Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Susukan  0  25  25  0  15  15  0  0  0  0  10  10  50
2
Kec. Purwareja Klampok  0  29  29  0  17  17  0  0  0  0  1  1  47
3
Kec. Mandiraja  1  38  39  0  23  23  0  0  0  0  1  1  63
4
Kec. Purwanegara  0  38  38  0  24  24  0  0  0  0  1  1  63
5
Kec. Bawang  1  38  39  0  30  30  0  0  0  0  3  3  72
6
Kec. Banjarnegara  0  37  37  0  31  31  0  0  0  0  0  0  68
7
Kec. Sigaluh  0  19  19  0  22  22  0  0  0  0  6  6  47
8
Kec. Madukara  1  25  26  1  23  24  0  0  0  0  3  3  53
9
Kec. Banjarmangu  0  34  34  0  22  22  0  0  0  0  1  1  57
10
Kec. Wanadadi  1  32  33  0  12  12  0  0  0  0  0  0  45
11
Kec. Rakit  0  58  58  0  24  24  0  0  0  0  0  0  82
12
Kec. Punggelan  0  67  67  0  25  25  0  0  0  0  0  0  92
13
Kec. Karangkobar  2  16  18  0  12  12  0  0  0  0  0  0  30
14
Kec. Pagentan  0  8  8  0  22  22  0  0  0  0  1  1  31
15
Kec. Pejawaran  0  15  15  0  21  21  0  0  0  0  0  0  36
16
Kec. Batur  0  17  17  0  17  17  0  0  0  0  0  0  34
17
Kec. Wanayasa  0  22  22  0  21  21  0  0  0  0  0  0  43
18
Kec. Kalibening  0  16  16  0  18  18  0  1  1  0  0  0  35
19
Kec. Pandanarum  0  7  7  0  10  10  0  0  0  0  1  1  18
20
Kec. Pagedongan  0  23  23  0  12  12  0  0  0  0  8  8  43
JUMLAH  6  564  570  1  401  402 0  1  1 0  36  36  1.009

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok