Jawa Tengah

Lumbung Data Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Berdasarkan Jenjang Sekolah Menengah

No. Kecamatan SMA/MA SMK TOTAL
N S JML N S JML
1
Kec. Jatipuro  0  0  0  1  1  2  2
2
Kec. Jatiyoso  0  1  1  0  0  0  1
3
Kec. Jumapolo  1  0  1  0  0  0  1
4
Kec. Jumantono  0  0  0  1  0  1  1
5
Kec. Matesih  0  1  1  1  0  1  2
6
Kec. Tawangmangu  0  0  0  0  0  0 0
7
Kec. Ngargoyoso  0  0  0  1  0  1  1
8
Kec. Karangpandan  1  2  3  0  1  1  4
9
Kec. Karanganyar  3  3  6  2  11  13  19
10
Kec. Tasikmadu  0  0  0  0  2  2  2
11
Kec. Jaten  0  1  1  0  3  3  4
12
Kec. Colomadu  1  0  1  0  5  5  6
13
Kec. Gondangrejo  2  2  4  0  3  3  7
14
Kec. Kebakkramat  1  0  1  0  2  2  3
15
Kec. Mojogedang  1  0  1  0  0  0  1
16
Kec. Kerjo  1  0  1  0  0  0  1
17
Kec. Jenawi  0  0  0  1  0  1  1
JUMLAH  11  10  21  7  28  35  56

Diagram Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menengah
Diagram Pie     Diagram Balok