Kec. Alian  0  31  31  0  7  7  0  1  1  0  11  11  50
12
Kec. Kebumen  1  59  60  0  18  18  0  7  7  0  32  32  117
13
Kec. Pejagoan  0  23  23  0  7  7  0  1  1  0  10  10  41
14
Kec. Sruweng  0  31  31  0  4  4  0  0  0  0  16  16  51
15
Kec. Adimulyo  0  26  26  0  4  4  0  0  0  0  18  18  48
16
Kec. Kuwarasan  1  31  32  0  2  2  0  0  0  0  19  19  53
17
Kec. Rowokele  0  24  24  0  8  8  0  0  0  0  10  10  42
18
Kec. Sempor  0  25  25  0  4  4  0  1  1  0  13  13  43
19
Kec. Gombong  0  26  26  0  9  9  0  1  1  0  14  14  50
20
Kec. Karanganyar  0  22  22  0  6  6  0  0  0  0  10  10  38
21
Kec. Karanggayam  0  21  21  0  7  7  0  0  0  0  17  17  45
22
Kec. Sadang  0  12  12  0  7  7  0  0  0  0  7  7  26
23
Kec. Bonorowo  0  16  16  0  6  6  0  0  0  0  6  6  28
24
Kec. Padureso  0  14  14  0  2  2  0  0  0  0  9  9  25
25
Kec. Poncowarno  0  10  10  0  2  2  0  0  0  0  11  11  23
26
Kec. Karangsambung  0  17  17  0  4  4  0  0  0  0  4  4  25
JUMLAH  2  687  689 0  161  161 0  11  11 0  370  370  1.231

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok