Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Lumbir  1  15  16  2  8  10  0  0  0  0  11  11  37
2
Kec. Wangon  0  27  27  0  14  14  0  0  0  0  15  15  56
3
Kec. Jatilawang  0  30  30  1  14  15  0  0  0  0  0  0  45
4
Kec. Rawalo  0  33  33  0  9  9  0  0  0  0  4  4  46
5
Kec. Kebasen  0  26  26  0  10  10  0  1  1  0  2  2  39
6
Kec. Kemranjen  0  31  31  0  17  17  0  0  0  0  3  3  51
7
Kec. Sumpiuh  1  30  31  0  1  1  0  2  2  0  14  14  48
8
Kec. Tambak  0  19  19  0  10  10  0  1  1  0  9  9  39
9
Kec. Somagede  0  20  20  0  2  2  0  0  0  0  10  10  32
10
Kec. Kalibagor  0  22  22  0  12  12  0  0  0  0  10  10  44
11
Kec. Banyumas  0  28  28  0  9  9  0  1  1  0  1  1  39
12
Kec. Patikraja  0  32  32  0  17  17  0  2  2  0  4  4  55
13
Kec. Purwojati  1  19  20  0  8  8  0  0  0  0  3  3  31
14
Kec. Ajibarang  0  40  40  0  15  15  0  0  0  0  10  10  65
15
Kec. Gumelar  0  23  23  0  5  5  0  0  0  0  14  14  42
16
Kec. Pekuncen  0  31  31  0  22  22  0  0  0  0  2  2  55
17
Kec. Cilongok  0  58  58  0  18  18  0  0  0  0  21  21  97
18
Kec. Karanglewas  0  30  30  0  24  24  0  0  0  0  5  5  59
19
Kec. Kedung Banteng  0  25  25  0  13  13  0  0  0  0  5  5  43
20
Kec. Baturaden  0  16  16  0  6  6  0  0  0  0  12  12  34
21
Kec. Sumbang  0  29  29  0  12  12  0  0  0  0  12  12  53
22
Kec. Kembaran  0  41  41  0  14  14  0  1  1  0  3  3  59
23
Kec. Sokaraja  1  36  37  0  15  15  0  1  1  0  12  12  65
24
Kec. Purwokerto Selatan  1  26  27  0  16  16  0  0  0  0  4  4  47
25
Kec. Purwokerto Barat  1  24  25  0  11  11  0  2  2  0  1  1  39
26
Kec. Purwokerto Timur  1  28  29  0  16  16  0  3  3  0  4  4  52
27
Kec. Purwokerto Utara  0  18  18  0  15  15  0  1  1  0  3  3  37
JUMLAH  7  757  764  3  333  336 0  15  15 0  194  194  1.309

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok