Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Kandangserang  1  0  1  0  0  0  1
2
Kec. Paninggaran  1  0  1  0  1  1  2
3
Kec. Lebakbarang  0  0  0  1  0  1  1
4
Kec. Petungkriyono  1  0  1  0  0  0  1
5
Kec. Talun  1  1  2  0  1  1  3
6
Kec. Doro  1  0  1  0  2  2  3
7
Kec. Karanganyar  0  2  2  0  2  2  4
8
Kec. Kajen  1  1  2  0  2  2  4
9
Kec. Kesesi  1  2  3  0  4  4  7
10
Kec. Sragi  1  0  1  1  1  2  3
11
Kec. Bojong  1  0  1  0  2  2  3
12
Kec. Wonopringgo  0  3  3  0  1  1  4
13
Kec. Kedungwuni  2  8  10  1  4  5  15
14
Kec. Buaran  0  2  2  0  3  3  5
15
Kec. Tirto  0  0  0  0  1  1  1
16
Kec. Wiradesa  1  2  3  0  3  3  6
17
Kec. Siwalan  0  0  0  0  1  1  1
18
Kec. Karangdadap  0  1  1  1  0  1  2
19
Kec. Wonokerto  0  1  1  0  1  1  2
JUMLAH  12  23  35  4  29  33  68

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok