Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Getasan  1  0  1  0  1  1  2
2
Kec. Tengaran  2  3  5  1  2  3  8
3
Kec. Susukan  1  5  6  0  5  5  11
4
Kec. Suruh  2  0  2  0  2  2  4
5
Kec. Pabelan  1  0  1  1  1  2  3
6
Kec. Tuntang  1  0  1  1  0  1  2
7
Kec. Banyubiru  0  1  1  0  1  1  2
8
Kec. Jambu  0  1  1  1  0  1  2
9
Kec. Sumowono  0  1  1  0  1  1  2
10
Kec. Ambarawa  1  3  4  0  5  5  9
11
Kec. Bawen  0  1  1  1  0  1  2
12
Kec. Bringin  1  1  2  0  2  2  4
13
Kec. Pringapus  0  2  2  1  0  1  3
14
Kec. Bergas  1  0  1  0  1  1  2
15
Kec. Kaliwungu  0  1  1  1  1  2  3
16
Kec. Bancak  0  0  0  1  0  1  1
17
Kec. Ungaran Barat  1  1  2  1  11  12  14
18
Kec. Ungaran Timur  1  0  1  0  1  1  2
19
Kec. Bandungan  0  3  3  0  2  2  5
JUMLAH  13  23  36  9  36  45  81

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok