Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI

Berdasarkan Jenjang PAUD

No. Kecamatan TK/RA KB TPA SPS TOTAL
N S JML N S JML N S JML N S JML
1
Kec. Lumbir  2  16  18  2  10  12  0  0  0  0  11  11  41
2
Kec. Wangon  0  27  27  0  16  16  0  0  0  0  15  15  58
3
Kec. Jatilawang  0  30  30  1  14  15  0  0  0  0  0  0  45
4
Kec. Rawalo  0  33  33  0  9  9  0  0  0  0  4  4  46
5
Kec. Kebasen  0  28  28  0  11  11  0  1  1  0  2  2  42
6
Kec. Kemranjen  0  31  31  0  18  18  0  0  0  0  3  3  52
7
Kec. Sumpiuh  1  30  31  0  1  1  0  2  2  0  14  14  48
8
Kec. Tambak  0  20  20  0  10  10  0  1  1  0  11  11  42
9
Kec. Somagede  0  20  20  0  2  2  0  0  0  0  10  10  32
10
Kec. Kalibagor  0  22  22  0  12  12  0  0  0  0  10  10  44
11
Kec. Banyumas  0  31  31  0  11  11  0  1  1  0  1  1  44
12
Kec. Patikraja  0  33  33  0  17  17  0  2  2  0  4  4  56
13
Kec. Purwojati  1  19  20  1  8  9  0  0  0  0  3  3  32
14
Kec. Ajibarang  0  41  41  0  16  16  0  0  0  0  10  10  67
15
Kec. Gumelar  0  23  23  0  5  5  0  0  0  0  14  14  42
16
Kec. Pekuncen  0  33  33  0  23  23  0  0  0  0  2  2  58
17
Kec. Cilongok  0  59  59  0  23  23  0  0  0  0  21  21  103
18
Kec. Karanglewas  0  30  30  0  24  24  0  0  0  0  5  5  59
19
Kec. Kedung Banteng  0  25  25  0  15  15  0  0  0  0  5  5  45
20
Kec. Baturaden  0  18  18  0  7  7  0  0  0  0  12  12  37
21
Kec. Sumbang  0  29  29  0  12  12  0  0  0  0  12  12  53
22
Kec. Kembaran  0  41  41  0  15  15  0  2  2  0  3  3  61
23
Kec. Sokaraja  0  37  37  0  14  14  0  1  1  0  12  12  64
24
Kec. Purwokerto Selatan  1  26  27  0  17  17  0  0  0  0  4  4  48
25
Kec. Purwokerto Barat  1  24  25  0  11  11  0  2  2  0  1  1  39
26
Kec. Purwokerto Timur  1  27  28  0  17  17  0  3  3  0  4  4  52
27
Kec. Purwokerto Utara  0  19  19  0  16  16  0  1  1  0  3  3  39
JUMLAH  7  772  779  4  354  358 0  16  16 0  196  196  1.349

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang PAUD
Diagram Pie     Diagram Balok