Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Sukolilo  0  4  4  0  2  2  6
2
Kec. Kayen  1  9  10  0  2  2  12
3
Kec. Tambakromo  0  1  1  0  0  0  1
4
Kec. Winong  0  4  4  0  1  1  5
5
Kec. Pucakwangi  0  3  3  0  1  1  4
6
Kec. Jaken  0  1  1  0  0  0  1
7
Kec. Batangan  1  2  3  0  1  1  4
8
Kec. Juwana  1  2  3  0  3  3  6
9
Kec. Jakenan  1  1  2  0  1  1  3
10
Kec. Pati  4  9  13  2  8  10  23
11
Kec. Gabus  0  3  3  0  2  2  5
12
Kec. Margorejo  0  2  2  3  1  4  6
13
Kec. Gembong  0  8  8  0  2  2  10
14
Kec. Tlogowungu  0  4  4  0  1  1  5
15
Kec. Wedarijaksa  0  5  5  0  0  0  5
16
Kec. Trangkil  0  8  8  0  0  0  8
17
Kec. Margoyoso  0  9  9  0  5  5  14
18
Kec. Gunung Wungkal  0  0  0  0  1  1  1
19
Kec. Cluwak  0  2  2  1  0  1  3
20
Kec. Tayu  2  4  6  0  4  4  10
21
Kec. Dukuhseti  0  5  5  0  5  5  10
JUMLAH  10  86  96  6  40  46  142

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok