Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Ayah  0  31  31  0  2  2  0  0  0  0  9  9  42
2
Kec. Buayan  0  30  30  0  4  4  0  0  0  0  16  16  50
3
Kec. Puring  0  35  35  0  7  7  0  0  0  0  18  18  60
4
Kec. Petanahan  0  31  31  0  16  16  0  0  0  0  11  11  58
5
Kec. Klirong  0  32  32  0  9  9  0  0  0  0  19  19  60
6
Kec. Buluspesantren  0  29  29  0  4  4  0  0  0  0  16  16  49
7
Kec. Ambal  0  36  36  0  4  4  0  0  0  0  18  18  58
8
Kec. Mirit  0  31  31  0  5  5  0  0  0  0  14  14  50
9
Kec. Prembun  0  19  19  0  4  4  0  0  0  0  13  13  36
10
Kec. Kutowinangun  0  25  25  0  3  3  0  0  0  0  13  13  41
11
Kec. Alian  0  31  31  0  7  7  0  0  0  0  11  11  49
12
Kec. Kebumen  1  58  59  0  18  18  0  7  7  0  32  32  116
13
Kec. Pejagoan  0  24  24  0  7  7  0  1  1  0  10  10  42
14
Kec. Sruweng  0  31  31  0  4  4  0  0  0  0  14  14  49
15
Kec. Adimulyo  0  26  26  0  3  3  0  0  0  0  18  18  47
16
Kec. Kuwarasan  1  31  32  0  2  2  0  0  0  0  19  19  53
17
Kec. Rowokele  0  24  24  0  7  7  0  0  0  0  10  10  41
18
Kec. Sempor  0  25  25  0  3  3  0  1  1  0  13  13  42
19
Kec. Gombong  0  26  26  0  9  9  0  1  1  0  13  13  49
20
Kec. Karanganyar  0  22  22  0  7  7  0  0  0  0  10  10  39
21
Kec. Karanggayam  0  19  19  0  7  7  0  0  0  0  15  15  41
22
Kec. Sadang  0  12  12  0  7  7  0  0  0  0  6  6  25
23
Kec. Bonorowo  0  16  16  0  5  5  0  0  0  0  6  6  27
24
Kec. Padureso  0  14  14  0  2  2  0  0  0  0  9  9  25
25
Kec. Poncowarno  0  10  10  0  2  2  0  0  0  0  11  11  23
26
Kec. Karangsambung  0  16  16  0  4  4  0  0  0  0  3  3  23
JUMLAH  2  684  686 0  152  152 0  10  10 0  347  347  1.195

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok