Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Kemangkon  0  39  39  0  14  14  0  0  0  0  10  10  63
2
Kec. Bukateja  1  55  56  0  22  22  0  0  0  0  4  4  82
3
Kec. Kejobong  0  27  27  0  23  23  0  0  0  0  3  3  53
4
Kec. Pengadegan  0  25  25  0  20  20  0  0  0  0  7  7  52
5
Kec. Kaligondang  0  35  35  0  16  16  0  0  0  0  6  6  57
6
Kec. Purbalingga  1  33  34  0  23  23  0  4  4  0  5  5  66
7
Kec. Kalimanah  0  25  25  0  19  19  0  0  0  0  2  2  46
8
Kec. Padamara  1  15  16  0  15  15  0  0  0  0  1  1  32
9
Kec. Kutasari  1  24  25  0  20  20  0  1  1  0  5  5  51
10
Kec. Bojongsari  1  25  26  0  17  17  0  1  1  0  3  3  47
11
Kec. Mrebet  0  22  22  0  27  27  0  0  0  0  2  2  51
12
Kec. Bobotsari  1  22  23  0  15  15  0  1  1  0  6  6  45
13
Kec. Karangreja  0  19  19  0  19  19  0  0  0  0  1  1  39
14
Kec. Karanganyar  0  29  29  0  12  12  0  0  0  0  1  1  42
15
Kec. Karangmoncol  0  33  33  0  18  18  0  1  1  0  7  7  59
16
Kec. Rembang  0  35  35  0  16  16  0  0  0  0  2  2  53
17
Kec. Karangjambu  0  21  21  0  12  12  0  0  0  0  3  3  36
18
Kec. Kertanegara  0  22  22  0  15  15  0  0  0  0  3  3  40
JUMLAH  6  506  512 0  323  323 0  8  8 0  71  71  914

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok